Επώδυνα Σύνδρομα Σπονδυλικής Στήλης

Επώδυνα Σύνδρομα Σπονδυλικής  Στήλης των οποίων η αντιμετώπιση είναι ολιστική αλλά  ανάλογα με την περιοχή  που εμφανίζονται διακρίνονται σε  : αυχενικός Σπασμός / Αυχεναλγία, Οσφυϊκός Σπασμός / Οσφυαλγία, Σπασμός Ιερονωτιαίων / Ραχιαλγία. Μπορεί να  σχετίζονται με ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΣΠΟΝΔΥΛΩΣΗ ή ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Η  αντιμετώπιση του μυοσκελετικού πόνου ακολουθεί κατευθυντήριες οδηγίες ανάλογα με την αιτιολογία π.χ. εκφυλιστική, την εντόπισή του π.χ. αυχεναλγία ή οσφυαλγία αλλά & την ηλικία του ασθενή βλ. κινητικά προβλήματα ηλικιωμένων

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στα προβλήματα του Μυοσκελετικού αποτελούν : η  Σαρκοπενία η Οστεοπόρωση, η ευπάθεια για Πτώση σε ηλικιωμένους ασθενείς


Η ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.


Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. – Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
ex U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary


Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts

Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts