Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Το θέμα Του Μήνα
Μαθησιακές Δυσκολίες : η πολυπαραγοντική διαδικασία της αποκατάστασης

Η γνώση των παραγόντων που προδιαθέτουν στην ανάπτυξη μαθησιακών διαταραχών  οδηγεί στην έγκαιρη αναγνώρισή τους. Η πρωϊμότερη ολιστική παρέμβαση συνεπάγεται την αποτελεσματική τους αντιμετώπιση αλλά και τον περιορισμό των  μελλοντικών επιπτώσεων τους  σε όλους τους τομείς της ζωής των παιδιών (σχολική αποτυχία,  συναισθηματικές διαταραχές με ό,τι αυτές συνεπάγονται).

Η ολιστική αξιολόγηση, πιστοποίηση & τεκμηρίωση των αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε ατόμου προϋποθέτει συστήματα  ενεργητικής μάθησης, που σέβεται την ολότητα & την ποικιλομορφία της οργάνωσης  του εγκεφάλου.

Η Αποκατάσταση ορίζεται ως η πολύ- και δια- παραγοντική αντιμετώπιση της λειτουργικότητας και της υγείας του ατόμου.  Σκοπός της είναι να μειώσει τα συμπτώματα και την αναπηρία.

Στην Αποκατάσταση εμπεριέχονται η θεραπεία ελλειμματικών σωματικών δομών & λειτουργιών (θεραπευτική στρατηγική), η υπερνίκηση ελλειμματικών λειτουργιών & ο περιορισμός  δραστηριοτήτων  συμμετοχής  (στρατηγική αποκατάστασης)  & τέλος η πρόληψη επιπλέον συμπτωμάτων και αναπηρίας (προληπτική στρατηγική)

Η Αποκατάσταση είναι εργασία ομάδας διαφορετικών ειδικών επαγγελματιών. Οι ανάγκες του παιδιού & των σημαντικών «άλλων» που τον περιβάλλουν είναι αυτές που καθορίζουν την πολυπαραγοντική σύνθεση της ομάδας.

Στην ομάδα μπορεί να συμμετέχουν : ιατροί συναφών ειδικοτήτων, νοσηλευτής/τρια, κινησιοθεραπευτής/τρια, εργοθεραπευτής/τρια, λογοθεραπευτής/τρια, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ειδικός παιδαγωγός, γυμναστής/τρια, κ.α.., αλλά  μέλος της ομάδας είναι και το ίδιο το παιδί & οι σημαντικοί  «άλλοι»  γι΄ αυτό.

Κατεβάστε την παρουσίαση εδώΗ ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts