Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Το θέμα Του Μήνα
ΕΚΠΤΩΣΗ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΓΗΡΑΣ : ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 - Αμφιθέατρο Πολυχώρου Εκδηλώσεων Δήμου Παλαιού Φαλήρου διοργανωτές Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
Τμήματα Αποκατάστασης ασθενών με Νευρολογικές παθήσεις & Γηριατρικής Αποκατάστασης
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία - Κλάδος ΨυχοΓηριατρικής
γενικό θέμα ΕΚΠΤΩΣΗ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΓΗΡΑΣ : ΜΥΘΟΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όταν υπάρχει έκπτωση νοητικών λειτουργιών, υπάρχει θέση για την ιατρική αποκατάσταση ?

Dr Κυριακή ΣΤΑΘΗ


Κατεβάστε την παρουσίαση έδωΗ ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts