ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η υγεία είναι στενά συνυφασμένη με τις έννοιες της αυτονομίας, της ενεργού συμμετοχής & όχι μόνο με την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Η παρέμβαση της Αποκατάστασης στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών του ελλείμματος ή της ανικανότητας & η ειδικότητα της Φυσικής  Ιατρικής  &  Αποκατάστασης υπάρχει για να υποστηρίξει τον άνθρωπο ώστε  να βοηθήσει τον εαυτό του.

Εισαγωγή  στις έννοιες  :  Υγεία – Νόσος – Αναπηρία – Αποκατάσταση

Η δράση  της  Αποκατάστασης είναι υπόθεση & εργασία ΟΜΑΔΑΣ, ΔΕΝ  περισσεύει  ΚΑΝΕΙΣ  & στο κέντρο του στόχου  βρίσκεται ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  &  όχι  η ΝΟΣΟΣ.
Στην ιδανική περίπτωση, οι υπηρεσίες αποκατάστασης θα πρέπει παρέχονται  από μια διεπιστημονική ομάδα  με  συντονιστή  ειδικό ιατρό αποκατάστασης (φυσίατρο).

Η ομάδα αποτελείται από φυσιοθεραπευτή/τρια , εργοθεραπευτή/τρια , λογοθεραπευτή/τρια , ψυχολόγο , νοσοκόμο , διατροφολόγο, φαρμακοποιό, προσθετίστα / ορθοτίστα & υπεύθυνο διαχείρισης περιστατικού / κοινωνικό λειτουργό. Την ομάδα μπορεί  να πλαισιώσουν ιατροί άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες (ψυχίατρος, παθολόγος, χειρουργός, οδοντίατρος, κ.α.). Επίσης η θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιεί ειδικά μέσα όπως υδροθεραπεία .

Η πολύπλευρη παρέμβαση της  Αποκατάστασης  σταδιοποιείται σε ενεργητική, παρηγορητική  αποκατάσταση & παρηγορητική  αγωγή.

Μπορεί απλά να αφορά την ανάκτηση της κινητικότητας  ή και της λειτουργικότητας / μετακίνησης

Μπορεί επίσης να αφορά  ποικιλία υπηρεσιών με στόχο την κοινοτική επανένταξη (Community Based Rehabilitation) παρέχονται από την ομάδα αποκατάστασης, είτε κατ’ οίκον, είτε σε ειδικευμένες δομές  π.χ. κέντρα ημέρας, Κ.Α.Π.Η. , νοσηλευτικά ιδρύματα, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ,  αλλά και από απόσταση .

Στόχος πάντα είναι η διαφύλαξη της  ισότητας στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με την ενημέρωση, την έγκαιρη  παρέμβαση και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής και της αξιοπρέπειας του ατόμου .

Η ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης  στην Ελλάδα   επίσημα ξεκινά από το 1973 & σύντομα εναρμονίστηκε με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα .


Η ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.


Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. – Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
ex U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary


Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts

Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts