Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Το θέμα Του Μήνα
ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΕΣ : ορισμός - αίτια – παθοφυσιολογία – παράγοντες κινδύνου

Δρ Κυριακή ΣΤΑΘΗ, MD, PhD S.F .E.B. P.M.& R.
από το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε Φ.Ι.Απ. - 23 -25 Νοεμβρίου 2018
Οι τένοντες αποτελούν σημαντικό συνδετικό κρίκο της κινητικής αλυσίδας του μυοσκελετικού συστήματος. Η ινώδης σύστασή τους (κολλαγόνο & θεμέλια ουσία) τους εξασφαλίζει ελαστικότητα & εκτασιμότητα. Η πτωχή τους αγγείωση όμως συνεπάγεται χαμηλό μεταβολισμό & κατά συνέπεια βραδεία & δύσκολη επουλωτική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια το δίλημμα τενοντίτιδα ή τενοντοπάθεια επικεντρώνεται σε τρία στάδια : αντιδραστική απάντηση (reaction) – διαταραγμένη αναδόμηση (disrepair) - εκφύλιση (degeneration). Οι παθογενετικοί μηχανισμοί επιγραμματικά είναι η κατάχρηση (επανάληψη κίνησης) & η υπέρχρηση (υπερβολική χρήση με έκθεση σε μεγάλα φορτία ή σε φορτία μεγάλης επιτάχυνσης). Στα προδιαθεσικά αίτια καταγράφονται, ανά κατηγορία...

Κατεβάστε την παρουσίαση έδωΗ ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Senior Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts