Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Το θέμα Του Μήνα
Κλινικές Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Αποκατάσταση Ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) 1/1


Δρ   Κυριακή  Γ.  ΣΤΑΘΗ
Ø  Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. 
Ø  Senior Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
 
 
Είναι  πια  κοινοτυπία ότι  το Αγγειακό  Εγκεφαλικό  Επεισόδιο  (Α.Ε.Ε.)  αποτελεί την 3η αιτία θανάτου για τον πολιτισμένο κόσμο όπου κάθε  10  minσυμβαίνει και ένα νέο Α.Ε.Ε.  Η  επιβίωση μετά από  το Α.Ε.Ε.  είναι το   στοίχημα για τη ζωή.  Το επίπεδο αυτονομίας με τις συνέπειες ενός Α.Ε.Ε. είναι το ζητούμενο για την ποιότητα της ζωής.
Ένα Α.Ε.Ε. δεν είναι πάντα μοιραίο. Στην πραγματικότητα, στο 90% των περιπτώσεων,  οι  άνθρωποι  αναρρώνουν και συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά.  
Κάθε Α.Ε.Ε.  έχει τη δική του «σφραγίδα»και προκαλεί διαφορετικές επιπλοκές  :
 • 1 στους 2 έχει έλλειμμα στη βάδιση
 • 3 στους 4 έχει έλλειμμα στη λειτουργία του ημίπληκτου άνω άκρου
 • 1 στους 2 έχει έλλειμμα στον έλεγχο του ημίπληκτου κάτω άκρου
Το   Α.Ε.Ε.  δεν  επηρεάζει μόνο το σώμα  αλλά το άτομο στο σύνολό του
 • 1 στους 5 έχει γνωσιακό έλλειμμα
 • 1 στους 4 έχει ανάγκη βοήθειας από 3ο άτομο στις καθημερινές του δραστηριότητες
 • 1 στους 2 το Α.ΕΕ. έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής του
Η νευρολογική ανάκτηση είναι διαφορετική από τη λειτουργική ανάρρωση.
-> KOPP  B.,  1999    &  F  BACH-Y-RYTA,  2002
Η λειτουργική ανάρρωση μετά από Α.Ε.Ε. μπορεί να διαρκεί ώρες, μέρες,  μήνες ή ακόμη και χρόνια  (ως 7 για το άνω άκρο, ως 14 για το κάτω άκρο). 
Η λειτουργική ανάρρωση μετά από Α.Ε.Ε. συνδέεται  με  το  επίπεδο   ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  ή   το  βαθμό   ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ του ατόμου.
 
Η αποκατάσταση οφείλει να είναι η κυρίαρχη ιατρική πρακτική, αμέσως μετά την εμφάνιση του Α.Ε.Ε.. Οι συντονισμένες υπηρεσίες αποκατάστασης με τη χρήση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες, έχουν πρωταρχική σημασία ως προς την έκβαση και την ποιότητα ζωής των  ασθενών.
Ο Μ Α Δ Α      Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  

κυρίαρχοι ΣΤΟΧΟΙ  της  Ιατρικής  Αποκατάστασης
μετά   από   Α.Ε.Ε.
 
 • ελαχιστοποίηση της  ανικανότητας
 • μεγιστοποίηση  της  ανεξαρτησίας
 • απόκτηση – βελτίωση – διατήρηση  λειτουργικών ικανοτήτων του ατόμου
 

 
Η φυσική εξέλιξη  της ανάρρωσης μετά από Α.Ε.Ε. και  οι μεταβολές στην εγκεφαλική οργάνωση (πλαστικότητα εγκεφάλου) είναι που εξασφαλίζουν την κινητική και συμπεριφορική βελτίωση κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης.
Οι διαδικασίες αυτές  υποστηρίζονται από  καθιερωμένες  αλλά και συνεχώς αναδυόμενες νέες  θεραπευτικές προσεγγίσεις
 
που απευθύνονται στη βελτίωση της ανεξάρτητης λειτουργικής απόδοσης και της ποιότητας ζωής.
     
 
Οι μεταβολές στην εγκεφαλική οργάνωση απαιτούν τη σύνθεση πρωτεϊνών που στοχεύουν σε μοριακούς μηχανισμούς οι οποίοι απαντούν στις λειτουργικές απαιτήσεις της απόδοσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάρρωσης.
 
 • Αυτές οι μεταβολές αποτελούν το στόχο και το πεδίο έρευνας των φαρμάκων.
 • Η νευροπλαστικότητα φαίνεται να είναι το «όχημα» της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων τεχνικών αποκατάστασης
 
Η έλλειψη συμμετοχής στις δραστηριότητες της αποκατάστασης ή ο περιορισμός της αυτόματης κινητικότητας  έχει δειχθεί ότι επιβραδύνουν την ανάρρωση

BROWN  Α..Ε, SCHULTZ  B.A.   Seminars  in  Neurology,   Vol 30, No 5,  Jun – Feb  2011

 
Όπως στον ακέραιο εγκέφαλο έτσι και στον εγκέφαλο που αναρρώνει μετά από Α.Ε.Ε. η  απόκτηση και η τελειοποίηση δεξιοτήτων συνοδεύονται με μεταβολές του τύπου της πλαστικότητας  :
 
 • επέκταση της φλοιώδους αισθητικο-κινητικής αντιπροσώπευσης σε περιοχές  παρακείμενες της βλάβης
 • ενεργοποίηση εγκεφαλικών περιοχών που συνδέονται με την περιοχή που έχει υποστεί βλάβη, τόσο στο ομόπλευρο  όσο και στο αντίπλευρο ημισφαίριο, σε ομόλογες θέσεις.
 • αύξηση της δενδριτικής διακλάδωσης
 • αύξηση της συναπτογένεσης
 • αύξηση της συναπτικής πυκνότητας
 •   αύξηση της νευρωνικής ανάπτυξης & αγγειογένεσης
 
