Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Οι βλάβες του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος (Πάρεση Προσωπικού,  Νευραλγία Τριδύμου, Διαβητική Πολυνευροπάθεια, Κακώσεις, Τραυματικές ή Πιεστικές βλάβες Περιφερικών Νεύρων) απαιτούν ακρίβεια στη διάγνωση και υπομονή στη διαδικασία της αποκατάστασης.


Παρουσιάσεις



Η ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.


Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. – Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
ex U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary


Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts

Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts