Ιατρός Αποκατάστασης

Δρ Κυριακή Στάθη


ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ

Ιούνιος 1979 – Απολυτήριο 6τάξιου Γυμνασίου – Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE d’ ARC  –  Άριστα

Ιούλιος 1988 – Πτυχίο Ιατρικής Σχολής – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  – Καλώς
Αντίγραφο Πτυχίου : Α.Π. 2913 / 25-07-1988
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος : Α.Π. 223.046 / 04-08-1988

Ιούλιος 1993 – Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Τίτλος Ειδικότητας : Α.Π. 19985 / 27-07-1993

Δεκέμβριος 1997 – Ευρωπαϊκός Τίτλος Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
European Board of Physical Medicine & Rehabilitation  – Certification
Τίτλος Ειδικότητας : 27-12-1997

Σεπτέμβριος 2009 – Ευρωπαϊκός Τίτλος Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
European Board of Physical Medicine & Rehabilitation(Senior Fellowship) –  Recertification
Τίτλος Ειδικότητας : 1285 – 2008 // 03-09-2009

Μάρτιος 2019 – Ευρωπαϊκός Τίτλος Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
European Board of Physical Medicine & Rehabilitation (Life Fellowship) –  Recertification
Τίτλος Ειδικότητας : 1285 – 2019 // 21-03-2019

 • ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1988 – 1993
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ μετά την ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1993 – σήμερα
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Κ.Π.Α.
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: STAGES – WORKSHOPS
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
 • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ)
 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ)
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • Μέλος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Επιστημονικών Διοργανώσεων Ελληνικών & Διεθνών
 • Εκπαιδευτής ΙΑΤΡΩΝ
 • Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 • Εκπαιδευτής ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 • Εκπαιδευτής ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 • Εκπαιδευτής ΚΟΙΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1988 – 1993

30-12-88 έως 30-6-89 – Ειδικευόμενη Βοηθός  – Παθολογική Κλινική – Γ.Ν.Ν.ΛΑΜΙΑΣ
Πιστοποιητικό : Α.Π. : 765 / 01-07-1989
Ιατρικό Πιστοποιητικό : 08-09-198914-9-89 έως 13-3-90
– Ειδικευόμενη Βοηθός – Νευρολογική Κλινική – Γ.Ν.Ν. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Πιστοποιητικό : Α.Π. : 578/90 / 14-03-199017-4-90 έως 17-10-90
– Ειδικευόμενη Βοηθός – Ε’ Ορθοπεδική Κλινική – Γ.Ν.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ

Πιστοποιητικό : Α.Π. : 12810 / 18-10-1990
Ιατρικό Πιστοποιητικό : 20-05-199319-11-90 έως 28-5-93
– Ειδικευόμενη Βοηθός – Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  – Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.)

Πιστοποιητικό : Α.Π. : 2149 / 31-05-1993Οκτώβρ. 1991 έως Δεκέμ. 1991
– Ειδικευόμενη Βοηθός – Η.Μ.Γ. Εργαστήριο Κλινικής Φ.Ι.Απ. – Γ.Π.Ν. «Κ.Α.Τ.»Φεβρ. 1992 έως Απρίλιος 1992
– Ειδικευόμενη Βοηθός – Ιατρείο Φ.Ι.Απ. – Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παίδων (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.)Ιούνιος 1992 έως Αύγουστος 1992
– Ειδικευόμενη Βοηθός – Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  – Κέντρο Νευρολογικής και Λειτουργικής Αποκατάστασης COUBERT – FRANCE

Πιστοποιητικό : 30-07-1992

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ μετά την ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1993 – σήμερα

12/1993 έως 04/2011 – Ειδικευμένος Επιστημονικός Διευθυντής  -Μονάδα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης – Ιδιωτικός Φορέας ΠΕΙΡΑΙΑ
Πιστοποιητικό : Α.Π. : 22487 / 25-05-1994ΜΟΝΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Βασικός Προσανατολισμός

 • Παθολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος του Ενήλικα
 • Παθολογία του Νευρικού (Κεντρικού & Περιφερικού) Συστήματος του Ενήλικα
 • Γηριατρική Παθολογία


04/2011 έως σήμερα
– Ειδικευμένος   Επιστημονικός Διευθυντής – Ιατρείο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης – Ιδιωτικός Φορέας ΠΕΙΡΑΙΑ

Πιστοποιητικό : Α.Π. : Υ.3232 / Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ / 01-06-2011Νοέμβριος 1996 έως Οκτώβριος 2005
– Ειδικευμένος  Επιστημονικός Συνεργάτης  – Τμήμα  Φυσικής Ιατρικής  & Αποκατάστασης – Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ»

Πιστοποιητικό : Α.Π. : 2681 / 02-12-1996
Πιστοποιητικό : Α.Π. : 8-1-2003 / 9-10-2002Νοέμβριος 2001 έως Οκτώβριος 2003 –
Ειδικευμένος  Επιστημονικός Συνεργάτης  – Τμήμα  Φυσικής Ιατρικής  & Αποκατάστασης –
ΙΑΤΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κλινική  «ΙΑΣΙΣ»
Πιστοποιητικό :  14-05-2002 από 1 Νοεμβρίου 2019 & συνεχίζει ως σήμερα : υπεύθυνος Ιατρός Αποκατάστασης στο Κέντρο Υγείας, Αποκατάστασης, Αποθεραπείας Κερατέας «Κ. Πρίφτης».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Επιστημονικών Εταιρειών

 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου
 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πόνου
 • Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής και Επιστημών για το Χορό και τις Παραστατικές Τέχνες
 • Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας (Fragility Fracture Network – Greece)
 • Μέλος του (Ελληνικού) Εθνικού Κέντρου «Exercise is Medicine – Greece»


Μέλος ΔΙΕΘΝΩΝ Επιστημονικών Εταιρειών

 • Μέλος της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας Παραπληγίας / International Spinal Cord Society = I. S. Co. S.
 • Μέλος της Διεθνούς Γαλλόφωνης Ένωσης για την Κινητοποίηση των Παραπληγικών / Association Francophone Internationale des Groupes d’Animation de la Paraplégie = A.F.I.G.A.P.
 • Μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης / Société Française de la Médecine de Rééducation et de Réadaptation = SO.F.ME.R.R.
 • Μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Αποκατάστασης Άνω Άκρου G.E.R.O.M.
 • Μέλος της Αθλητιατρικής Ένωσης των Λατινικών Χωρών και των Χωρών της Μεσογείου G. L. M. M. S.
  • Secrétaire Général d’Examen du Bord Européen 
  • Expert au secrétariat d’Examen du Bord Européen

Μέλος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Επιστημονικών Εταιρειών

Πρόεδρος του Ιδρυτικού Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών. 1998
Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Επαγγελματικής Ένωσης Ιατρών Φ.Ι.Απ. από 1999 ως 2003
Ταμίας του Δ.Σ της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου από 16 – 2 – 1999 ως 2015
Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Φ. Ι. Απ. από 2001 ως 2004
Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας Φ. Ι. Απ. 2004 ως 2019  & από  2022 ως σήμερα

Αντιπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
για το διάστημα : 1993 – 1995 και 2001 ως 2010

 • στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών – Φ.Ι.Απ. (U.E.M.S. – P.R.M.)
 • στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Φ.Ι.Απ. (European Board of P.R.M.)
 • στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φ.Ι.Απ. (European Federation of P.R.M.)


Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Μελέτης & Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων
της Ελληνικής Εταιρείας Φ. Ι. Απ. 2016 ως σήμερα

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Γηριατρικής Αποκατάστασης της Ελληνικής Εταιρείας Φ. Ι. Απ. 2018 ως σήμερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Κ.Π.Α.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«Σύνδρομο Ώμου -Άκρας Χειρός σε Ημιπληγικούς Ασθενείς : Εφαρμογή ΗλεκτροΜυοΓραφικού Biofeedback»  – Ε. Κ. Πανεπιστήμιο ΑΘΗΝΩΝ Ιατρική Σχολή – Λίαν Καλώς – Ιούνιος 2001
Παρουσίαση Α.Π. : 6457 / 01-06-2001
Ορκωμοσία Α.Π. : 3738 – Α.Δ. : 1305 / 06-12-2001

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ Εκπαίδευση e-learning Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1. Μεταπτυχιακή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα : «Διάγνωση & Θεραπεία των ψυχικών διαταραχών : εφαρμογή της ΝευροΕπιστήμης στη Μουσικοθεραπεία & τη Σωματική Ψυχοθεραπεία.» οργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης – Αθήνα 2013 – 2014

2. Μεταπτυχιακή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα : «Από το Σύμπτωμα στην Κλινική Διάγνωση : ένας πρακτικός οδηγός για την κατανόηση & ερμηνεία των Νευρολογικών Συνδρόμων.» οργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης – Αθήνα 2014 – 2015

3. Μεταπτυχιακή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα : «Ύπνωση : χαρακτηριστικά & θεραπευτικές εφαρμογές» οργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης – Αθήνα 2017 – 2018

4 «Φιλελληνισμός &  ’21 : οι πολλές όψεις ενός διεθνούς φαινομένου»
οργάνωση  : Μάθησις – Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης –  Ι.Τ.Ε. – καθ. Μαρία  ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Αθήνα  –  διαδικτυακό Φεβρουάριος – Μάρτιος   2021

5 Μεταπτυχιακή  Εκπαίδευση με θέμα : «Συνταγογράφηση της  άσκησης»
οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine-Greece»  60  ώρες  /  58 μόρια Ιατρικής εκπαίδευσης από τον Π.Ι.Σ.
Αθήνα – Λάρισα Απρίλιος – Αύγουστος   2021

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: STAGES – WORKSHOPS

1. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ανοσολογίας.
⇒ οργανώθηκε από τη Β’ Προπαιδευτική Κλινική Α.Π.Θ. – Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Θεσ/νικης
⇒ Θεσσαλονίκη 9 – 13 Μαρτίου 1987

2. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
⇒ Αθήνα 15 – 17 Σεπτεμβρίου 1988

3. Workshop : «Η.Μ.Γ.-Biofeedback»
⇒ στα πλαίσια του 2ου Συμποσίου Φ.Ι.Απ. με θέμα : «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»
⇒ οργανώθηκε από την Κλινική Φ.Ι.Απ. του .Ι.Α.Α.
⇒ Αθήνα 18 – 20 Νοεμβρίου 1988

4. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα : «Βασικές Γνώσεις στην Ορθοπαιδική»
⇒ οργανώθηκε από την Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο «Θεόδωρος ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗΣ»
⇒ Αθήνα 22 – 25 Απριλίου 1990

5. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : Πρόγραμμα HANDYNET – ORIZION
⇒ οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Ερευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής Πανεπιστημίου Κρήτης
⇒ Ηράκλειο – ΚΡΗΤΗΣ 4 – 5 Ιουνίου 1992

6. 1η Ημερίδα με θέμα : «Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Ιατρικών Χειρισμών – Manual Medicine»
⇒ Αθήνα 6 Νοεμβρίου 1999

7. 3η Ημερίδα Πόνου : «Οπιοειδή και Χρόνιος Πόνος»
⇒ Αλεξανδρούπολη 13 Μαίου 2000

8. Workshop : “Ακρωτηριασμοί και Προσθέσεις»
⇒ στα πλαίσια του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2000

9. Workshop : “Ηλεκτροδιάγνωστική Προσέγγιση Διαγνωστικών Προβλημάτων»
⇒ στα πλαίσια του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2000

10. Workshop : “Μέθοδος Vojta»
⇒ στα πλαίσια του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2000

11. Workshop : “Λειτουργικός Ηλεκτρικός Ερεθισμός»
⇒ στα πλαίσια του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2000

12. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα Ακαδημαϊκό Ετος : 1999 – 2000
⇒ Παθήσεις του Εξωπυραμιδικού Συστήματος 23 – 01 – 2000
⇒ Μυοπάθειες 19 – 03 – 2000
⇒ Νευρογενής Κύστη – Επιπλοκές 28 – 05 – 2000

13. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα Ακαδημαϊκό Ετος : 2000 – 2001
⇒ Επώδυνα Μυοσκελετικά Σύνδρομα Ανω Ακρων 28 – 01 – 2001
⇒ Επώδυνα Μυοσκελετικά Σύνδρομα της περιοχής της Οσφύος 18 – 03 – 2001
⇒ Επώδυνα Μυοσκελετικά Σύνδρομα Κάτω Ακρων 13 – 05 – 2001

14. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Ελληνική Παιδο-Νευρολογική Εταιρεία
⇒ Αθήνα Ακαδημαϊκό Ετος : 2001 – 2002
⇒ Σπονδυλική Στήλη του Παιδιού : Ανάπτυξη & Παραμορφώσεις 25 – 11 – 2001
⇒ Εγκεφαλική Παράλυση 20 – 01 – 2002

15. Workshop : «Η Φροντίδα των Ηλικιωμένων»
⇒ στα πλαίσια του 7ου Γηριατρικού Συνεδρίου
⇒ Αθήνα 24 – 26 Ιανουαρίου 2002

16. Workshop : «Η χρήση της βουτουλινικής τοξίνης – τύπου Α»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τον Dr Franco MOLTENI
⇒ Αθήνα 13 – 14 Απριλίου 2002

17. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
⇒ Αθήνα Ακαδημαϊκό Ετος : 2001 – 2002
⇒ Σύγχρονες Ορθοπαιδικές Τεχνικές Αντιμετώπισης των Παθήσεων και των Κακώσεων της Θ.Μ.Σ.Σ. και Ο.Μ.Σ.Σ. και Αποκατάστασ\η 19 – 05 – 2002

18. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με Διάφορες Επιστημονικές Εταιρείες
⇒ Αθήνα Ακαδημαϊκό Ετος : 2002 – 2003
⇒ Καρδιο-Αναπνευστική Αναζωογόνηση – Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 14 – 09 – 2002
⇒ Επείγοντα Συμβάματα στην Καθημερινή Πρακτική της Αποκατάστασης 17 – 11 – 2002
⇒ Πλαστικότητα της Κινητικής Λειτουργίας – Pr J.P. DIDIER 1 – 03 – 2003

19. Workshop : «Αντιμετώπιση της Σπαστικότητας με τη χρήση της βουτουλινικής τοξίνης – τύπου Α»
⇒ οργανώθηκε από το Κολλέγιο Ελλήνων Φυσιάτρων σε συνεργασία με τον Dr Antony WARD
⇒ Αθήνα 10 Μαίου 2003

20. Workshop : “Εφαρμογές Ηλεκτροθεραπείας στην Αποκατάσταση»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τον Pr Michel QUITTAN
⇒ Αθήνα 10 Μαίου 2003

21. Workshop : “Θεραπεία με Shockwave υπό Υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση (Shockwave Therapy under Ultrasonography)»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Pr Martine DE MUYNCK
⇒ Αθήνα 31 Μαίου 2003

22. Workshop : “Ποιότητα Υπηρεσιών Αποκατάστασης»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τον Pr Alain DELARQUE
⇒ Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2003

23. Workshop : “ Φυσιολογική Βάδιση – Ανωμαλίες Βάδισης – Παθολογική Βάδιση (κλινικές περιπτώσεις)»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Pr Jean Michel VITON
Workshop : “ Κλινική Αξιολόγηση Μυοσκελετικού Συστήματος ενηλίκων και παιδιών σε :
ορθοπαιδική παθολογία και παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Helene LΑCHAUD
⇒ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 2003

24. Workshop : “ Εμβιομηχανική και Ανάλυση Βάδισης»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τον Ευάγγελο ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ και τον Αλέξανδρο ΦΑΛΚΟΝΑΚΗ
⇒ Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2003

25. Workshop : “Εισαγωγή στην Ηλεκτρομυογραφία Ι.»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Κλινική Φ.Ι.Απ. Ασκληπιείου Βούλας
⇒ Αθήνα 20 Μαρτίου 2004

26. Workshop : “Εισαγωγή στην Ηλεκτρομυογραφία ΙΙ.»
• οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Κλινική Φ.Ι.Απ. Ασκληπιείου Βούλας
• Αθήνα 8 Μαίου 2004

27. Workshop : “Θεραπευτική Ασκηση – Ισορροπία – Τεχνικός Εξοπλισμός Θεραπευτικής Ασκησης»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τον Pr Franco FRANCHIGNONI (Med. Chef de Fondazione Salvatore Maugeri – Italie)
⇒ Αθήνα 19 Ιουνίου 2004

28. Workshop : “Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης Ι.»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τη Β’ Κλινική Φ.Ι.Απ. Ε.Ι.Α.Α.
⇒ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2004

29. Workshop : “Εισαγωγή στο I.C.F. – Ανάπτυξη των I.C.F. scores»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τον Pr Gerold STUCKI (University of Munich – Allemagne & W.H.O.)
⇒ Αθήνα 4 – 5 Φεβρουαρίου 2005

30. Workshop : “Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκτιμητών I.C.F. για τη μελέτη εφαρμογής και αξιοπιστίας»
⇒ οργανώθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας «Κάρτα Λειτουργικότητας» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
⇒ Αθήνα 7 – 8 Μαρτίου 2005

31. Workshop : “Στατική και Δυναμική Πελματογραφία.»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με την Κλινική Φ.Ι.Απ. 401 Γ.Σ.Ν.Α.
⇒ Αθήνα 11 Ιουνίου 2005

32. Workshop : “Ιαματική Λουτροθεραπεία – Balneology.»
⇒ οργανώθηκε από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με τη International Society of Balneology
⇒ Αθήνα 6 Μαίου 2006
GREDITS 6

33. Ημερίδα με θέμα «ανάπτυξη συνεργατικής δράσης για τον περιορισμό των καταγμάτων ευθραυστότητας – εισαγωγή στη φιλοσοφία του F.F.N.»
⇒ συντονισμός οργάνωσης Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
⇒ Αθήνα 17 Μαρτίου 2018

34. Διημερίδα με θέμα «παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος & Σπαστικότητα
⇒ οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης & Τμήμα Μελέτης & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ..
⇒ Αθήνα 15 – 16 Δεκεμβρίου 2018

35. Hμερίδα Νευρολογίας με θέμα «από την παθογένεια στη θεραπεία, σπάνια νευρολογικά νοσήματα»
⇒ οργανώθηκε από την Α’ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
⇒ Αθήνα 13 Απριλίου 2019

36. Hμερίδα   με θέμα «Γηριατρική  : η ειδικότητα του μέλλοντος»
οργανώθηκε από το Κέντρο Γηριατρικής Αξιολόγησης «Ερρίκος Ντυνάν» & υπό την αιγίδα της  Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης &  Έρευνας της Γήρανσης
Αθήνα 5  Οκτωβρίου  2019
GREDITS 4

37 Hμερίδα Νευρολογικής  Νοσηλευτικής με θέμα «Αποκατάσταση ασθενών με  νευρολογικά νοσήματα»
οργανώθηκε από την Α’ Νευρολογική Κλινική της  Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. & το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
Αθήνα 11  Ιουνίου  2020

38 2ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας  : «Αναγκαιότητα  Διεπιστημονικότητας & Δικτύωσης»
συντονισμός οργάνωσης   Ελληνικό  Δίκτυο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας
Αθήνα  –  διαδικτυακό 13 – 15   Νοεμβρίου   2020
GREDITS 17

39 Σεμινάριο  : «Οργανικό  Ψυχοσύνδρομο»
συντονισμός οργάνωσης   Ελληνικό  Δίκτυο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας
Αθήνα  –  διαδικτυακό 17  Μαρτίου  2021

40. Ημερίδα  με θέμα  «Ιατρική Αποκατάσταση στο σύνδρομο μετά από  COVID-19»
οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα  –  διαδικτυακό 27   Μαρτίου   2021

41 3ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας  : «Αναγκαιότητα  Διεπιστημονικότητας & Δικτύωσης»
συντονισμός οργάνωσης   Ελληνικό  Δίκτυο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας
Αθήνα  –  διαδικτυακό 16 – 17   Οκτωβρίου   2021

42 Ημερίδα  με θέμα  «Αποκατάσταση  με  την  αρωγή  της   υψηλής   τεχνολογίας»
οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα  –  διαδικτυακό 10   Νοεμβρίου    2021

43 Ημερίδα  με θέμα  «η σύγχρονη  θεραπευτική αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας»
οργανώθηκε από την Ελληνική  Ιατρική  Εταιρεία  Παχυσαρκίας
Αθήνα  –  διαδικτυακό 20   Νοεμβρίου    2021

44 6ωρο  σεμινάριο  με θέμα  «ΚαρδιοΑναπνευστική αναζωογόνηση & χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή»
οργανώθηκε από τον Ελληνικό  Ερυθρό  Σταυρό
Αθήνα 16   Οκτωβρίου    2022

45 εκπαίδευση  στην εφαρμογή συσκευών τεχνητής νοημοσύνης  :  TYRO-MOTION & Exoskeleton Rehab Station (ALEx-RS)   &  χρήση TransCranian Magnetic Stimulation
Αθήνα 3 – 8   Μαρτίου    2023

46 Ημερίδα  με θέμα  «θεραπεία νόσου Alzheimer : νέα φάρμακα & νέες προσδοκίες»
οργανώθηκε από την   Ιατρική  Εταιρεία   Αθηνών
Αθήνα  –  διαδικτυακό 20   Σεπτεμβρίου    2023

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

Παρακολούθηση ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1988 – 1992

1. 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
⇒ Αθήνα 12 – 19 Οκτωβρίου 1989

2. 8ο Βαλκανικό Αθλητιατρικό Συνέδριο.
⇒ Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ 17 – 19 Νοεμβρίου 1989

3. Κοινό Συνέδριο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. και Σουηδικής Ορθοπαιδικής Εταιρείας.
⇒ Αθήνα 17 – 21 Απριλίου 1990

4. 17ο Αθλητιατρικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Ενωσης των Λατινικών χωρών και των χωρών της Μεσογείου.
⇒ Αθήνα 25 – 28 Ιουνίου 1991

5. 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αποκατάστασης Ακρας Χειρός.
⇒ Παρίσι – ΓΑΛΛΙΑ 29 – 30 Μαίου 1992

Παρακολούθηση ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1993 – 1997

6. 9ο Εθνικό Συνέδριο της Γαλλικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
⇒ Νάνδη – ΓΑΛΛΙΑ 22 – 24 Σεπτεμβρίου 1994

7. 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θεραπεία και την Ερευνα στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
⇒ Αθήνα 3 – 5 Νοεμβρίου 1994

8. 10ο Εθνικό Συνέδριο της Γαλλικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
⇒ Νίκαια – ΓΑΛΛΙΑ 28 – 30 Σεπτεμβρίου 1995

9. Διεθνές Συνέδριο Βλαβών Νωτιαίου Μυελού
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φ.Ι.Απ.
⇒ Association Francophone Internationale des Groupes d’ Animation de la Paraplegie (A.F.I.G.A.P.)
⇒ Αθήνα 26 – 27 Απριλίου 1996

10. 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Ρώμη – ΙΤΑΛΙΑ 1 – 4 Ιουνίου 1997

Παρακολούθηση ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1998 – 2002

11. 13ο Εθνικό Συνέδριο της Γαλλικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ.
⇒ Λυών – ΓΑΛΛΙΑ 7 – 10 Οκτωβρίου 1998.

12. 5ο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ενωσης των Εταιρειών Θεραπείας Ακρας Χειρός
⇒ Αθήνα 23 – 25 Απριλίου 1999.

13. 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
⇒ Αθήνα 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2000

14. ΕλλαδοΚυπριακές Ημέρες Φ.Ι.Απ. : «Σπαστικότητα και Χρόνιος Πόνος»
⇒ Λεμεσσός – ΚΥΠΡΟΣ 23 – 24 Μαρτίου 2002

15. 3o Παγκόσμιο Συνέδριο Νευρολογικής Αποκατάστασης.
⇒ Βενετία – ΙΤΑΛΙΑ 2 – 6 Απριλίου 2002

16. 4ο Μεσογειακό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
⇒ Συρακούσες – ΙΤΑΛΙΑ 25 – 28 Ιουνίου 2002

Παρακολούθηση ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2003 – 2007

17. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο Neuromodulation
⇒ Aθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 2 – 5 Απριλίου 2003

18. 13η Ευρωπαϊκή Συνάντηση της Νόσου Alzheimer & 3η Εθνική Συνάντηση της Νόσου Alzheimer και σχετικών διαταραχών
⇒ Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 12 – 15 Ιουνίου 2003

19. 14ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Βιέννη – ΑΥΣΤΡΙΑ 12 – 15 Μαίου 2004

20. 43ο Ετήσιο Συνέδριο I.S.C.o.S.
⇒ Aθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 – 29 Σεπτεμβρίου 2004

21. 15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Μαδρίτη – ΙΣΠΑΝΙΑ 16 – 20 Μάη 2006

22. 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής
⇒ Λουτράκι – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Ιουνίου 2006

Παρακολούθηση ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2008 – 2023

23. 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Brugge – ΒΕΛΓΙΟ 3 – 6 Ιουνίου 2008

24. 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Κωνσταντινούπολη – ΤΟΥΡΚΙΑ 13 – 17 Ιουνίου 2009

25. 4th International Seminar on Preventive Geriatrics &
1st International Seminar on Geriatric Rehabilitation
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 1 – 3 Απριλίου 2011

26. 18ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 28 Μάη – 1 Ιουνίου 2012

27. 2nd  Pre-congress  seminar  of EuGMS  Athens 2020 Congress  “Geriatric patient in need for chronic care :  from Community to Institution & back”
Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 22 – 23  Νοεμβρίου  2019

28. 3rd  Pre-congress  event  of EuGMS  Athens 2020 Congress  “New  technologies for better Aging”
Αθήνα –  ΕΛΛΑΔΑ 15   Φεβρουαρίου   2020

29. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer & 4o Μεσογειακό Συνέδριο ΝευροΕκφυλιστικών παθήσεων
Θεσσαλονίκη,  ΕΛΛΑΔΑ  –  διαδικτυακό 18 – 21  Φεβρουαρίου  2021
CREDITS 24

30. 4rh   Pre-congress  event  of EuGMS  Athens 2021 Congress  “Unmet  needs  in Medical  Care  of older  people  :  the  added   value  of  Geriatric  Medicine”
Αθήνα –  ΕΛΛΑΔΑ   –  διαδικτυακό 17  Απριλίου  2021

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

Παρακολούθηση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1988 – 1992

1. 2ο Καρδιολογικό Συμπόσιο από την Καρδιολογική Εταιρεία Β. Ελλάδος
⇒ Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 11 – 12 Μαρτίου 1988

2. 1ο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
⇒ Αθήνα 15 – 17 Σεπτεμβρίου 1988

3. 16ο Συμπόσιο “Ν. Γιαννέστρας”
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 13 – 16 Οκτωβρίου 1988

4. 2ο Συμπόσιο Ιατρικής Αποκατάστασης : «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»
⇒ από την Κλινική Φ.Ι.ΑΠ. – Ε.Ι.Α.Α.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 18 – 20 Νοεμβρίου 1988

5. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 1 – 3 Δεκεμβρίου 1988

6. Ημερήσιο Συμπόσιο : «Κεφαλαλγίες»
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 25 Φεβρουαρίου 1989

7. Πανελλαδικό Συνέδριο Καρδιολογίας : «Αθλητισμός και Καρδιά»
• Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Απριλίου 1989

8. 3ο Συμπόσιο Ιατρικής Αποκατάστασης : «Φλεγμονώδεις Πολυαρθρίτιδες»
⇒ από την Κλινική Φ.Ι.ΑΠ. – Ε.Ι.Α.Α.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 19 – 20 Μαίου 1989

9. 2ο Συνέδριο Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 – 24 Σεπτεμβρίου 1989

10. 1ο Πανελλήνιο Γεροντολογικό – Γηριατρικό Συνέδριο
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 8 – 9 Δεκεμβρίου 1989

11. 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Φ.Ι.Απ. – από Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 20 – 21 Ιανουαρίου 1990

12. 3ο Σεμινάριο Αρθροπλαστικών Ισχίου και Γόνατος
⇒ από Επιστημονική Ενωση Ιατρών Ασκληπιείου Βούλας
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 8 – 9 Ιουνίου 1990

13. • 2η Διανοσοκομειακή Επιστημονική Συνάντηση Ιατρών Πειραιά
⇒ Πειραιάς – ΕΛΛΑΔΑ 20 Οκτωβρίου 1990

14. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Συμπόσιο
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 10 – 14 Νοεμβρίου 1990

15. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ελλήνων Ορθοπαιδικών της διασποράς.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 13 – 17 Νοεμβρίου 1990.

16. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 10 – 11 Νοεμβρίου 1990

17. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο : Πληροφορική και Νοσοκομείο.
⇒ Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 14 – 16 Δεκεμβρίου 1990

18. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Ιουνίου 1991

19. Συμπόσιο “Ν. Γιαννέστρας”
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 – 27 Οκτωβρίου 1991

20. Εαρινό Συνέδριο Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 30 Απριλίου & 1 – 2 Μαίου 1992

21. 5ο ΠαιδοΟρθοπαιδικό Τριήμερο.
⇒ Πεντέλη – ΕΛΛΑΔΑ 14 – 16 Μαίου 1992

22. 1ο Σεμινάριο Φροντίδας και Αποκατάστασης Ογκολογικού Ασθενή.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 10 – 11 Ιουνίου 1992.

23. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ. : «Εγκεφαλική Παράλυση – Α.Ε.Ε. Ενηλίκων»
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Νοεμβρίου 1992

Παρακολούθηση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1993 – 1997

24. Πανελλήνιο Συνέδριο : Παιδικές Αναπηρίες ΙΙ «Ιατρικοί και Κοινωνικοί Προβληματισμοί»
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 20 – 21 Μαρτίου 1993

25. 15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων
⇒ Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 10 – 13 Νοεμβρίου 1994

26. 4ο Συνέδριο Επανορθωτικής ΜικροΧειρουργικής.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 18 – 20 Νοεμβρίου 1994

27. Συμπόσιο Χειρουργικής Χεριού
⇒ Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 7 – 9 Απριλίου 1995

28. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ. : «Ο Πόνος σε Βλάβη Νωτιαίου Μυελού»
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 – 28 Μαϊου 1995

29. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 14 – 16 Δεκεμβρίου 1995

30. 22ο Πανελήνιο Ιατρικό Συνέδριο.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 7 – 11 Μαίου 1996

31. 4ο Συνέδριο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας : «Επαγγελματικές Παθήσεις – Κακώσεις»
⇒ Κεφαλλονιά – ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Σεπτεμβρίου 1996

32. Συμπόσιο για τις “Διαταραχές Μυικού Τόνου”
⇒ από την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 3 Νοεμβρίου 1996

33. 1ο Συμπόσιο για το “Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο”
⇒ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – Θριάσιο Νοσοκομείο
⇒ Ελευσίνα – ΕΛΛΑΔΑ 14 Δεκεμβρίου 1996

34. 1ο Πανελλαδικό ΙατροΚοινωνικό Συνέδριο : «Η Κινητική Αναπηρία μπροστά στο 2000»
⇒ από ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α. & Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 5 Οκτωβρίου 1997

35. Κοινό Συνέδριο :
⇒ Ελληνικής Εταιρείας. Επανορθωτικής ΜικροΧειρουργικής,
⇒ Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού,
⇒ Ισραηλινής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού.
⇒ Καρπενήσι – ΕΛΛΑΔΑ 3 – 7 Δεκεμβρίου 1997

36. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 11 – 13 Δεκεμβρίου 1997

37. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 13 – 14 Δεκεμβρίου 1997

Παρακολούθηση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1998 – 2002

38. 1η Επιστημονική Ημερίδα : «Ασθενής με ΟστεοΑρθρίτιδα»
⇒ Κλινική Φ.Ι.Απ. – 401 Γ.Σ.Ν.Α.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 Μαρτίου 1998

39. Διεπιστημονική Αμφικτυονία : «Ομοιοπαθητική & Ψυχανάλυση»
⇒ Θάσος – ΕΛΛΑΔΑ 24 – 30 Αυγούστου 1998

40. 2ο Πανελλαδικό ΙατροΚοινωνικό Συνέδριο : «Η Κινητική Αναπηρία – Φυσική και Κοινωνική Αποκατάσταση»
⇒ από ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α. & Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 1 Νοεμβρίου 1998

41. 1η Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής και Επιστημών για το Χορό και τις Παραστατικές Τέχνες
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 8 – 9 Μαίου 1999.

42. Κοινό Συνέδριο
⇒ Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής ΜικροΧειρουργικής
⇒ Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού.
⇒ Αρχαία Ολυμπία – ΕΛΛΑΔΑ 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 1999.

43. 8ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας : «Παιδί : Πρόληψη – Αντιμετώπιση – Αποκατάσταση»
⇒ Κεφαλλονιά – ΕΛΛΑΔΑ 6 – 9 Σεπτεμβρίου 2001

44. 5ο Πανελλαδικό ΙατροΚοινωνικό Συνέδριο : «Χρόνιος Πόνος & Κινητική Αναπηρία»
⇒ από ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α. & Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 Οκτωβρίου 2001

45. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 24 – 26 Ιανουαρίου 2002

46. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Ωμου – Αγκώνος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28 Απριλίου 2002

47. Επιστημονική Ημερίδα : «Αντιμετώπιση κακώσεων Θ.& Ο.Μ.Σ.Σ.»
⇒ Κλινική Φ.Ι.Απ. & Β’ Ορθοπαιδική Κλινική του 401 Γ.Σ.Ν.Α
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 19 Μάη 2002

48. 2η Ημερίδα «Φυσικοθεραπεία και Ογκολογία»
⇒ από τμήμα Φυσικοθεραπείας Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 2 Νοεμβρίου 2002

49. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2002

50. Ημερίδα : «Εγκεφαλική Παράλυση και Ανάλυση Βάδισης»
⇒ από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 7 Δεκεμβρίου 2002

Παρακολούθηση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2003 – 2007

51. 9ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας : «έφηβος με ΚρανιοΕγκεφαλική Κάκωση»
⇒ Κεφαλλονιά – ΕΛΛΑΔΑ 5 – 7 Σεπτεμβρίου 2003

52. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ., με διεθνή συμμετοχή
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Χανιά – ΕΛΛΑΔΑ 25 – 27 Οκτωβρίου 2003.

53. 1ο Συνέδριο Αποκατάστασης με θέμα : «Η ζωή μετά την Κάκωση του Νωτιαίου Μυελού»
Συνδιοργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
⇒ Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 20 – 21 Νοεμβρίου 2004.

54. 3ο Συμπόσιο : «Η Αποκατάσταση μετά εγκεφαλική βλάβη»
⇒ Β’ Κλινική Αποκατάστασης Ε.Ι.Α.Α.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 –28 Νοεμβρίου 2004

55. Συνέδριο με θέμα : «Αξιολόγηση – Καλές Πρακτικές στην Απασχόληση Ατόμων με Κινητική Αναπηρία»
Οργάνωση :
⇒ Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 30 Μαρτίου 2005

56. 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών
⇒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ 31 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2005

57. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ., με διεθνή συμμετοχή
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Ναύπλιο – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2005.
CREDITS 9

58. 2ο Συνέδριο Αποκατάστασης με θέμα : «Βλάβες του περιφερικού κινητικού νευρώνα»
Συνδιοργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
⇒ Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 5 Νοεμβρίου 2005.

59. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ., με διεθνή συμμετοχή
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 15 – 17 Σεπτεμβρίου 2006
CREDITS 12

60. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Συγκάμψεις : πρόληψη και θεραπεία»
Οργάνωση :
⇒ Α’ κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης – Ε.Ι.Α.Α..
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 20 Ιανουαρίου 2007

61. Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης»
Συνδιοργάνωση :
⇒ Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής
⇒ Γ.Ν.Νικαίας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
⇒ Γ’ Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 5 – 9 Φεβρουαρίου 2007
CREDITS 30

62. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ασθενής με Χρόνιο Πόνο : η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης»
Συνδιοργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 Απριλίου 2007

63. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Αρχές Ανάλυσης Βάδισης»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Βούλα, Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 2 Ιουνίου 2007

Παρακολούθηση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2008 – 2012

64. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ιατρική Αποκατάσταση ασθενούς με προβλήματα Ώμου : επώδυνος ώμος ημιπληγικού»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 2 Φεβρουαρίου 2008
CREDITS 4

65. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ποιότητα στην φροντίδα υγείας»
Συνδιοργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.)
⇒ Επιστημονική Εταιρεία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών (Ε.Ε.Ο.Ι.Α.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 29 Μαρτίου 2008

66. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Σύγχρονες εξελίξεις σε Προσθέσεις και Ορθώσεις»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 5 Απριλίου 2008
CREDITS 4

67. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ο ασθενής με Πολλαπλή Σκλήρυνση»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 31 Μαϊου 2008
CREDITS 4

68. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Σύγχρονες εξελίξεις στην Ιατρική Αποκατάσταση»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 11 Οκτωβρίου 2008
CREDITS 3

69. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου 2008
CREDITS 12

70. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Νευρομυϊκές επιπλοκές Συστηματικών Καταστάσεων»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 7 Φεβρουαρίου 2009
CREDITS 3

71. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ο ασθενής με Οσφυαλγία»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 28 Μαρτίου 2009
CREDITS 4

72. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 15 – 16 Ιανουαρίου 2010
CREDITS 12

73. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ανάλυση κύκλου βάδισης – Πελματογράφημα – Ορθωτικά Πέλματα»
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 Φεβρουαρίου 2010

74. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ο ασθενής με ΚρανιοΕγκεφαλική Κάκωση»
Οργάνωση :
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 05 Ιουνίου 2010
CREDITS 4

75. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
& 1ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού
⇒ από την Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Πάτρα – ΕΛΛΑΔΑ 21 – 23 Οκτώβρη 2011
CREDITS 15

Παρακολούθηση ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2013 – 2023

76. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Αλγολογία : Διεπιστημονικός ο λόγος για το Άλγος»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 16 Φλεβάρη 2013
CREDITS 3

77. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Δομές Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης στον Ιδιωτικό Τομέα»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 20 Απρίλη 2013
CREDITS 4

78. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Ο ιατρός Φ.Ι.Απ. και ο Γηριατρικός ασθενής»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 Σεπτέμβρη 2013
CREDITS 3

79. 10η Επιστημονική Συνάντηση με θέμα : «Νευροπαθητικός Πόνος»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
⇒ Ναύπλιο – ΕΛΛΑΔΑ 2 Νοέμβρη 2013

80. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Δεκέμβρη 2013
CREDITS 12

81. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας
⇒ Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας
⇒ Λίμνη Πλαστήρα – ΕΛΛΑΔΑ 15 – 17 Μάη 2014
CREDITS 8

82. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Διεπιστημονική αντιμετώπιση διαταραχών ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργικών μετά από τραυματικές ή παθολογικές εγκεφαλικές βλάβες.»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 20 Σεπτέμβρη 2014
CREDITS 4

83. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «ΚαρδιοΑναπνευστική αποκατάσταση : ο ιατρός Φ.Ι.Απ. απέναντι στην πρόκληση του ασθενή με καρδιο-αναπνευστικές παθήσεις.»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 18 – 19 Οκτώβρη 2014
CREDITS 4

84. Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Σύγχρονη κινητική ανάλυση μυοσκελετικών προβλημάτων άκρου ποδός – πέλματα ιδιοδεκτικότητας»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 15 Νοέμβρη 2014
CREDITS 6

85. 5ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης & Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων – Ημέρες Νευρολογίας 2014»
⇒ Ινστιτούτο Πρόληψης, Εκπαίδευσης & Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων
⇒ Νευρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
⇒ Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 5 – 7 Δεκέμβρη 2014
CREDITS 18

86. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 – 29 Φλεβάρη 2016
CREDITS 21

87. 1ο Συνέδριο Ποδιατρικής & Ποδολογίας
⇒ Ελληνικός Σύλλογος Ποδιάτρων – Ποδολόγων
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 24 – 25 Σεπτέμβρη 2016
CREDITS

88. 15ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
⇒ Β΄ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) & Τμήμα Μελέτης & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 7 – 8 Οκτώβρη 2016

89. 16ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
⇒ Β΄ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) & Τμήμα Μελέτης & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 5 Νοέμβρη 2017

90. Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα «πρώϊμη παρέμβαση σε βρέφη υψηλού κινδύνου : το μέλλον στην Αποκατάσταση»
⇒ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παίδων
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 9 – 10 Μάρτη 2018

91 1η Ημερίδα με θέμα : «εισαγωγή σε θέματα Γηριατρικής Αποκατάστασης»
⇒ Τμήμα Γηριατρικής Αποκατάστασης της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 9 Ιουνίου 2018

92 12ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής
⇒ Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά & Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών
⇒ Πειραιάς – ΕΛΛΑΔΑ 9 Ιουνίου 2018
CREDITS 24

93. 17ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
⇒ Β΄ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) & Τμήμα Μελέτης & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 5 – 6 Οκτώβρη 2018

94. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Νοέμβρη 2018
CREDITS 19

95. Ημερίδα με θέμα «Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών & Γήρας : μύθος ή πραγματικότητα»
⇒ Τμήμα Γηριατρικής Αποκατάστασης Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
⇒ Τμήμα Αποκατάστασης ασθενών με Νευρολογικές παθήσεις Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
⇒ Κλάδος Ψυχογηριατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 Σεπτέμβρη 2019

96. 14ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας
⇒ Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας
⇒ Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 – 29 Φλεβάρη 2020

97. 19ο  Ετήσιο  Συνέδριο  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Β΄ Κλινική  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) & Τμήμα Μελέτης  & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 25- – 26   Σεπτέμβρη  2020

98. 16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φ.Ι.Απ.  (διαδικτυακά)
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 – 29  Νοέμβρη  2020
CREDITS 21

99. 20ο  Ετήσιο  Συνέδριο  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Β΄ Κλινική  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) & Τμήμα Μελέτης  & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 24- – 25   Σεπτέμβρη  2021

100. 17ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φ.Ι.Απ.  (διαδικτυακά)
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28  Νοέμβρη  2021
CREDITS 22

101. σεμινάριο (διαδικτυακά) με δέμα «πτώσεις ηλικιωμένων : πρόληψη & αποκατάσταση καταγμάτων στην 3η ηλικία»
Κέντρα Αποκατάστασης ΑΚΤΙΟΣ &  Μ.Φ.Η. ΑΚΤΙΟΣ & Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Διονύσου
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21  Φλεβάρη  2022

102. 4ο   Συνέδριο   Ποδιατρικής & Ποδολογίας
Ελληνικός  Σύλλογος Ποδιάτρων – Ποδολόγων
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 – 22 Μάη  2022

103. 4ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων  Ευθραυστότητας  (διαδικτυακά)
Αλεξανδρούπολη 20 – 22  Μάη   2022
CREDITS 21

104. (διαδικτυακά) «Ημερίδες Νευρολογίας  :  από την Παθογένεια στη Θεραπεία, Σπάνια Νευρολογικά Νοσήματα
Α’ Νευρολογική Κλινική  Ε.Κ.Π.Α. & Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων & Πολύπλοκων Νευρολογικών Νοσημάτων
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4  Ιούνη  2022
CREDITS 6

105. 21ο  Ετήσιο  Συνέδριο  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Β΄ Κλινική  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) & Τμήμα Μελέτης  & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23- – 24   Σεπτέμβρη  2022

106. 18ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φ.Ι.Απ.
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Λάρισα  – ΕΛΛΑΔΑ 25 – 27  Νοέμβρη  2022
CREDITS 22

107. Ημερίδα : ΙατροΤεχνολογικές Εξελίξεις στην Αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικές παθήσεις
Ανώνυμη  Εταιρεία Μονάδων Υγείας  (Α.Ε.Μ.Υ.)
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 31  Μάρτη  2023

108. 49ο  Ετήσιο  Πανελλήνιο  Ιατρικό  Συνέδριο
Ιατρική   Εταιρεία  Αθηνών    &   Πανελλήνιος  Ιατρικός  Σύλλογος
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 11  – 13  Μάη  2023
CREDITS 24

109. 34ο  Πανελλήνιο    Συνέδριο   Νευρολογίας
Ελληνική  Νευρολογική    Εταιρεία  Αθηνών
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 15  – 18   Ιούνη   2023
CREDITS 29

110. 22ο  Ετήσιο  Συνέδριο  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Β΄ Κλινική  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) & Τμήμα Μελέτης  & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 24   Ιούνη  2023

111. Ημερίδα  «Αταξία στην  ενήλικη  ζωή : διαγνωστική προσέγγιση & αντιμετώπιση»
Ελληνική  Νευρολογική    Εταιρεία  Αθηνών
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 11  Νοέμβρη  2023
CREDITS 5

112. 19ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φ.Ι.Απ.
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26  Νοέμβρη  2023
CREDITS 25

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. «Οδηγίες Πρόληψης Θερμοπληξίας.» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Μάϊος – Ιούνιος 1997, σελ : 3.
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Ιούλιος – Αύγουστος 1999, σελ : 25.
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Μάϊος – Ιούνιος 2001, σελ : 2.
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Μάϊος – Ιούνιος 2004, σελ : 35.
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Μάϊος – Ιούνιος 2005, σελ : 24.

2. «Προβλήματα Γαστρεντερικού Συστήματος σε ασθενείς με Κινητικά Προβλήματα.» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Μάρτιος – Απρίλιος 2000, σελ : 30.

3. «Το Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Αλγους (τύπου Ι) στον Επώδυνο Ημιπληγικό Ωμο.» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ, Γ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗΣ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΟΣΤΟΥΝ” – ISSN 1106 – 109 X , Τομ. 11, 4, Οκτ.-Νοεμ.- Δεκ. 2000, σελ : 232 – 239.

4. «Σωστή Λειτουργία του Εντέρου – Διαταραχές και Πρόληψη τους.» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ», Μάϊος – Ιούνιος 2001, σελ : 24 – 25.

5. «Μυοσκελετικός Πόνος : αντίληψη – έκφραση και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» – ISSN 0303-4925 – Vol 25 (2), Φεβρουάριος 2002, σελ : 119 – 123.

6. «Σύνδρομο Πτερυγίου Ιγνυακής» (περίπτωση αναφοράς) από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» – ISSN 0303-4925 – Vol 25 (9), Σεπτέμβριος 2002, σελ : 414 – 416.

7. «Η ζωή συνεχίζεται μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ
⇒ Δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ», 3 Δεκεμβρίου 2002

8. «Πρόγραμμα Αποκατάστασης ατόμων με Νόσο Altzheimer» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» – ISSN 0303-4925 – Vol 25 (12), Δεκέμβριος 2002, σελ : 617 – 620.

9. «Επώδυνα σύνδρομα άνω άκρων.» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2003, σελ : 22 – 23.

10. «Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Χρόνια Κόπωση» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» – ISSN 0303-4925 – Vol 26 (11), Νοέμβριος 2003, σελ : 572 – 576.

11. «Ζώντας με μια εκφυλιστική αρθροπάθεια» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Ιούλιος – Αύγουστος 2005, σελ : 24 – 25.

12. «Αποκατάσταση κοινοτικής βάσης ηλικιωμένων ατόμων» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» – ISSN 0303-4925 – Vol 28 (10), Οκτώβριος 2005, σελ : 490 – 494

13. «Κλινικά παραδείγματα Συνδρόμου μετά από Πολιομυελίτιδα» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2005, σελ : 24 – 25.

14. «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας : είναι απαραίτητη η ένταξη σε Πρόγραμμα Αποκατάστασης ?» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Σ.Κ.Π. Ενημέρωση Μαίου – Ιουνίου 2006», σελ : 3 – 4.

15. «Προβλήματα Γαστρεντερικού Συστήματος & Βλάβη Νωτιαίου Μυελού» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ» Ιούλιος – Αύγουστος 2006, σελ : 24 – 25.

16. «Είναι ωφέλιμη η άσκηση μέσα στο νερό για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ?» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Σ.Κ.Π. Ενημέρωση Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2006», σελ : 5 – 6.

17. «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας : κόπωση και αντιμετώπιση της» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Σ.Κ.Π. Ενημέρωση Οκτώβριου – Νοέμβριου 2006», σελ : 4 – 5.

18. «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – αλήθειες και ψέματα σχετικά με την Αποκατάσταση : αντιμετώπιση του πόνου» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Σ.Κ.Π. Ενημέρωση Δεκεμβρίου 2006 – Ιανουαρίου 2007», σελ : 4.

19. «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – αλήθειες και ψέματα σχετικά με την Αποκατάσταση : τι περιέχει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης
– συναισθηματικές διαταραχές και αντιμετώπισης τους» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Σ.Κ.Π. Ενημέρωση Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2007», σελ : 7 – 8.

20. «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – αλήθειες και ψέματα σχετικά με την Αποκατάσταση : χρειαζόμαστε Ιατρό Αποκατάστασης (Φυσίατρο) ή Φυσικοθεραπευτή, ποιόν από τους δύο ?» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Σ.Κ.Π. Ενημέρωση Απριλίου – Μαίου 2007», σελ : 5 – 7.

21. «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας : κόπωση κατά τη διάρκεια της άσκησης και μυική ισχύς» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Άννα ΣΙΔΕΡΗ, Δήμητρα ΠΑΝΤΟΥ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» – ISSN 0303-4925 – Vol 31 (4), Απρίλιος 2008, σελ : 206 – 208

22. «Πρόγραμμα Κένωσης Εντέρου» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ», Μάρτιος – Απρίλιος 2008, σελ : 24 – 25.

23. «Η Ιατρική Αποκατάσταση στη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής του ατόμου με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» (μέρος 1ο) από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ», (63) Αύγουστος 2008, σελ : 92 – 94.

24. «Η Ιατρική Αποκατάσταση στη διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής του ατόμου με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» (μέρος 2ο)
από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
• Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ», (64) Οκτώβριος 2008, σελ : 72 – 75.

25. «Λευκή Βίβλος της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης στην Ευρώπη»
Κοινή έκδοση από :
⇒ Τομέα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικών Ιατρών (U.E.M.S. – Section P.R.M.) – Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευσης στη Φ.Ι.Απ.
⇒ Ευρωπαϊκή Ακαδημία ιατρικής Αποκατάστασης
⇒ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Συμμετοχή στη μετάφραση και επιμέλεια της Ελληνικής Έκδοσης
⇒ Δημοσιεύθηκε Νοέμβριος 2008

26. «Ζώντας με τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας : ένα ταξίδι με ανελκυστήρα» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Επικοινωνούμε Οκτ.-Νοεμ.-Δεκ. 2010», σελ : 6.

27. «Οστεοπόρωση & Σκλήρυνση Κατά Πλάκας : μια υπόθεση όχι αποκλειστικά γυναικεία» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Επικοινωνούμε Ιουλ.-Αυγ.-Σεπτ. 2011», σελ : 4 – 6.

28. «Σωστή Λειτουργία του Εντέρου – Διαταραχές και Πρόληψη τους.» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “ΙΣΟΤΙΜΙΑ», Ιούλιος – Αύγουστος 2012, σελ : 24 – 25.

29. «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας & Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης : Νεώτερα Δεδομένα» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Επικοινωνούμε Ιουλ.-Αυγ.-Σεπτ. 2012», σελ : 4 – 6.

30. «Γιατί ο ασθενής με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας θα πρέπει να αναζητά τη συμβουλή του ιατρού Φ.Ι.Απ.» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
⇒ Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό : “Επικοινωνούμε Οκτ. –Νοεμ. – Δεκ. 2014», σελ : 4 – 5.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

1. «Χρόνιος Πόνος σε Άτομα με Κινητικά Προβλήματα : Επώδυνα Σύνδρομα Άνω Άκρων» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Ιατροκοινωνικού Συνεδρίου «ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ και ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», 20 – 21 Οκτωβρίου 2001, σελ. 36 – 40
Συνεργασία – Επιστημονική Επιμέλεια: 
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
⇒ Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
⇒ Εταιρεία Πόνου
⇒ Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
⇒ Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

ΕΚΔΟΤΗΣ Πανελλαδικός Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων

2. «Πρώιμη παρέμβαση του Ιατρού Αποκατάστασης στην Αντιμετώπιση του Πολυτραυματία» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Ιατροκοινωνικού Συνεδρίου «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ : ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ», 15 – 16 Νοεμβρίου 2002, σελ. 88 – 94
Συνεργασία – Επιστημονική Επιμέλεια: 
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
⇒ Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία
⇒ Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

ΕΚΔΟΤΗΣ Πανελλαδικός Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων

3. «Διαταραχές Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος σε άτομα με βλάβη Νωτιαίου Μυελού» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Αποκατάστασης με θέμα : «Η ζωή μετά την Κάκωση του Νωτιαίου Μυελού», 20 – 21 Νοεμβρίου 2004, σελ. 13 – 14
Συνεργασία – Επιστημονική Επιμέλεια:
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
⇒ Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)

ΕΚΔΟΤΗΣ Πανελλαδικός Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)

4. «Κλινικά παραδείγματα Συνδρόμου μετά από Πολιομυελίτιδα» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Πρακτικά του 2ου Συνεδρίου Αποκατάστασης με θέμα : «Βλάβες του περιφερικού κινητικού νευρώνα», 4 – 5 Νοεμβρίου 2005, σελ. 29 – 34
Συνεργασία – Επιστημονική Επιμέλεια:
⇒ Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Φ.Ι.Απ.)
⇒ Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
⇒ Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)

ΕΚΔΟΤΗΣ Πανελλαδικός Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. «The use of desmopressin in the management of nocturnal enuresis in patiens with spinal cord injury»
[«Η χρήση της δεσμοπρεσσίνης στη διαχείριση της νυκτερινής ενούρησης σε ασθενείς με κάκωση νωτιαίου μυελού»]
από : ZAHARIOU A., KARAGIANNIS G., PAPAIOANNOU P., Kyriaki STATHI, Xanthi MICHAIL
⇒ Δημοσιεύθηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό : «Europa Medicophysica , 2007, Sept :43 (3) : 333- 8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ σε ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗ)

1. “Popliteal Pterigium Syndrome : Nine years follow up
(Σύνδρομο Popliteal Pterigium (πτερύγιου ιγνυακής) : εννέα χρόνια παρακολούθηση)
Από : Kyriaki STATHI MD, D. ERGELETZIS MD, Xanthi MICHAIL MD, D. PAGGOU PT
Πρακτικά του 2ου Παγκόσμιου Συνέδριου Φ.Ι.ΑΠ., Πράγα – ΤΣΕΧΙΑ », 18 – 22 Μαϊου 2003, σελ. 289 – 292
Επιστημονική Επιμέλεια:
⇒ Παγκόσμια Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
ΕΚΔΟΤΗΣ MONDUZZI EDITORE – Bologna – ITALY

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

1. «ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι Ι. » (2ος κύκλος / Ειδικότητα : Βοηθών Φυσικοθεραπευτών)
Συγγραφείς Πρεσβεία ΙΩΑΝΝΟΥ, Χρήστος ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ, Φώτιος ΛΕΒΕΝΤΟΥΔΗΣ
Κριτές: Παναγιώτης ΓΙΟΚΑΡΗΣ, Αικατερίνη ΚΟΜΠΟΤΗ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, Αθήνα, 2001.

2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Γ.Γ.Ε.
«Φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων με κινητικά προβλήματα» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
«Σύγχρονη Γεροντολογία & Γηριατρική», ISSN : 1108-3611, ISBN : 960-8004-05-7,
ΣΥΝΕΔΡΟΝ – Σειρά Εξελίξεις στην Ιατρική – ΑΘΗΝΑ, Ιανουάριος 2002, σελ : 41 – 44.

3. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ & ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Γ.Γ.Ε.
«Η Σημασία της Πρώιμης Φυσιατρικής Αξιολόγησης Ηλικιωμένων Ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο»
από Δ. ΕΡΓΕΛΕΝΤΖΗΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξσνθή ΜΙΧΑΗΛ.
«Σύγχρονη Γεροντολογία & Γηριατρική», ISSN : 1108-3611, ISBN : 960-8004-05-7,
ΣΥΝΕΔΡΟΝ – Σειρά Εξελίξεις στην Ιατρική – ΑΘΗΝΑ, Ιανουάριος 2002, σελ : 288- 290

4. ΔΙΑΤΡΙΒΗ για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική
Συγγραφέας Γεώργιος Ι. ΚΟΝΟΜΟΣ
«Επιδημιολογική μελέτη διερεύνησης παραγόντων κινδύνου στην ανάπτυξη παθολογικών καταστάσεων μυοσκελετικού πόνου»
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα : Στατιστικής Ιούνιος 2002

5. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Συγγραφέας Πατρίσια ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ
«Η λειτουργία του πραξιακού μηχανισμού : η σχέση της επίκτητης απραξίας μετά από Α.Ε.Ε. και της αναπτυξιακής δυσπραξίας»
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα : Ιατρικής Ιούνιος 2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΔΙΕΘΝΗ)

1. «Vocational Rehabilitation – Greek Model»
[«Επαγγελματική Αποκατάσταση – Ελληνικό Μοντέλο»]
από : Xanthi MICHAIL, Kyriaki STATHI, Marianthi TZARA
στο βιβλίο : «VOCATIONAL REHABILITATION»
ISΒN – 10 : 2 – 287 – 22609 – 5 & ISBN – 13 : 987 – 2 – 287 – 22609 – 0
Σελίδες : 329 – 344
Επιστημονική Επιμέλεια:
Charles GOBELET, Franco FRANCHIGNONI
Συλλογή της Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αποκατάστασης
ΕΚΔΟΤΗΣ SPRINGER – Paris – FRANCE – 2006

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1988 – 1995

1. “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων Φυσικής Αποκατάστασης ασθενών με Α.Ε.Ε. που νοσηλεύτηκαν στο τμήμα Φ.Ι.Απ. του Ε.Ι.Α.Α./Τ.Ε.Ι.-Αθηνών”.
από Κυριακή Γ. ΣΤΑΘΗ, Ν.ΓΚΡΟΥΜΑΣ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ, Π.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ
Ανακοινώθηκε στο Συμπόσιο Ιατρικής Αποκατάστασης με θέμα “Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια”
Αθήνα 18 – 20 Νοεμβρίου 1988
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 19

2. “Σύνδρομο Turner – Parsonage (Βραχιόνιος Νευρίτις)”.
από Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Β. ΘΟΥΑΣ
Poster που παρουσιάστηκε στο ΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας.
Αθήνα 1 – 3 Δεκεμβρίου 1988
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 51

3. “Παράγοντες που δυσχεραίνουν το πρόγραμμα αποκατάστασης ηλικιωμένων ημιπληγικών ασθενών”.
από Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ελένη ΒΑΒΟΥΡΑΚΗ, Δάφνη ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ, Π. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Γεροντολογικό – Γηριατρικό Συνέδριο
Αθήνα 8 – 9 Δεκεμβρίου 1989
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 30 / Νο ανακ. 67

4. “ Οι ακρωτηριασμοί στους ηλικιωμένους”.
από Π. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ, Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Γεροντολογικό – Γηριατρικό Συνέδριο
Αθήνα 8 – 9 Δεκεμβρίου 1989
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 55 / Νο ανακ. 167

5. “ Η διαγνωστική αξία του αρθρογραφήματος του καρπού”.
από Π. Α. ΚΙΝΝΑΣ, Κ.Λ. ΓΙΩΤΗΣ, Θ. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ, Ν. ΣΑΜΑΡΑΣ, Ι. ΖΩΓΚΟΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Ανακοινώθηκε στην 2η Επιστημονική Διανοσοκομειακή Συνάντηση Ιατρών.
Πειραιάς 18 – 20 Οκτωβρίου 1990
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 17 / Νο ανακ. 51

6. “ Ηλεκτροδιαγνωστικός έλεγχος άνω άκρων σε παραπληγικούς ασθενείς”.
από Π.Α. ΚΙΝΝΑΣ, Κ.Λ. ΓΙΩΤΗΣ, Ν. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Ι. ΦΕΡΟΥΣΗΣ, Α. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ, Αγνή ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, Δ. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ν. ΣΑΜΑΡΑΣ, Χ. ΝΕΡΑΣ.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα 10 – 11 Νοεμβρίου 1990.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 30 / Νο ανακ. 11

7. “Ο συνδυασμός σωστής εγχειρητικής τεχνικής και επιμελούς μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση στην αποκατάσταση της διατομής αμφοτέρων των καμπτήρων τενόντων της άκρας χειρός στη ζώνη Ι1”.
από Π.Α. ΚΙΝΝΑΣ, Κ.Λ. ΓΙΩΤΗΣ, Ν. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, Θ. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ, Ι. ΖΙΩΓΚΟΣ, Α. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ, Ευαγγελία ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Α. ΞΕΝΙΤΕΛΗΣ, Ε. ΔΙΝΕΡΑΚΗΣ.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα 10 – 11 Νοεμβρίου 1990
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 37 / Νο ανακ. 18

8. “Όψιμη ωλένια νευροπάθεια σε ασθενείς με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση”.
από Π. Α. ΚΙΝΝΑΣ, Κ..Λ. ΓΙΩΤΗΣ, Ν. ΛΑΓΟΙΑΝΝΗΣ, Ε. ΔΙΝΕΡΑΚΗΣ, Α. ΞΕΝΙΤΕΛΗΣ, Α. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Αγνή ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, Ευαγγελία ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ, Δ. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα 10 – 11 Νοεμβρίου 1990
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 42 / Νο ανακ. 23

9. “Η αναγκαιότητα της εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης του επιπέδου αποκατάστασης ηλικιωμένων ασθενών”.
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ελένη ΚΛΕΙΤΣΑ, Ευαγγελία ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Δάφνη ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ, Π. ΚΟΥΝΤΟΥΛΑΚΟΣ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ.
Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Γεροντολογικό – Γηριατρικό Συνέδριο.
Αθήνα 6 – 8 Ιουνίου 1991.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 44 / Νο ανακ. 7

10. “Προσδόκιμο αποκατάστασης ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού”
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ν. ΑΝΑΝΙΔΗΣ, Π. ΠΕΤΡΙΔΗΣ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ, Π. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ.
Ανακοινώθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης “ Ν. Γιαννέστρας”.
Αθήνα 26 – 27 Οκτωβρίου 1991.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 9

11. “Η αποκατάσταση με τενοντόδεση του ασταθούς περιφερικού άκρου της ωλένης”.
από Π. Α. ΚΙΝΝΑΣ, Κ. ΓΙΩΤΗΣ, Ι. ΖΩΓΚΟΣ, Χ. ΝΕΡΑΣ, Α. ΚΟΣΚΙΝΑΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Β.ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Ι. ΤΗΝΙΟΣ.
Ανακοινώθηκε στο Εαρινό Ορθοπαιδικό Συνέδριο Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Αθήνα 30 Απριλίου & 1 – 2 Μαΐου 1992
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 29 / Νο ανακ. 9

12. “Η ύπαρξη διαφράγματος εντός του πρώτου διαμερίσματος των εκτεινόντων τενόντων σε Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain”.
Από Π. Α. ΚΙΝΝΑΣ, Κ. ΓΙΩΤΗΣ, Χ. ΝΕΡΑΣ, Ι. ΖΩΓΚΟΣ, Β. ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ι. ΤΗΝΙΟΣ.
Ανακοινώθηκε στο Εαρινό Ορθοπαιδικό Συνέδριο Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Αθήνα 30 Απριλίου & 1 – 2 Μαΐου 1992
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 49 / Νο ανακ. 33

13. “Ο ρόλος του ορογόνου υμένα (tendon sheath) στην αποκατάσταση της διατομής των καμπτήρων τενόντων της άκρας χειρός στη ζώνη Ι1 (no man ‘s land).
από Π. Α. ΚΙΝΝΑΣ, Κ. ΓΙΩΤΗΣ, Χ. ΝΕΡΑΣ, Ι. ΖΩΓΚΟΣ, Β. ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ι. ΤΗΝΙΟΣ.
Ανακοινώθηκε στο Εαρινό Ορθοπαιδικό Συνέδριο Τμημάτων της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Αθήνα 30 Απριλίου & 1 – 2 Μαΐου 1992
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 51 / Νο ανακ. 34

14. “Η χρήση του Η.Μ.Γ. – Biofeedback στην αντιμετώπιση του Συνδρόμου Ώμου – Άκρας Χειρός των ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο : Μία πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση ?”.
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ευαγγελία ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, Γ. ΛΥΓΙΖΟΣ, Δάφνη ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ, Π. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ.
Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης..
Αθήνα 6 – 8 Νοεμβρίου 1992.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 48

15. “Συνήθη προβλήματα από το Γαστρεντερικό σύστημα σε ασθενείς με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού”.
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ν. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, Αικατερίνη ΚΟΤΡΩΝΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ.
Ανακοινώθηκε στο 15ο Ιατρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων
Αθήνα 10 – 13 Νοεμβρίου 1994
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 68 / No ανακ. 129

16. “Η τηλεφωνική χρήση της F.I.M. σε ασθενείς με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού στην Ελλάδα”.
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Β. ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ, Δ. ΔΡΟΣΟΣ, Γ. ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ, Ν. ΓΚΡΟΥΜΑΣ.
Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα 27 – 28 Μαΐου 1995.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 34 / Νο ανακ. 28

17. “Οργανόγραμμα για ένα σύστημα Υπηρεσιών Αντιμετώπισης ατόμων με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας”.
από Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ιωάννα ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα 27 – 28 Μαΐου 1995.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 34 / Νο ανακ. 29

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1997 – 2005 

18. «Μελέτη των παραγόντων κινδύνου πτώσης ηλικιωμένων ημιπληγικών ασθενών».
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Αγγελική ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ.
Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
Αθήνα 11 – 15 Δεκεμβρίου 1997.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 119

19. “Η συμβολή του Ηλεκτρικού Λειτουργικού Ερεθισμού στην Επανεκπαίδευση της Άκρας Χειρός του Ημιπληγικού ασθενή”.
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Αγγελική ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ, Δήμητρα ΠΑΝΤΟΥ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ.
Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσική Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα 13 – 14 Δεκεμβρίου 1997.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 56

20. «Σύνδρομο Πτερυγίου Ιγνυακής – Popliteal Web Syndrome (case report)»
από Δήμητρα ΠΑΓΓΟΥ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Β. ΠΑΓΓΟΣ
Ανακοινώθηκε στο 8ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας, με διεθνή συμμετοχή
Κεφαλονιά 6 – 9 Σεπτεμβρίου 2001
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 14

21. «Η Σημασία της Πρώιμης Φυσιατρικής Αξιολόγησης Ηλικιωμένων Ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο»
από Δ. ΕΡΓΕΛΕΝΤΖΗΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ.
Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής
Αθήνα 24 – 26 Ιανουαρίου 2002
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 66

22. «Η αντιμετώπιση του Συνδρόμου Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους (C.R.P.S. – type I ) με Η.Μ.Γ. – Biofeedback στον Ώμο του Ημιπληγικών ασθενών»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή Μιχαήλ.
Παρουσιάστηκε ως poster στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Ώμου – Αγκώνος
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28 Απριλίου 2002.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 42 / No P 003

23. «Η φυσική πορεία της γήρανσης σε ημιπληγικούς ασθενείς : λειτουργικές μεταβολές»
από Ξανθή Μιχαήλ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Aννα ΣΙΔΕΡΗ, Δήμητρα ΠΑΝΤΟΥ
Παρουσιάστηκε ως poster στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2002.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 80 / P 14

24. «Σχεδιασμός και Εκπαίδευση σε Πρόγραμμα Κινητικής Επανεκπαίδευσης που εκτελείται κατ΄οίκον από ασθενείς με Νόσο Parkinson»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή Μιχαήλ, Άννα ΣΙΔΕΡΗ, Δήμητρα ΠΑΝΤΟΥ.
Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2002.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 48 / O 26

25. «Mελέτη της αντίληψης και της έκφρασης του χρόνιου μυοσκελετικού πόνου»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Δ. ΕΡΓΕΛΕΤΖΗΣ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ
Παρουσιάστηκε ως poster στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής και International Symposium on Neuromodulation
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 2 – 5 Απριλίου 2003
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 11 / P 21

26. «Δυσφαγία : Αίτια, Αξιολόγηση και Αντιμετώπισή τους»
από Πατρίτσια ΓΙΑΝΝΙΚΑ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ
Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Χανιά – ΕΛΛΑΔΑ 25 – 27 Οκτωβρίου 2003.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 84

27. «Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση της Δυσφαγίας / Δυσκαταποσίας από Επαγγελματίες Υγείας»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Πατρίτσια ΓΙΑΝΝΙΚΑ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ
Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Χανιά – ΕΛΛΑΔΑ 25 – 27 Οκτωβρίου 2003.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 85

28. «Συνήθη αίτια μυοσκελετικού άλγους που απασχολούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Επιδημιολογική μελέτη των παραγόντων κινδύνου»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Γ. ΚΟΝΟΜΟΣ
Παρουσιάστηκε ως poster στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Ναύπλιο – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2005.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 14

29. «Μελέτη του επιπέδου ενημέρωσης και αντίληψης για τη νόσο, τις επιπλοκές και τις δυνατότητες αποκατάστασης ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας»
από Γ. ΚΟΝΟΜΟΣ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ
Παρουσιάστηκε ως poster στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Ναύπλιο – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2005.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 14

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2008 – 2023

30. «Στοχεύοντας στη μεταφορά ασθενών με ασφάλεια»
από Δάφνη ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ, Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε ως poster στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου 2008
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 93

31. «Εκπαίδευση στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (Φ.Ι.Απ.) : εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα»
από ΜΠΑΡΟΤΣΗΣ Ν., Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 15 – 16 Ιανουαρίου 2010
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 59 – 60

32. «Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG κατά της Brucella στον ορό ασθενών με αρθρίτιδα»
από ΠΑΓΓΟΥ Δ., ΠΑΠΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ., ΚΟΥΤΗΣ Χ., ΚΟΝΤΟΣ Β., ΠΕΡΙΜΕΝΗ Δ., ΔΗΜΟΥ Μ., ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Α., ΚΑΤΣΗ Ε., ΣΤΑΘΗ Κ., ΔΡΑΚΩΤΟΣ Ε.
Ανακοινώθηκε στο 8ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 27 – 30 Σεπτέμβρη 2012

33 «Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων IgG κατά της Brucella στον ορό ασθενών με αρθρίτιδα»
από ΣΤΑΘΗ Κυριακή, ΚΟΝΟΝΟΣ Γ.
Ανακοινώθηκε στο 1ο Συνέδριο Ποδιατρικής & Ποδολογίας
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 24 – 25 Σεπτέμβρη 2016

34. «η συμμετοχή  της ρομποτικής  τεχνολογίας στην εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης ασθενή με υπολειμματική κρανιοεγκεφαλική κάκωση»
από ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μιχαήλ , ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  Καλομοίρα,  ΜΑΛΑΧΙΑ Στυλιανή,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τριανταφυλλιά  &   ΣΤΑΘΗ  Κυριακή

Παρουσιάστηκε ως poster στο 19ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  (ΑΑ 03)
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26   Νοέμβρη  2023

35. «μπορεί  η  ρομποτική τεχνολογία  να επηρεάσει το προσδόκιμο αποκατάστασης ασθενή με βλάβη νωτιαίου  μυελού»
από ΜΑΛΑΧΙΑ Στυλιανή,  ΤΑΤΛΑ  Δήμητρα, ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Έλενα, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τριανταφυλλιά  &   ΣΤΑΘΗ  Κυριακή

Παρουσιάστηκε ως poster στο 19ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  (ΑΑ 04)
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26   Νοέμβρη  2023

36. «η  συμβολή  της ρομποτικής  τεχνολογίας  στην προσπάθεια  ελέγχου  της σπαστικότητας σε ασθενή με  σπαστική τετραπάρεση  σε έδαφος  πολλαπλής  σκλήρυνσης (Expanded  Disability Status Scale  – E.D.S.S. 8)
από ΤΑΤΛΑ  Δήμητρα, ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Έλενα, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Μιχαήλ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  Καλομοίρα &   ΣΤΑΘΗ  Κυριακή

Παρουσιάστηκε ως poster στο 19ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  (ΑΑ 05)
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26   Νοέμβρη  2023

37. «η  ρομποτική  τεχνολογία  ως συμπληρωματικό  εργαλείο  στο πρόγραμμα αποκατάστασης ασθενή με  χρόνια σπαστική ημιπληγία»
από ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ Έλενα,  ΤΑΤΛΑ  Δήμητρα,  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ  Καλομοίρα,  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τριανταφυλλιά  &   ΣΤΑΘΗ  Κυριακή

Παρουσιάστηκε ως poster στο 19ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  (ΑΑ 06)
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26   Νοέμβρη  2023

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ που παρουσιάστηκαν σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
♦ 1ο Όνομα 14
♦ 2ο Όνομα 10
♦ 3ο Όνομα 14
ΣΥΝΟΛΟ 38

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1988 – 1992

1. “The flexor – tendon reconstruction by two – stages”
(Η αποκατάσταση των καμπτήρων Τενόντων σε δύο χρόνους).
από : P. A. KINNAS, C. L. YOTIS, T.PATSIAOURAS, C. MILONIDIS, N. SAMARAS, C. NERAS, J, ZOGOS, Kyriaki STATHI.
Ανακοινώθηκε στη XXIe Semaine Medical Balkanique.
Varna – Βουλγαρία, 2 – 5 Σεπτεμβρίου 1990.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 54

2. “The results of transfer of the flexor digitorum superficialis tendons to the flexor digitorum prefundus tendons”
(Τα αποτελέσματα της μεταφοράς του τένοντα του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων στον τένοντα του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων)
από : P. A. KINNAS, C. L. YOTIS, T.PATSIAOURAS, N. SAMARAS, J. ZOGOS, Kyriaki STATHI.
Ανακοινώθηκε στη XXIe Semaine Medical Balkanique.
Varna – Βουλγαρία, 2 – 5 Σεπτεμβρίου 1990.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 55

3. “Fusion of the metacarpophalangeal joint of the thumb”
(Η συγκόλληση της μετακαρπιοφαλλαγγικής άρθρωσης του αντίχειρα).
αðό : P. A. KINNAS, C. L. YOTIS, J. FEROUSSIS, C. MILONIDIS, N. SAMARAS, C. NERAS, J. ZOGOS, Kyriaki STATHI.
Ανακοινώθηκε στη XXIe Semaine Médical Balkanique.
Αθήνα, 2 – 5 Σεπτεμβρίου 1990.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 56

4. “The results of scaphocapitate intercapal fusion”.
(Τα αποτελέσματα της συγκόλλησης της διακαρπικής άρθρωσης μεταξύ σκαφοειδούς και κεφαλωτού).
από : P. A. KINNAS, C. L. YOTIS, J. ZOGOS, C. NERAS, Kyriaki STATHI, J. TINIOS, K. KOUTOUZOS.
Ανακοινώθηκε στο Ελληνο-Σκανδιναβικό Συνέδριο Ορθοπαιδικής
Malmo – SWEDEN, 3 – 5 Ιουνίου 1992.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 14 / Νο 130

5. “Athletic Back School for Low Back Syndromes in Dancers”.
(To Athletic Back School για σύνδρομα οσφυαλγίας σε χορευτές).
από : Xanthi MICHAIL, P. PETRIDIS, Kyriaki STATHI, N. ANANIDIS.
Ανακοινώθηκε στο Διεθνές Συμπόσιο : “ Πρόοδοι στην Οσφυαλγία Ιδιοπαθούς Αιτιολογίας”.
Vienna – AUSTRIA, 27 – 28 Νοεμβρίου 1992.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 17-18 / Νο 54

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1993 – 1995

6. “Contribution of E.M.G. – Biofeedback in restraining spasticity in patients with Multiple Sclerosis”.
( Η συμβολή του E.M.G. – Biofeedback στον έλεγχο της Σπαστικότητας σε ασθενείς με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση).
από : Kyriaki STATHI, J. DABOS, Xanthi MICHAIL, N. GROUMAS.
Ανακοινώθηκε στο 10ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη θεραπεία και την Έρευνα της Κατά Πλάκας Σκλήρυνσης.
Αθήνα, 4 – 5 Νοεμβρίου 1994.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 79 / P 35

7. “Barriers toward independence for Spinal Cord Injured patients in Greece”.
(Περιορισμοί της ανεξαρτησίας ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού, στην Ελλάδα).
από : Kyriaki STATHI, Ioanna SPILIOPOULOU, HELENE KORTIANOU, Xanthi MICHAIL.
Ανακοινώθηκε στο Τοπικό Επιστημονικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας Παραπληγίας.
Λεμεσός – ΚΥΠΡΟΣ, 7 – 9 Απριλίου 1995.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 22

8. “Planning and promoting optimal Rehabilitation process for Spinal Cord Injured patients in Greece”.
(Σχεδιασμός και Προτάσεις της ιδανικής διαδικασίας Αποκατάστασης ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού στην Ελλάδα).
από : Xanthi MICHAIL, Ioanna SPILIOPOULOU, Kyriaki STATHI.
Ανακοινώθηκε στο Τοπικό Επιστημονικό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας Παραπληγίας.
Λεμεσός – ΚΥΠΡΟΣ, 7 – 9 Απριλίου 1995
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 54

9. “E.M.G. Biofeedback chez l ‘hémiplégique : un traitement préventif du Syndrome Epaule – Main”.
(Το Η.Μ.Γ. – Biofeedback στον ημιπληγικό ασθενή : πρόληψη του Συνδρόμου Ώμου – Άκρας Χειρός).
από : Kyriaki STATHI, Xanthi MICHAIL, Ioanna SPILIOPOULOU.
Ανακοινώθηκε στο 10ο Εθνικό Συνέδριο της Γαλλικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ.
Νίκαια – ΓΑΛΛΙΑ, 28 – 30 Σεπτεμβρίου 1995.
ABSTRACT Book, ARMPEQ 38 (6) : 289 – 392, 1995 – p : 334

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1998 – 2002

10. “A survey method assessing the attitude of Greek citizens towards physically disabled peopled”.
(Μέθοδος καταγραφής της στάσης των Ελλήνων απέναντι στα άτομα με κινητικά προβλήματα).
από : Xanthi MICHAIL, Kyriaki STATHI.
Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Ρώμη – ΙΤΑΛΙΑ, 1 – 4 Ιουνίου 1997.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 218

11. “Pregnancy Back Care Classes : Protecting the Back during Pregnancy and after Labor”.
(Μέθοδος καταγραφής της στάσης των Ελλήνων απέναντι στα άτομα με κινητικά προβλήματα).
Από : Dimitra PAGGOU, Kyriaki STATHI, B. PAGGOS.
Ανακοινώθηκε στο 3ο Μεσογειακό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2000
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 123 / O 56

12. “The necessity of rehabilitation program after epidurolysis for failed back surgery”.
(Η αναγκαιότητα εφαρμογής προγράμματος αποκατάστασης μετά από συμφυσιόλυση σε αποτυχημένη χειρουργική παρέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα)
Από : L. GEORGIOU, M. BOUSOULA, A. LOUIZOS, E. AGIANIOTAKI, C.KORAKA, K. STATHI.
Ανακοινώθηκε στο 3ο Μεσογειακό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2000
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : supl. / O 99b

13. “Osteoarthritis of the Knee : Functional Assessment of the Lower Extremity using the Lower Extremity Function Scale (L.E.F.S.)”.
(Λειτουργική Αξιολόγηση Κάτω Άκρου ασθενών με ΟστεοΑρθρίτιδα Γόνατος. Εφαρμογή της μεταφρασμένης στα Ελληνικά L.E.F.S.).
Από : Kyriaki STATHI, Dimitra PAGGOU, Dimitra PANTOU, B. PAGGOS
Ανακοινώθηκε ως poster στο 3ο Μεσογειακό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2000
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 182 / P 159

14. “Cough-Assist Mechanical Insufflation – Exsufflation : M.I.-.E. Device (a noninvasive respiratory management approach for patients with neuromuscular diseases)”
(Μηχανική Υποστήριξη Βήχα σε Εισπνοή – Εκπνοή : M.I.-.E. Device (μια μη επιθετική προσέγγιση της αναπνευστικής αντιμετώπισης ασθενών με νευρο-μυικές παθήσεις)
Από : Xanthi MICHAIL MD, Kyriaki STATHI MD, Helen DIMITRIOU PT
Ανακοινώθηκε ως poster στο 4ο Μεσογειακό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Συρακούσες – ΙΤΑΛΙΑ 25 – 28 Ιουνίου 2002
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 240 / P 49

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2003 – 2007

15. Μελέτη της αντίληψης και της έκφρασης του χρόνιου πόνου
Από : Kyriaki STATHI MD, D. ERGELETZIS MD, Xanthi MICHAIL MD
Ανακοινώθηκε ως poster στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής και Διεθνές Συμπόσιο Neuromodulation
Aθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 2 – 5 Απριλίου 2003
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 109 / P 21

16. “Popliteal Pterigium Syndrome : Nine years follow up”
(Σύνδρομο Popliteal Pterigium (πτερύγιου ιγνυακής) : εννέα χρόνια παρακολούθηση)
Από : Kyriaki STATHI MD, D. ERGELETZIS MD, Xanthi MICHAIL MD, D. PAGGOU PT
Ανακοινώθηκε ως poster στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φ.Ι.ΑΠ.
Πράγα – ΤΣΕΧΙΑ 18 – 22 Μαΐου 2003
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 247

17. “Home program of kinetic re-education for Parkinson’s patients”
(Πρόγραμμα Κινητικής Επανεκπαίδευσης που εκτελείται κατ΄οίκον από ασθενείς με Νόσο Parkinson)
Από : Kyriaki STATHI MD, D. ERGELETZIS MD, Xanthi MICHAIL MD, Anna SIDERI PT
Ανακοινώθηκε ως video στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φ.Ι.ΑΠ.
Πράγα – ΤΣΕΧΙΑ 18 – 22 Μαΐου 2003
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 82

18. «Myoskeletal Pain in patients with Alzheimer’s Disease»
(Μυοσκελετικός πόνος σε ασθενείς με νόσο Alzheimer)
Από : Kyriaki STATHI MD, N, DEGGLERIS MD, Anna SIDERI PT, Dimitra PAGGOU PT
Ανακοινώθηκε ως poster στη 13η Ευρωπαϊκή Συνάντηση της Νόσου Alzheimer & 3η Εθνική Συνάντηση της Νόσου Alzheimer και σχετικών διαταραχών
Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 12 – 15 Ιουνίου 2003
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 55 / O 59

19. “Home program of kinetic re-education for patients with Alzheimer’s Disease and cognitive impairments”
(Καθημερινό Πρόγραμμα Κινητικής Άσκησης για ασθενείς με Γνωσιακά Ελλείμματα επί εδάφους Νόσου Alzheimer)
Από : Kyriaki STATHI MD, Anna SIDERI PT, N, DEGGLERIS MD, Dimitra PANTOU PT
Ανακοινώθηκε στη 13η Ευρωπαϊκή Συνάντηση της Νόσου Alzheimer & 3η Εθνική Συνάντηση της Νόσου Alzheimer και σχετικών διαταραχών
Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 12 – 15 Ιουνίου 2003
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 50 / O 40

20. “Dysphagia management from health care professionals in Greece»
(Η αντιμετώπιση της δυσφαγίας από τους επαγγελματίες υγείας στην Ελλάδα)
Από : Kyriaki STATHI, Patritsia GIANNIKA, D. ERGELETZIS, Xanthi MICHAIL
Ανακοινώθηκε ως poster στο 14ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Βιέννη – ΑΥΣΤΡΙΑ 12 – 15 Μαΐου 2004
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 93 – 93 / P 114

21. “The correlation of Synergies and the development of Complex Regional Pain Syndrome – type I (C.R.S.P. – I.) in hemiplegic patients.»
(Η συσχέτιση των συνεργιών και της ανάπτυξης του Συνδρόμου Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους – τύπου Ι (C.R.S.P. – I.) σε ημιπληγικούς ασθενείς)
Από : Kyriaki STATHI, D. ERGELETZIS, Xanthi MICHAIL
Ανακοινώθηκε ως poster στο 14ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Βιέννη – ΑΥΣΤΡΙΑ 12 – 15 Μαΐου 2004
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 123 / P 271

22. “Do Mass Media influence people’s attitude towards disabled persons ? ”
(Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας επηρεάζουν τη θέση της κοινής γνώμης ως προς τα ανάπηρα άτομα)
Από : Sp. STAVRIANOPOULOS Bsc. Eng., Katherine KOTRONI M.D., D. ERGELETZIS M.D., Kyriaki STATHI M.D., Xanthi MICHAIL M.D.
Ανακοινώθηκε ως poster στο 5ο Μεσογειακό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Ατάλλεια – ΤΟΥΡΚΙΑ 30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2004
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 153 / P 031

23. “Cancer Rehabilitation Services. A challenge in oncology care.”
(Υπηρεσίες Αποκατάστασης σε καρκινοπαθείς : Μια πρόκληση στην ογκολογική φροντίδα)
Από : Kyriaki STATHI, D. ERGELETZIS, Xanthi MICHAIL
Ανακοινώθηκε ως poster στο 5ο Μεσογειακό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Ατάλλεια – ΤΟΥΡΚΙΑ 30 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2004
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 187 / P 148

24. “Census and comparative study of views held by people with Spinal Cord Injury regarding rehabilitation.»
(Συγκριτική μελέτη της άποψης των ατόμων με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού σχετικά με την Αποκατάσταση)
Από : Kyriaki STATHI, G. KONOMOS, I. VASSILIKOS, Margaret Helen MANOLA, Xanthi MICHAIL
Ανακοινώθηκε στο 15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ
Μαδρίτη – ΙΣΠΑΝΙΑ 16 – 20 Μάη 2006
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 496 – 497 / O 137

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2008 – 2010

25. “Teaching and training programs in Physical & Rehabilitation Medicine (P.R.M.) in Greece.»
(Προγράμματα εκπαίδευσης και διδασκαλίας της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.) στην Ελλάδα)
Από : Xanthi MICHAIL, Kyriaki STATHI
Ανακοινώθηκε στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ
Brugge – ΒΕΛΓΙΟ 3 – 6 Ιουνίου 2008
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 22 – 23 / O 165

26. “Harmonization of Physical & Rehabilitation Medicine training in Europe : defining the European standards.»
(Εναρμόνιση της εκπαίδευσης της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.) στην Ευρώπη : καθορίζοντας τα ευρωπαϊκά standards)
Από : Xanthi MICHAIL, Kyriaki STATHI, Jean-Michel VITON, Alain DELARQUE
Ανακοινώθηκε στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φ.Ι.Απ.
Κωνσταντινούπολη – ΤΟΥΡΚΙΑ 13 – 17 Ιουνίου 2009
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 77 / L 161

27. “The role of U.E.M.S. / P.R.M. Board in the Harmonization of Physical & Rehabilitation Medicine education and training in Europe.»
(Ο ρόλος της U.E.M.S. / P.R.M. Board στην εναρμόνιση της εκπαίδευσης και διδασκαλίας της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.) στην Ευρώπη)
Από : Xanthi MICHAIL, Franco FRANCHIGNONI, Kyriaki STATHI, Nikolaos BAROTSIS, Jean-Michel VITON, Alain DELARQUE
Ανακοινώθηκε στο 6ο Εθνικό Βουλγαρικό Συνέδριο Φ.Ι.Απ. με διεθνή συμμετοχή
Σόφια – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 8 – 10 Οκτωβρίου 2009
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ :

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ που παρουσιάστηκαν σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
1ο Όνομα 13
2ο Όνομα 5
3ο Όνομα 9
ΣΥΝΟΛΟ : 27

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. “Η συμβολή του Ιατρού Αποκατάστασης στην Αντιμετώπιση ασθενή με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα “Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια” στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής
Αθήνα 14 – 16 Δεκεμβρίου 1995
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 39

2. “Ο σχεδιασμός του προγράμματος Αποκατάστασης ασθενούς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο”. από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στη Διεπιστημονική Ημερίδα «Οξέα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» – Θεραπευτήριο “ΥΓΕΙΑ”
Αθήνα 27 Φεβρουαρίου 1997.

3. “Ο σχεδιασμός και Επαναπροσδιορισμός του Προγράμματος Αποκατάστασης ασθενούς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας”. από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι των Ιατρών Φ.Ι.Απ. (Φυσιατρικής) στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.
Αθήνα 29 – 30 Μαρτίου 1997.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 18

4. “Μυϊκή Επανεκπαίδευση και Τενοντομεταθέσεις”. από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα “Επανεκπαίδευση με Βιολογική Επαναπληροφόρηση (Biofeedback)” στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα 13 – 14 Δεκεμβρίου 1997.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 24

5. «Ψυχοκοινωνική επίδραση της Νεανικής Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Ασθενής και Νεανική Ρευματοειδής Αρθρίτιδα» στο 8ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας, με διεθνή συμμετοχή
Κεφαλονιά 6 – 9 Σεπτεμβρίου 2001
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 20

6. «Κινητική Αναπηρία» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Ειδικά θέματα φροντίδας του Ηλικιωμένου» στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας – Γηριατρικής
Αθήνα 24 – 26 Ιανουαρίου 2002
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 16

7. «Ινομυαλγία : Διάγνωση και Αντιμετώπιση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Αποκατάσταση σε Μυοσκελετικές Παθήσεις» στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Θεσσαλονίκη – ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2002.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 18 / L 15

8. «Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κ.Α.Π.Η.) και της Ιατρική Αποκατάστασης απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής στην Τρίτη Ηλικία» από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Υπηρεσίες Υγείας» στο 1ο Συνέδριο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»,
Κύμη ΕΥΒΟΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 6 Απριλίου 2003.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ :

9. «Πρώϊμη Παρέμβαση του Ιατρού Αποκατάστασης στη Φροντίδα Εφήβου με ΚρανιοΕγκεφαλική Κάκωση (Κ.Ε.Κ.)» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Έφηβος με ΚρανιοΕγκεφαλική Κάκωση» στο 9ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας, με διεθνή συμμετοχή
Κεφαλονιά 5 – 7 Σεπτεμβρίου 2003
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ :

10. «Υπηρεσίες Αποκατάστασης οργανωμένες σε Κοινοτική Βάση (Community Based Rehabilitation)» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Από την Ιατρική Αποκατάσταση στην Επαγγελματική Επανένταξη» στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Χανιά – ΕΛΛΑΔΑ 25 – 27 Οκτωβρίου 2003.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 41

11. «Κινητική Αποκατάσταση ασθενών με νόσο Alzheimer” από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης», στο 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ 31 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2005
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 31

12. «Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα αποκατάστασης για ασθενείς με νευροεκφυλιστικές παθήσεις» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Ναύπλιο – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2005.
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 6

13. «Κακώσεις μυοσκελετικού σχετιζόμενες με την εργασία» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Αποκατάσταση σε Μυοσκελετικές Παθήσεις» στο 38ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 16 – 19 Μαΐου 2012
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : ..

14. «Σύνδρομο Σύμπλοκου Περιοχικού Άλγους (C.R.P.S. – type I ) : νεώτερα δεδομένα» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Δεκεμβρίου 2013

15. «Αποκατάσταση ασθενών με διαταραχές των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Ινστιτούτο Πρόληψης, Εκπαίδευσης & Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων
Νευρολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 5 – 7 Δεκέμβρη 2014

16. “Barthel Index (B.I.) vis Functional Independence Measure (F.I.M.) vis I.C.F. core set από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Meeting of Special Interest Group in Rehabilitation of Neurological Diseases Consensus of experts for the scales use in Rehabilitation of stroke patients
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 Ιουλίου 2015

17 «Κλινική εφαρμογή της τεχνολογίας στην Αποκατάσταση ασθενή με Α.Ε.Ε.» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 26 – 29 Φλεβάρη 2016

18 «Barthel Index» από ΣΤΑΘΗ Κυριακή
Παρουσιάστηκε στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 7 – 8 Οκτώβρη 2016

19 «Αποκατάσταση από απόσταση. Είναι μια πρόκληση ?» από ΣΤΑΘΗ Κυριακή
Παρουσιάστηκε στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 4 – 5 Νοέμβρη 2017

20 «Σαρκοπενία & πτώσεις στους ηλικιωμένους» από ΣΤΑΘΗ Κυριακή
Παρουσιάστηκε 1η Ημερίδα με θέμα : «εισαγωγή σε θέματα Γηριατρικής Αποκατάστασης»
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 9 Ιουνίου 2018

21 «Ο ρόλος του ιατρού Αποκατάστασης στην οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης & βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην κοινότητα» από ΣΤΑΘΗ Κυριακή
Παρουσιάστηκε στο 12ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής (Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά & Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών)
Πειραιάς – ΕΛΛΑΔΑ 9 Ιουνίου 2018
CREDITS 24

22 «Δομές Αποκατάστασης Παρκινσονικού ασθενή : καθοδηγούμενη Αποκατάσταση στο πλαίσιο της οικίας» από ΣΤΑΘΗ Κυριακή
Παρουσιάστηκε στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 5 – 6 Οκτώβρη 2018

23 «Πλάγια μυατροφική σκλήρυνση : Ολιστική Αποκατάσταση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Νοέμβρη 2018
CREDITS 19

24 «Όταν υπάρχει έκπτωση νοητικών λειτουργιών, υπάρχει θέση για την αποκατάσταση ?» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στην Ημερίδα με θέμα «Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών & Γήρας : μύθος ή πραγματικότητα»
οργάνωση : Τμήμα Αποκατάστασης ασθενών με Νευρολογικές παθήσεις & Τμήμα Γηριατρικής Αποκατάστασης της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης σε συνεργασία με τον Κλάδο Ψυχογηριατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 21 Σεπτέμβρη 2019

25 «ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ & ως λανθάνουσα μορφή της ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα : «ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ, μια ιδιαίτερη κατάσταση που συναντάται όλο και συχνότερα» στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 – 29 Φλεβάρη 2020

26 Η σύγκριση της   BARTHEL  Intex  vis  Functional  Independence  Measure  (F.I.M.)
από ΣΤΑΘΗ  Κυριακή</span
Παρουσιάστηκε στο  18ο  Ετήσιο  Συνέδριο   Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.</span
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 11– 12 Οκτώβρη  2019</span

27 «ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ & ως λανθάνουσα μορφή της  ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα : «ΣΑΡΚΟΠΕΝΙΑ,  μια ιδιαίτερη κατάσταση που συναντάται όλο και συχνότερα»  στα πλαίσια του   14ου    Πανελλήνιου    Ιατρικού   Συνεδρίου    Παχυσαρκίας</span
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 –  29  Φλεβάρη 2020</span

28 «Γερνώντας  με την Πολλαπλή  Σκλήρυνση»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο  19ο  Ετήσιο  Συνέδριο   Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.</span
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 25 – 26  Σεπτέμβρη   2020</span

29 «Συγγενής  σπαστική παραπληγία  :  Αρχές  Αποκατάστασης»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο 16ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης</span
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 – 29  Νοέμβρη  2020</span

30 «Πρόληψη   πτώσεων  στην κοινότητα  & στο οικιακό περιβάλλον»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε 3ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας  : «Αναγκαιότητα  Διεπιστημονικότητας & Δικτύωσης»</span
συντονισμός οργάνωσης   Ελληνικό  Δίκτυο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας</span
Αθήνα  –  διαδικτυακό 16 – 17   Οκτώβρη   2021</span

31 «Αναμνήσεις : ιστορική  αναδρομή &φωτογραφικό αρχείο  – η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Επιστημονική  Κοινότητα της Ιατρικής Αποκατάστασης»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ    &   Ξανθή  ΜΙΧΑΗΛ</span
Παρουσιάστηκε στην  Τελετή Έναρξης του 17ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης</span
Αθήνα  –  διαδικτυακό 26 – 28  Νοέμβρη  2021</span
CREDITS 22

32 «Πρόγραμμα  εκπαίδευσης  ηλικιωμένων για την πρόληψη των πτώσεων  στην  κοινότητα  & στο οικιακό περιβάλλον»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο 17ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης</span
Αθήνα  –  διαδικτυακό 26 – 28  Νοέμβρη  2021</span
CREDITS 22

33 «πλάγια  μυατροφική  σκλήρυνση  & αποκατάσταση
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στον κύκλο διαδικτυακών ενημερωτικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων  – Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.) σε συνεργασία με την  Ελληνική   Εταιρεία  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης</span
Αθήνα  –  διαδικτυακό 22   Φλεβάρη  2022</span

34 αποκατάσταση ασθενών μετά από κατάγματα ευθραυστότητας – προγράμματα αποκατάστασης στην κοινότητα
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε 4ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Καταγμάτων  Ευθραυστότητας</span
Αλεξανδρούπολη  –  διαδικτυακό 20 – 22   Μάη   2022</span

35 «συγγενής  σπαστική   παραπληγία   &   αποκατάσταση»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο  21ο  Ετήσιο  Συνέδριο   Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.</span
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 24  Σεπτέμβρη   2022</span

36 «ο  ρόλος  του  φυσιάτρου  στη  διαχείριση  του  ηλικιωμένου  ασθενή»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο 18ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης</span
Λάρισα  –  διαδικτυακό 25 – 27  Νοέμβρη  2022</span
CREDITS 22

37 «ιατροτεχνολογικές  εξελίξεις  στην αποκατάσταση  ασθενών»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στην ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από  Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.  – Α.Ε.Μ.Υ.  & Ν.Χ. κλινική Ευαγγελισμού</span
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 31   Μάρτη  2023</span

38 «η προσέγγιση της αποκατάστασης στο γηριατρικό   ασθενή»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο   49ο  Ετήσιο  Πανελλήνιο  Ιατρικό  Συνέδριο</span
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 11  – 13  Μάη  2023</span
CREDITS 24

39 «Γηράσκοντας  με   Πολλαπλή   Σκλήρυνση»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο  34ο  Πανελλήνιο    Συνέδριο   Νευρολογίας</span
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 15  – 18   Ιούνη   2023</span
CREDITS 29

40 «κριτήρια αποκατάστασης για επανένταξη ασθενούς με νόσο  κινητικού νευρώνα»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο  22ο  Ετήσιο  Συνέδριο  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.</span
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 24   Ιούνη  2023</span

41 «οργάνωση  Δικτύων  Αποκατάστασης  στο σπίτι»
από Ξανθή    ΜΙΧΑΗΛ   &   Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο  22ο  Ετήσιο  Συνέδριο  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.</span
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 24   Ιούνη  2023</span

42 «οι   διαταραχές  των   ανώτερων   εγκεφαλικών λειτουργικών  είναι  εμπόδιο  για  την αποκατάσταση  ?»
από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.</span
Παρουσιάστηκε στο  19ο  Πανελλήνιο Συνέδριο  Φ.Ι.Απ.</span
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26  Νοέμβρη  2023</span
CREDITS 25

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. “Αυτοέλεγχος και Χειρισμός των Χρόνιων Ιατρικών Προβλημάτων από τον Παρα- και Τετραπληγικό”. από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε σε παράλληλη Εκδήλωση με θέμα : «Ποιότητα Ζωής»
στα πλαίσια της Διεθνούς Συνάντησης της A.F.I.G.A.P. (Association Francophone Internationale des Groupes d’ Animation de la Paraplégie).

Αθήνα, 26 – 27 Απριλίου 1996

2. “Differential Diagnosis of Complex Regional Pain Syndrome (C.R.P.S., type I) in Hemiplegic Shoulder’s Pain”.
(Διαφορική  Διάγνωση του Συνδρόμου του Σύνθετου Περιοχικού Πόνου (C.R.P.S., type I) στον Επώδυνο  Ημιπληγικό  Ώμο).
από Kyriaki STATHI

Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Αποκατάσταση Αγγειακού  Εγκεφαλικού Επεισοδίου ΙΙ» στο 3ο Μεσογειακό  Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 7  Σεπτεμβρίου 2000
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 37

3. «Differential Diagnosis of Fibromyalgia»   (Διαφορική  Διάγνωση Ινομυαλγίας) από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Σύνδρομα  Χρόνιου Πόνου» στα πλαίσια των Ελληνοκυπριακών Ημερών Τίνα.
Λεμεσός – ΚΥΠΡΟΣ 23 – 24 Μαρτίου 2002

4. “Cancer  Rehabilitation Services. A challenge in oncology care.”
(Υπηρεσίες Αποκατάστασης σε καρκινοπαθείς : Μια πρόκληση στην ογκολογική φροντίδα)
Από : Xanthi MICHAIL,  Kyriaki STATHI

Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Διάφορα Θέματα»  στο 5ο Εθνικό Ρουμανικό  Συνέδριο  Φ.Ι.ΑΠ.,  με διεθνή συμμετοχή
Βουκουρέστι – ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13 – 16  Οκτωβρίου  2004

5. «Υδροθεραπεία – ΥδροΚινησιοθεραπεία» Από : Kyriaki STATHI
Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Ιαματική Ιατρική – Λουτροθεραπεία»  στο 1ο  Μεσογειακό  Συνέδριο  Ιαματικής Ιατρικής
Λουτράκι – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25  Ιουνίου 2006

6. «Η συμβολή  της  Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης στην  αντιμετώπιση ασθενή με ανοϊκές διαταραχές  ή/&   νευροεκφυλιστικά   νοσήματα» Από : Kyriaki  STATHI
Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «παράδειγμα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ασθενή με άνοια : η προσέγγιση της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης», στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer & 4ου Μεσογειακού Συνεδρίου ΝευροΕκφυλιστικών   παθήσεων
Θεσσαλονίκη,  ΕΛΛΑΔΑ  –  διαδικτυακό 18 – 21  Φεβρουαρίου  2021
CREDITS 24

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. “Αυτοέλεγχος και Χειρισμός των Χρόνιων Ιατρικών Προβλημάτων από τον Παρα- και Τετραπληγικό”. από : Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε σε παράλληλη Εκδήλωση με θέμα : «Ποιότητα Ζωής»
στα πλαίσια της Διεθνούς Συνάντησης της A.F.I.G.A.P. (Association Francophone Internationale des Groupes d’ Animation de la Paraplégie).
Αθήνα, 26 – 27 Απριλίου 1996

2. “Differential Diagnosis of Complex Regional Pain Syndrome (C.R.P.S., type I) in Hemiplegic Shoulder’s Pain”.
(Διαφορική Διάγνωση του Συνδρόμου του Σύνθετου Περιοχικού Πόνου (C.R.P.S., type I) στον Επώδυνο Ημιπληγικό Ώμο).
από Kyriaki STATHI
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Αποκατάσταση Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου ΙΙ» στο 3ο Μεσογειακό Συνέδριο της Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2000
Τόμος ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ, σελ : 37

3. «Differential Diagnosis of Fibromyalgia» (Διαφορική Διάγνωση Ινομυαλγίας) από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Σύνδρομα Χρόνιου Πόνου» στα πλαίσια των Ελληνοκυπριακών Ημερών Τίνα.
Λεμεσός – ΚΥΠΡΟΣ 23 – 24 Μαρτίου 2002

4. “Cancer Rehabilitation Services. A challenge in oncology care.
(Υπηρεσίες Αποκατάστασης σε καρκινοπαθείς : Μια πρόκληση στην ογκολογική φροντίδα)
Από : Xanthi MICHAIL, Kyriaki STATHI
Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Διάφορα Θέματα» στο 5ο Εθνικό Ρουμανικό Συνέδριο Φ.Ι.ΑΠ., με διεθνή συμμετοχή
Βουκουρέστι – ΡΟΥΜΑΝΙΑ 13 – 16 Οκτωβρίου 2004

5. «Υδροθεραπεία – ΥδροΚινησιοθεραπεία»
Από : Kyriaki STATHI
Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Ιαματική Ιατρική – Λουτροθεραπεία» στο 1ο Μεσογειακό Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής
Λουτράκι – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Ιουνίου 2006

Μέλος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Επιστημονικών Διοργανώσεων Ελληνικών & Διεθνών

1. Ειδικός Γραμματέας της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 27 – 28 Μαΐου 1995.

2. Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Συνάντησης της A.F.I.G.A.P. (Association Francophone Internationale des Groupes d’ Animation de la Paraplιgie)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 – 27 Απριλίου 1996.

3. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 4 – 7 Σεπτεμβρίου 2000.

4. Προεδρείο στο Workshop : «Vojta Therapy» στα πλαίσια του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 5 Σεπτεμβρίου 2000.

5. Προεδρείο στο Workshop : «Functional Electro stimulation» στα πλαίσια του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 6 Σεπτεμβρίου 2000.

6. Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής των «Ελλαδοκυπριακών Ημερών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης»
Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ 23 – 24 Μαρτίου 2002

7. Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Νευρολογικής Αποκατάστασης.
Βενετία, ΙΤΑΛΙΑ 2 – 6 Απριλίου 2002

8. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 6ου Πανελλαδικού Ιατρο-Κοινωνικού Συνεδρίου.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 15 – 16 Νοεμβρίου 2002

9. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνέδριο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»,
Κύμη, ΕΥΒΟΙΑ 4 – 6 Απριλίου 2003

10. Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Χανιά, ΚΡΗΤΗ 25 – 27 Οκτωβρίου 2003.

11. Προεδρείο στις : «Ελεύθερες Ανακοινώσεις» στα πλαίσια του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ.
Χανιά, ΚΡΗΤΗ – ΕΛΛΑΔΑ 26 Οκτωβρίου 2003

12. «Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας τμήματος Φ.Ι.Απ. – Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ»
Τεχνικός Εμπειρογνώμονας Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 4 Δεκεμβρίου 2003

13. Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 43ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της I.S.C.O.S. (Παγκόσμια Ιατρική Εταιρία Παραπληγίας)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 – 29 Σεπτεμβρίου 2004

14. Προεδρείο στο Satellite Symposium της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. στα πλαίσια του 43ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της I.S.C.O.S. (Παγκόσμια Ιατρική Εταιρία Παραπληγίας)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 – 29 Σεπτεμβρίου 2004

15. Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Αποκατάστασης Συνδιοργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 20 – 21 Νοεμβρίου 2004

16. Προεδρείο στη 1η Στρογγυλή Τράπεζα του 1ου Συνεδρίου Αποκατάστασης με θέμα : «Η ζωή μετά την Κάκωση του Νωτιαίου Μυελού»
Συνδιοργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 20 – 21 Νοεμβρίου 2004

17. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
στο 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών.
Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ 31 Μαρτίου – 3 Απριλίου 2005

18. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Ναύπλιο, ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2005

19. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Συνεδρίου Αποκατάστασης Συνδιοργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 4 – 5 Νοεμβρίου 2005

20. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 14 – 17 Σεπτεμβρίου 2006

21. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα : «ΚρανιοΕγκεφαλικές Κακώσεις»
στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 14 – 17 Σεπτεμβρίου 2006

22. Συντονίστρια της 1ης Στρογγυλής Τράπεζας της επιστημονικής ημερίδας με θέμα : «Σύγχρονες εξελίξεις σε Προσθέσεις και Ορθώσεις» με επιμέρους θέμα : «Σύγχρονες εξελίξεις των Προσθέσεων»
Οργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 5 Απριλίου 2008

23. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου 2008

24. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα : «Οστεοπόρωση»
στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου 2008

25. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 15 – 16 Ιανουαρίου 2010

26. Προεδρείο στη Στρογγυλή Τράπεζα «Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών»
στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 15 – 16 Ιανουαρίου 2010

27. Συντονίστρια της 2ης Στρογγυλής Τράπεζας της επιστημονικής ημερίδας με θέμα : «Ο ασθενής με ΚρανιοΕγκεφαλική Κάκωση»
Οργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 5 Ιουνίου 2010

28. Προεδρείο στη 4th Session «Quality of Life in the Elderly Population»
In : 4th International Seminar on Preventive Geriatrics & 1st International Seminar on Geriatric Rehabilitation
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 1 – 3 Απριλίου 2011

29. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 18th European Congress of P.R.M.
Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ 28 Μαίου – 1η Ιουνίου 2012

30. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας «Lectures and Paper Presentations», (Hippocrates Hall), στα πλαίσια του 18th European Congress of P.R.M.. Οργάνωση :
Société Européenne de la Médecine Physique et de Réadaptation.
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ 29 Μαίου 2012

31. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας «Lectures and Paper Presentations», (Hygeia Hall), στα πλαίσια του 18th European Congress of P.R.M.. Οργάνωση :
Société Européenne de la Médecine Physique et de Réadaptation.
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ 30 Μαίου 2012

32. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Δεκέμβρη 2013

33. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας : «Αλγολογία & Αποκατάσταση» στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Δεκέμβρη 2013

34. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας : «Διαλέξεις των προσκεκλημένων» στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Δεκέμβρη 2013

35. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας : «Η Αποκατάσταση στην Οξεία Φάση» στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 6 – 8 Δεκέμβρη 2013

36. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας της επιστημονικής ημερίδας με θέμα : «Υπηρεσίες Αποκατάστασης στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες», Οργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 28 Μάρτη 2015

37. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας της επιστημονικής ημερίδας με θέμα : «Η αποκατάσταση στη Νόσο του Parkinson», Οργάνωση :
1η & 2η Κλινική Αποκατάστασης Ε.Κ.Α., με τη συνεργασία του :
Τμήματος Μελέτης & Έρευνας της Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 11 Δεκέμβρη 2015

38. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28 Φλεβάρη 2016

39. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας : «Ιδιαίτερα θέματα Αποκατάστασης : η συμβολή της multidisciplinaire προσέγγισης» στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28 Φλεβάρη 2016

40. Συντονίστρια Στρογγυλής Τράπεζας : «Παιδιατρική Αποκατάσταση» στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28 Φλεβάρη 2016

41. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής βράβευσης της καλύτερης εργασίας – ανακοίνωσης
στα πλαίσια του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28 Φλεβάρη 2016

42 Προεδρείο στη Συνεδρία των Προφορικών Ανακοινώσεων
Προεδρείο στη Συνεδρία «Παθήσεις του πρόσθιου πόδα»
στο 1ο Συνέδριο Ποδιατρικής & Ποδολογίας.
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 24 – 25 Σεπτέμβρη 2016

43 Μέλος της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Ετήσιου Συνεδρίου Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 7 – 8 Οκτώβρη 2016

44 Προεδρείο στη ΣΤ’ Συνεδρία του 15ου Ετήσιου Συνεδρίου Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 7 – 8 Οκτώβρη 2016

45 Αντιπρόεδρος της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Ετήσιου Συνεδρίου Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 4 – 5 Νοέμβρη 2017

46 Μέλος της Επιστημονικής  Επιτροπής  της  Διημερίδας με θέμα «Μαθησιακές  Δυσκολίες  : πρόβλημα ή πρόκληση»
οργάνωση  1ο  Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης & Ελληνική ΠαιδοΨυχιατρική Εταιρεία
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 27 – 28  Απρίλη 2018

47 Προεδρείο σε στρογγυλή τράπεζα στη  Διημερίδα με θέμα «Μαθησιακές  Δυσκολίες  : πρόβλημα ή πρόκληση»
οργάνωση  1ο  Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης & Ελληνική ΠαιδοΨυχιατρική Εταιρεία
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 27 – 28  Απρίλη 2018

48 Β’ Πρόεδρος της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής  του 17ου  Ετήσιου  Συνεδρίου  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 5 – 6  Οκτώβρη  2018

49 Προεδρείο στην  Η’ Συνεδρία  του 17ου  Ετήσιου  Συνεδρίου  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 5 – 6  Οκτώβρη  2018

50 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής  του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25  Νοέμβρη  2018

51 Προεδρείο στο  Κλινικό  Φροντιστήριο με θέμα : «Ευπάθεια Γηριατρικού  ασθενή», στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25  Νοέμβρη  2018

52 Μέλος της Επιστημονικής  Επιτροπής  της  Διημερίδας με θέμα : «Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος & Σπαστικότητα»
οργάνωση Β΄ Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) – Τμήμα Μελέτης  & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. – Επιτροπή  Ειδικευομένων  ιατρών Φ.Ι.Απ.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 14—15  Δεκέμβρη  2018

53 Προεδρείο στην 3η Συνεδρία με θέμα : Μορφές «σπαστικού συνδρόμου» στη  Διημερίδα με θέμα : «Παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος & Σπαστικότητα»
οργάνωση Β΄ Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) – Τμήμα Μελέτης  & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. – Επιτροπή  Ειδικευομένων  ιατρών Φ.Ι.Απ.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 14—15  Δεκέμβρη  2018

54 Μέλος της Επιστημονικής  Επιτροπής  της  Ημερίδας με θέμα «Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών & Γήρας : μύθος ή  πραγματικότητα»
οργάνωση  : Τμήμα Αποκατάστασης ασθενών με Νευρολογικές παθήσεις & Τμήμα  Γηριατρικής Αποκατάστασης της  Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής &  Αποκατάστασης σε συνεργασία με τον Κλάδο Ψυχογηριατρικής της  Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 21  Σεπτέμβρη  2019

55 Προεδρείο στη 2η Ενότητα με θέμα : προδιαθεσικοί παράγοντες – συνοσηρότητα  της  Ημερίδας με θέμα «Έκπτωση Νοητικών Λειτουργιών & Γήρας : μύθος ή  πραγματικότητα»
οργάνωση  : Τμήμα Αποκατάστασης ασθενών με Νευρολογικές παθήσεις & Τμήμα  Γηριατρικής Αποκατάστασης της  Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής &  Αποκατάστασης σε συνεργασία με τον Κλάδο Ψυχογηριατρικής της  Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 21  Σεπτέμβρη  2019

56 Μέλος της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής  του 19ου  Ετήσιου  Συνεδρίου  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 25 – 26  Σεπτέμβρη    2020

57 Προεδρείο στη  Συνεδρία με θέμα : «Γηριατριακή Αποκατάσταση στην κοινότητα», στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 27 – 29  Νοέμβρη  2020

58 Προεδρείο στο στρογγυλό τραπέζι  με θέμα : «παράδειγμα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ασθενή με άνοια : η προσέγγιση της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης», στα πλαίσια του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νόσου Alzheimer & 4ου Μεσογειακού Συνεδρίου ΝευροΕκφυλιστικών παθήσεων
Θεσσαλονίκη,  ΕΛΛΑΔΑ  –  διαδικτυακό 18 – 21  Φεβρουαρίου  2021
CREDITS 24

59 Μέλος της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής  του 20ου  Ετήσιου  Συνεδρίου  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 24- – 25   Σεπτέμβρη  2021

60 Προεδρείο στη  ΣΤ’ Συνεδρία με θέμα : «Αποκατάσταση Άνω Άκρου – Κλίμακες Αξιολόγησης»  στα πλαίσια  του  20ου  Ετήσιου  Συνεδρίου  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
οργάνωση Β΄ Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.) – Τμήμα Μελέτης  & Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 24- – 25   Σεπτέμβρη  2021

61 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής  του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28  Νοέμβρη  2021

62 Προεδρείο στο  Κλινικό  Φροντιστήριο με θέμα : «Διαταραχές  κατάποσης – Δυσφαγία»,  στα πλαίσια του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 26 – 28  Νοέμβρη  2021

63 Μέλος της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής  του 21ου  Ετήσιου  Συνεδρίου  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23- – 24   Σεπτέμβρη  2022

64 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής  του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Λάρισα,  ΕΛΛΑΔΑ 25 – 27  Νοέμβρη  2022

65 Μέλος της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής  της Ημερίδας  «ιατροτεχνολογικές  εξελίξεις  στην αποκατάσταση  ασθενών»   (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.  – Α.Ε.Μ.Υ.  & Ν.Χ. κλινική Ευαγγελισμού)
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 31   Μάρτη  2023

66 αντιπρόεδρος  της Επιστημονικής & Οργανωτικής Επιτροπής  του 22ου  Ετήσιου  Συνεδρίου  Β΄ Κλινικής Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23- – 24   Ιούνη  2023

67 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής  του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26  Νοέμβρη  2023

68 Προεδρείο στη  Συνεδρία Ι , στα πλαίσια του 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Αθήνα,  ΕΛΛΑΔΑ 23 – 26  Νοέμβρη  2023

Εκπαιδευτής ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Δείτε & στο κεφάλαιο : «ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ Επιστημονικών Εταιρειών»

Νοεμ. 1999 έως σήμερα – Μεταφράστρια θεμάτων Εξετάσεις Ευρωπαϊκού Τίτλου Ειδικότητας Φ.I.Aπ. –  European Board of P.R.M. 
Μάιος 2002 έως Μάιος 2010 – National Manager Εξετάσεις Ευρωπαϊκού Τίτλου Ειδικότητας Φ.I.Aπ.  – European Board of P.R.M. 
Μάιος 2003 έως Μάιος 2010 – Secrétaire Général d’Examen du Bord Européen Εξετάσεις Ευρωπαϊκού Κολεγίου Φ.Ι.Απ. – European Board of P.R.M. 
Μάιος 2010 έως σήμερα – Expert au secrétariat d’ Examen du Bord Européen Ειδικός στη Γραμματεία των Εξετάσεων Ευρωπαϊκού Κολεγίου Φ.Ι.Απ. – European Board of P.R.M. 

Εκπαιδευτής ΙΑΤΡΩΝ

1. “Ο σχεδιασμός του προγράμματος Αποκατάστασης ασθενούς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (οξεία και χρόνια φάση)”. από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε σε Διεπιστημονική Ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Κω.
Κως 22 – 23 Μαΐου 1997.

2. “Οι ενδείξεις εφαρμογής θερμοθεραπείας”. Από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 1998-1999).
Αθήνα 29 Νοεμβρίου 1998.

3. «Επιδημιολογία – Αιτοπαθογένεια της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 1999-2000).
Αθήνα 10 Οκτωβρίου 1999.

4. «Ψυχολογικές Επιπτώσεις του Μυοσκελετικού Πόνου» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 2000 – 2001).
Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2000.

5. «Αποκατάσταση ημιπληγικού ασθενή κατά τη Χρόνια Φάση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε ως διάλεξη στην Ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ναυπλίου με θέμα «Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο : Πρόληψη και Αποκατάσταση»
Ναύπλιο 27 Μαΐου 2001.

6. «Κινητική Αναπηρία : ορισμοί, αίτια, συστήματα ταξινόμησης» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα του Κολεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (περίοδος 2003 – 2004).
Αθήνα 19 Μαρτίου 2004

7. “Προβλήματα στη φροντίδα ατόμων με Alzheimer” από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στις Εκδηλώσεις Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Επιστημονικής Ένωσης Ιατρών του «ΥΓΕΙΑ» (περίοδος 2003 – 2004).
Αθήνα 29 Απριλίου 2004

8. «Ιατρική Αποκατάσταση ασθενούς με προβλήματα Ώμου : επώδυνος ώμος ημιπληγικού» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 2007 – 2008).
Αθήνα 12 Ιανουαρίου 2008

9. «Ο Φυσίατρος ως ο βασικός ειδικός στη φροντίδα του ασθενή με οσφυαλγία» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 2008 – 2009).
Αθήνα 28 Μαρτίου 2009

10. «Οι Υπηρεσίες του Φυσιάτρου στο Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 2012 – 2013).
Αθήνα 20 Απρίλη 2013

11. «Συχνές πτώσεις στους Ηλικιωμένους – συμβολή της Κινησιοφοβίας : αληθινή ή φανταστική κατάσταση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 2013 – 2014).
Αθήνα 21 Σεπτέμβρη 2013

12. «Αντιμετώπιση διαταραχών ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών – Community based Rehabilitation σε υπολειμματική Κ.Ε.Κ. ή/και Νόσο Alzheimer» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 2014 – 2015).
Αθήνα 20 Σεπτέμβρη 2014

13 «Παρουσίαση περιστατικού με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση : γενική εισήγηση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα Σπάνιες & τρέχουσες παθήσεις του νευρικού συστήματος με την οπτική της Αποκατάστασης, στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Νοέμβρη 2018
CREDITS 19

14 «Τενοντοπάθειες : ορισμός – παθοφυσιολογία – παράγοντες κινδύνου» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα Τενοντοπάθειες – τι νεώτερο στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Νοέμβρη 2018
CREDITS 19

15 «Σαρκοπενία  & πτώσεις στους ηλικιωμένους» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια Ημερίδας με θέμα : Γήρανση & επιπλοκές της» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Μεταβολικά νοσήματα των οστών»
οργάνωση από το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος  «Θ. Γαροφαλλίδης» & το Τμήμα Γηριατρικής  Αποκατάστασης της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 5  Ιούνη  2019

16. «ο ρόλος της ηλεκτρομυογραφικής επανατροφοδότησης (E.M.G.- Biofeedback) στην επανεκπαίδευση    (relearing)   της   κίνησης από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ. (περίοδος 2022 – 2013).
Αθήνα 07   Ιούνη  2023

Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θέμα :  «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού – διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης»
οργάνωση από την Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική Κ.Α.Τ. – Ε.Κ.Π.Α. «Νευρογενές έντερο. Διαχείριση του Νευρογενούς εντέρου στην Κάκωση Νωτιαίου Μυελού»

 • Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 02 Απρίλη 2019 3 ωρο
 • Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 12 Μάη 2020 3 ωρο – διαδικτυακά
 •  Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 22 Απρίλη 2021 2 ½ ωρο – διαδικτυακά
 • Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 12 Απρίλη 2022 2 ωρο
 • Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 27 Απρίλη 2023 2 ωρο
 • Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ 09 Απρίλη 2024 2 ωρο

2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θέμα :«Νευρο Αποκατάσταση» Β’ Εξάμηνο  οργάνωση από το τμήμα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
διευθυντής αν. καθ. Ευθύμιος ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ «ηλεκτρομυογραφική επανατροφοδότηση (E.M.G.- Biofeedback)»

 • Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 12 Ιούνη 2019 1 ώρα – διαδικτυακά
 • Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 27 Μάη 2023 1 ώρα – διαδικτυακά

3. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα θέμα : «Νευρο Αποκατάσταση»  Β’ Εξάμηνο  οργάνωση από το τμήμα Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
διευθυντής αν. καθ. Ευθύμιος ΔΑΡΔΙΩΤΗΣ «Αποκατάσταση σε ασθενείς με άνοια / κατάθλιψη»

 • Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 15 Νοέμβρη 2020 1 ώρα – διαδικτυακά
 • Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 06 Μάρτη 2021 1 ώρα – διαδικτυακά
 • Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 09 Απρίλη 2022 1 ώρα – διαδικτυακά
 • Λάρισα – ΕΛΛΑΔΑ 29 Απρίλη 2023 1 ώρα – διαδικτυακά
Εκπαιδευτής ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

1. «Προβλήματα στη νοσηλεία κατ’ οίκον ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στην Εκπαιδευτική Ημερίδα των στελεχών της Υπηρεσίας «Νοσηλεία κατ’ Οίκον» του Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ (περίοδος 2000 – 2001).
Αθήνα 17 Μαρτίου 2001.

2. «Παρουσίαση Η.Μ.Γ. Biofeedback και εφαρμογές του στην Αποκατάσταση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στη 2η Ημερίδα «Φυσικοθεραπεία και Ογκολογία» του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» (περίοδος 2002 – 2003).
Αθήνα 3 Νοεμβρίου 2002.

3. «Η Ιατρική Αποκατάσταση και η Φροντίδα ατόμων με Alzheimer : βασικές έννοιες, ομάδα αποκατάστασης, παρουσίαση περιστατικών, εργονομία» – 5 ώρες από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραϊατρικού Προσωπικού (περίοδος 2003 – 2004)
Οργανωτής : Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Αιγάλεω – Κ.Ε.Ε.Κ.
Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2003

4. «Κινητική Αναπηρία : ορισμοί, αίτια, συστήματα ταξινόμησης, η αναπηρική διάσταση των τροχαίων ατυχημάτων» – 5 ώρες από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επαγγελματικών Διαμεσολαβητών (Job Coaches) (περίοδος 2003 – 2004)
Οργανωτής : Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004

5. «Κύριες Κινητικές Αναπηρίες : κλινική εικόνα – συνοδά προβλήματα σε βλάβη νωτιαίου μυελού, εγκεφάλου, ακρωτηριασμό, μυοσκελετικές παθήσεις» – 5 ώρες από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επαγγελματικών Διαμεσολαβητών (Job Coaches) (περίοδος 2003 – 2004)
Οργανωτής : Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2004

6. «Ο ρόλος του Ιατρού Αποκατάστασης» – 1 ώρα από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε Σεμινάρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επαγγελματικών Διαμεσολαβητών (Job Coaches) (περίοδος 2003 – 2004)
Οργανωτής : Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών
Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2004

Εκπαιδευτής ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 • Καθηγήτρια Νευρολογίας – Αποκατάστασης –  Βοηθών Κινησιοθεραπείας – Ι.ΤΕ.Λ. – Σ.Β.Ι.Ε.- Σεπτ. 1994 έως Ιούλιος 1995
 • Καθηγήτρια Νευρολογίας – Αποκατάστασης Βοηθών Κινησιοθεραπείας  – Ι.Ι.Ε.Κ. – Σ.Β.Ι.Ε.  – Σεπτ. 1996 έως Ιούλιος 1998
 • Ειδικευμένος Εργαστηριακός Συνεργάτης  – Γενικών Ιατρικών Μαθημάτων  – Τ.Ε.Ι. – ΑΘΗΝΩΝ  – Σεπτ. 1998 έως Σεπτ. 1999
 • Ειδικός Σύμβουλος Προγράμματος Εκπαίδευσης & Εξετάσεων Πιστοποίησης  – Ειδικών Υδροκινησιοθεραπείας – Λουτροθεραπείας – Ο.Ε.Ε.Κ. – ΑΘΗΝΑ – Ιούλ.1998 έως Οκτ. 1999
 • Ειδικός Σύμβουλος Προγράμματος Εκπαίδευσης & Εξετάσεων Πιστοποίησης – Φροντιστών Αποκατάστασης – Ο.Ε.Ε.Κ. – ΑΘΗΝΑ – Οκτ. 1999
 • Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Μαθητές Γ’ Γυμνασίου – ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ«Jeanne d’ Arc» – Nοέμ. 1999 έως σήμερα
 • Καθηγήτρια Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης – 2ο έτος Νοσηλευτικής (54 ώρες) – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής – Οκτώβ. 2002 έως Ιούνιος 2003
 • Καθηγήτρια Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης – 2ο έτος Νοσηλευτικής (30 ώρες) – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής – Οκτώβ. 2003 έως Ιούνιος 2004
 • Καθηγήτρια Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης – 2ο έτος Νοσηλευτικής (30 ώρες) – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής – Οκτώβ. 2004 έως Ιούνιος 2005
 • Καθηγήτρια Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης – Γ’ Εξάμηνο Σχολή Επισκεπτών Υγείας – Σ.Ε.Υ.Π. Α.Τ.Ε.Ι. – Αθηνών – Οκτώβ. 2004 έως Ιούνιος 2005
 • Καθηγήτρια Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης – 2ο έτος Νοσηλευτικής (30 ώρες) – Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής – Οκτώβ. 2005 έως Ιούνιος 2006

* «Άτομα με Αναπηρίες» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
⇒ Παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Μαθήματος «Κοινοτικής Ψυχολογίας» στους φοιτητές του Mediterranean College
⇒ Αθήνα 21 Φεβρουαρίου 2002

Εκπαιδευτής ΚΟΙΝΟΥ

1. «Ενημέρωση για τις Μεταμοσχεύσεις και τη Δωρεά Οργάνων» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε σε διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου Ε.Δ.Ο.Σ.Α.
Θεσσαλονίκη 1985 – 1986

2. «Ενημέρωση για τις Ιδιαιτερότητες των Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε σε Ιατρική Αποστολή του Υπουργείου Αιγαίου
Κέα – Κύθνος 1992

3. «Καθημερινά Προβλήματα της Σπονδυλικής Στήλης και η Αντιμετώπισης τους» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διαλέξεων του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών
Αθήνα 19 Μαΐου 1997

4. «Λειτουργική – Σωματική Εκτίμηση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Κοινωνική Αποκατάσταση (Β’ Μέρος), στα πλαίσια του 1ου Πανελλαδικού Ιατρο-Κοινωνικού Συνεδρίου.
Αθήνα 4 – 8 Οκτωβρίου 1997

5. «Καθημερινά Προβλήματα της Σπονδυλικής Στήλης και η Αντιμετώπισης τους» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διαλέξεων του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Πειραιώς
Πειραιάς 7 Φεβρουαρίου 1998

6. «Καθημερινά Προβλήματα της Σπονδυλικής Στήλης και η Αντιμετώπισης τους» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Διαλέξεων του Συλλόγου Ανδρείων Πειραιώς
Πειραιάς 16 Μαρτίου 1998

7. “Οι ιδιαιτερότητες της Σπαστικότητας στους ασθενείς με Σκλήρυνση κατά Πλάκας” από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Φυσιατρική και Φυσικοθεραπεία» στα πλαίσια της Ημερίδα; για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας.
Αθήνα 5 Απριλίου 1998.

8. Προβλήματα Γαστρεντερικού Συστήματος σε ασθενείς με Κινητικά Προβλήματα από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (περίοδος 1999 – 2000).
Αθήνα 27 Μαρτίου 2000

9. Πρόγραμμα Κινητικής Αποκατάστασης Ατόμων με Alzheimer. από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Φροντιστών ατόμων με Alzheimer (περίοδος 1999 -2000).
Αθήνα 7 Ιουνίου 2000

10. «Επώδυνα Σύνδρομα Άνω Ακρων» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Σύνδρομα που προκαλούν Χρόνιο Πόνο σε Άτομα με Αναπηρία», στα πλαίσια του 5ο Πανελλαδικού Ιατρο-Κοινωνικού Συνεδρίου.
Αθήνα 20 – 21 Οκτωβρίου 2001

11. «Πρώιμη παρέμβαση του Ιατρού Αποκατάστασης στην Αντιμετώπιση του Πολυτραυματία» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα : «Νοσοκομειακή Αντιμετώπιση Πολυτραυματία» στα πλαίσια του 6ο Πανελλαδικού Ιατρο-Κοινωνικού Συνεδρίου.
Αθήνα 15 – 16 Νοεμβρίου 2002

12. «Σκλήρυνση κατά Πλάκας και Χρόνια Κόπωση» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των μηνιαίων διαλέξεων της «Ελληνικής Εταιρείας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας».
Αθήνα 2 Μαρτίου 2003

13. «Η παρέμβαση της Ιατρικής Αποκατάστασης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των ατόμων με Νόσο Alzheimer» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας που διοργάνωσε ο Δήμος Καισαριανής
Αθήνα 21 Ιουνίου 2003

14. «Η συμβολή της Ιατρικής Αποκατάστασης στην ποιότητα ζωής των ατόμων 3ης ηλικίας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων
Αθήνα 2 Οκτωβρίου 2003

15. «Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας του 1ου Συνεδρίου Αποκατάστασης με θέμα : «Η ζωή μετά την Κάκωση του Νωτιαίου Μυελού»
Συνδιοργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
Αθήνα, 20 – 21 Νοεμβρίου 2004.

16. «Αλήθειες και ψέματα σχετικά με την Αποκατάσταση ασθενών με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ, Ξανθή ΜΙΧΑΗΛ
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των μηνιαίων διαλέξεων της «Ελληνικής Εταιρείας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας».
Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2005

17. «Κλινικά παραδείγματα Συνδρόμου μετά από Πολιομυελίτιδα» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια Στρογγυλής Τράπεζας του 2ου Συνεδρίου Αποκατάστασης με θέμα : «Βλάβες του περιφερικού κινητικού νευρώνα»
Συνδιοργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
Αθήνα, 4 – 5 Νοεμβρίου 2005.

18. «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Οσφυαλγίας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Συνεδρίου με θέμα : «Πρόληψη – Υγεία 2006»
Αθήνα, 6 – 9 Απριλίου 2006.

19. «Η Αποκατάσταση στην Ελλάδα» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια της εκπομπής : «Παρέα στις 7» Ε.Τ. ΠΡΙΣΜΑ
Αθήνα, 14 Μαίου 2007.

20. «Η Αποκατάσταση στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στην Ημερίδα με θέμα : «Σκλήρυνση κατά Πλάκας»
στα πλαίσια του 2ου Συνεδρίου Αποκατάστασης, οργανωμένου από :
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Αιγινήτιου Νοσοκομείου
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αναπηρία τώρα – Έκθεση «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 2007»
Αθήνα, 19 Μαίου 2007.

21. «Αλήθειες και Ψέματα για την άσκηση στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια ημερίδας με θέμα : «Σκλήρυνση κατά Πλάκας»
Συνδιοργάνωση :
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Αιγινητείου
Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας
MedicoExpo 2008
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2008.

22. «Διαχείριση προβλημάτων καθημερινής ζωής σε άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ.
Παρουσιάστηκε στην Ημερίδα με θέμα : «Σκλήρυνση κατά Πλάκας»
στα πλαίσια του 3ου Συνεδρίου Αποκατάστασης, οργανωμένου από :
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Αιγινήτιου Νοσοκομείου
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Αναπηρία τώρα – Έκθεση «ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 2008»
Αθήνα, 17 Μαίου 2008.

23. «Γιατί & Πότε ο ασθενής με Σκλήρυνση κατά Πλάκας» πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή Ιατρού Αποκατάστασης» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των μηνιαίων διαλέξεων της «Ελληνικής Εταιρείας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας».
Αθήνα 15 Μαρτίου 2015

24. «Η πολυπαραγοντική διαδικασία της Αποκατάστασης, έννοιες : έλλειμμα – ανικανότητα – αναπηρία. Πολυπαραγοντική προσέγγιση της διαδικασίας της Αποκατάστασης, ομάδα Αποκατάστασης, μέλη της Ομάδας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια Διημερίδας με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες : πρόβλημα ή πρόκληση»
οργάνωση 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, σε συνεργασία με Ε.Ε.Φ.Ι.Απ., Ε.Π.Ψ.Ε.
Αθήνα 27 – 28 Απριλίου 2018

25. «Αφανή συμπτώματα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση : λειτουργικές συνέπειες στην αυτονομία & εμπόδια στο πρόγραμμα αποκατάστασης από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των διαλέξεων του Συλλόγου ατόμων με Σκλήρυνσης κατά Πλάκας
Αθήνα 5 Μαίου 2019

26. «Μυοσκελετικό σύστημα & πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των ενημερωτικών διαλέξεων του Τμήματος Γηριατρικής Αποκατάστασης της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. σε συνεργασία με Δήμο Λαυρεωτικής
Κ.Α.Π.Η. Κερατέας 14  Φεβρουαρίου  2020 

27. «Τι   είναι   αποκατάσταση ?  βασικές   κατευθύνσεις   Αποθεραπείας» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των  ενημερωτικών διαλέξεων. σε συνεργασία με Δήμο Λαυρεωτικής
Κ.Α.Π.Η. Κερατέας 7  Απριλίου   2022

28. «Πτώσεις    ηλικιωμένων    :  αιτίες &  πρόληψη» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,   &  Αγαμέμνων  ΜΙΧΕΛΗΣ
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των  ενημερωτικών διαλέξεων. σε συνεργασία με Δήμο Λαυρεωτικής
Κ.Α.Π.Η. Κερατέας 18  Μαϊου  2022

29. «η   άσκηση   στην   3ης  ηλικία :  ένα ακόμα φάρμακο» από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,   Στυλιανή  ΜΑΛΑΧΙΑ
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των  ενημερωτικών διαλέξεων. σε συνεργασία με Δήμο Λαυρεωτικής
Κ.Α.Π.Η. Κερατέας 15 Νοεμβρίου 2022

30. ιατροτεχνολογικές  εξελίξεις  & εφαρμογές στην αποκατάσταση από Κυριακή ΣΤΑΘΗ,
Παρουσιάστηκε στα πλαίσια των  ενημερωτικών διαλέξεων. σε συνεργασία με Δήμο Λαυρεωτικής
Κ.Α.Π.Η. Κερατέας 09 Μαϊου 2023

A word from our Children patients

WHAT KIDS SAY ABOUT DR SUSSIE


Dr Sussie helped me with my measles, and I was fine within weeks. She’s really great and she’s my favourite doctor!


EMILY, 5 years


Donec sed justo in lorem cursus auctor quis eget nisl. Sed rutrum leo non ante ullamcorper, nec tincidunt ligula lacinia.


JOHN, 6 years


Donec venenatis metus id iaculis mattis. Praesent auctor ut eros eget cursus. Nullam non augue ut augue posuere tristique.


STEVE, 6.5 years


Read more about Sussie Wollf

OFFICIAL CV

 • Work experience
 • Medical checkups
 • Awards & Honours
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Nam quis elementum nisl.
 • Maecenas vel ex a risus varius vehicula.
 • Nulla ornare nec orci quis mollis.
 • Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
 • Donec sodales ante lectus, ut efficitur diam lobortis sagittis.
 • Ut eu iaculis mi. Integer vel nibh vitae urna feugiat pulvinar.
 • Cras aliquam tortor vel metus iaculis laoreet.
 • Curabitur ultrices nisi dictum, malesuada nulla vitae, porttitor dolor.
 • Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec sed justo in lorem cursus auctor quis eget nisl. Sed rutrum leo non ante ullamcorper, nec tincidunt ligula lacinia. Donec imperdiet metus eu ligula pretium aliquam. Donec venenatis metus id iaculis mattis. Praesent auctor ut eros eget cursus. Nullam non augue ut augue posuere tristique. In lectus tortor, eleifend at erat ut, volutpat molestie diam. Sed laoreet ante sit amet lacus pretium, ut dictum augue rutrum. Pellentesque maximus porttitor lorem quis tincidunt. Etiam luctus ipsum ut eleifend eleifend. Pellentesque et sapien sagittis, mattis orci quis, auctor dolor. Curabitur posuere, ex nec lobortis ultricies, ipsum urna tempus quam, condimentum placerat ipsum risus non risus. In iaculis lacus purus, id iaculis ex venenatis ac. Ut facilisis massa et purus ornare pharetra. Pellentesque ornare consequat varius.

 • Praesent blandit volutpat eros vel egestas.
 • Mauris ac sem a turpis dictum tristique. Donec et suscipit eros.
 • Cras porttitor eros dui, et condimentum sapien auctor ac.
 • Nam maximus tellus odio, in placerat lorem varius a.
 • Phasellus sit amet nulla diam.
 • Aliquam imperdiet, urna at lobortis blandit, metus justo vestibulum eros, a vulputate augue odio condimentum tortor.
 • Vivamus nec ullamcorper nisl, ut molestie elit.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ Εκπαίδευση e-learning Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1. Μεταπτυχιακή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα : «Διάγνωση & Θεραπεία των ψυχικών διαταραχών : εφαρμογή της ΝευροΕπιστήμης στη Μουσικοθεραπεία & τη Σωματική Ψυχοθεραπεία.»
οργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης
Αθήνα 2013 – 2014

2. Μεταπτυχιακή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα : «Από το Σύμπτωμα στην Κλινική Διάγνωση : ένας πρακτικός οδηγός για την κατανόηση & ερμηνεία των Νευρολογικών Συνδρόμων.»
οργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης
Αθήνα 2014 – 2015

3. Μεταπτυχιακή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα : «Ύπνωση : χαρακτηριστικά & θεραπευτικές εφαρμογές»
οργανώθηκε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης
Αθήνα 2017 – 2018

Η ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.


Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. – Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
ex U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary


Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts

Copyright by kstathi.gr 2019. All rights reserved.

Powered by Web Arts