 
εξ  αιτίας της  πλαστικότητας,  η  ΕΞΑΣΚΗΣΗ  προκαλεί  μεταβολές  :
 
-->  σε επίπεδο ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ :  η συνέπεια είναι η επιτυχία στην  επίτευξη του στόχου / κινητικής συμπεριφοράς
 
--> σε επίπεδο ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΦΛΟΙΟΥ : αύξηση της αισθητικο-κινητικής αντιπροσώπευσης  και της επικοινωνίας των ενεργοποιημένων εγκεφαλικών περιοχών
 
 
--> σε επίπεδο  ΝΕΥΡΩΝΩΝ  :
 • αύξηση της δενδριτικής διακλάδωσης
 • αύξηση της συναπτογένεσης
 • αύξηση της συναπτικής πυκνότητας
 

 
Στην αποκατάσταση ασθενών με Α.Ε.Ε. όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές της τεχνολογίας.
Τα ρομποτικά συστήματα  έφεραν επανάσταση στον τρόπο αποκατάστασης του ημιπληγικού ασθενή και η ορθή επιλογή τους μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη  και  καλύτερη  θεραπεία.
Βασίζονται  και  χρησιμοποιούν  :
 
 • Τεχνικές  Ενεργοποίησης της Αποκατάστασης (λειτουργικής  ανάκτησης)
 • Σχέσεις μεταξύ Εγκεφάλου & Μυών
 • Τεχνολογία  Χαρτογράφησης  Εγκεφάλου
 • Τεχνολογία  Ανάλυσης  Εγκεφαλικών  Σημάτων
 
Ηλεκτρικός   Λειτουργικός    Ερεθισμός   -    Functional   Electrical   Stimulation  (F. E. S.)
Χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές ώσεις για τη διέγερση των νεύρων και μέσω αυτών των μυών, με στόχο τη λειτουργική αποκατάσταση και τη διατήρηση της τροφικότητας των ιστών.   Διατίθενται :
--> Συστήματα F.E.S.για τις λειτουργικές δραστηριότητες των άνω άκρων --> Συστήματα  F.E.S.που διευκολύνουν τη βάδιση
(αύξηση ταχύτητας, αντοχής & μείωση κίνδυνου πτώσης).
 
 
       
 
Η.Μ.Γ. καθοδηγούμενος  ΝευροΜυικός Ηλεκτρικός     Ερεθισμός  -   E.M.GTriggered  Neuro-Muscular
Electrical   Stimulation

Πρωτόκολλο     -      Αποτελέσματα

 • 30 προσπάθειες Χ 3 ημέρες / εβδομάδα 
 • για  2  εβδομάδες
 • εφαρμόζεται   και  στο  σπίτι
 • αυξάνει το ενεργητικό 
 • ΟΧΙ  το  λειτουργικό εύρος  κίνησης  (R.O.M.)
Φάση  Σύλληψης
 
ενεργοποίηση της
διέγερσης των καμπτήρων των δακτύλων
 
το  Η.Μ.Γ.-σήμα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο του ουδού διέγερσης της μυικής ομάδας
 
η διέγερση σταματά 
Φάση  Χαλάρωσης
 
οι καμπτήρες των δακτύλων είναι χαλαροί
 
το  Η.Μ.Γ.-σήμα πέφτει πιο κάτω από  το καθορισμένο όριο του ουδού χάλασης της μυικής ομάδας
 
η διέγερση αυτόματα
ενεργοποιεί  τους 
εκτείνοντες καρπό/δακτύλους  & «ανοίγουν» το χέρι
 

 
Διακρανιακός   Ηλεκτρικός   Ερεθισμός       -       TransCranian    Electrical   Stimulation  (T-C. E. S.)
είναι  μία μη επεμβατική τεχνική, που χρησιμοποιεί ασθενές
ρεύμα, το εφαρμόζει στο κρανίο   &   διεγείρει έτσι τον κινητικό φλοιό του εγκεφάλου και δευτερογενώς τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου

Πρωτόκολο     -      Αποτελέσματα

 • ασθενές ρεύμα  (1 – 2 mA)
 • οι νευρώνες απαντούν σε στατικό ηλεκτρικό πεδίο, με διαφορετικό ρυθμό πυροδότησης
 • το ανοδικό / καθοδικό  ερέθισμα έχουν διαφορετικά αποτελέσματα
 • ασφαλές,  μη  επεμβατικό, ανώδυνο
 
Βιολογική   Επανατροφοδότηση    -     Biofeedback
 
είναι μια θεραπευτική τεχνική κατά την οποία με τη χρήση ειδικών συσκευών γίνονται αντιληπτές από τον ασθενή (με μορφή οπτικού ή ακουστικού σήματος) κάποιες φυσιολογικές λειτουργίες και  η γνώση αυτή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ή την τροποποίηση αυτών των λειτουργιών
 
οι Basmajianκαι Harissonστα 1962 και 1963 πέτυχαν να εκπαιδεύσουν φυσιολογικά άτομα και να απομονώσουν μέχρι και μια μόνο κινητική μονάδα και να τη δραστηριοποιούν συνειδητά αναστέλλοντας παράλληλα τη δραστηριότητα των γύρω κινητικών μονάδων.  Έγινε φανερό ότι  μπορούσε να εκπαιδευτεί, για συνειδητό έλεγχο,  ένας μόνο κινητικός νευρώνας του νωτιαίου μυελού, κάτι που μέχρι τότε οι νευρολόγοι το θεωρούσαν αδύνατο
 
 
Τρεις διαφορετικές μέθοδοι ενώθηκαν για να συγκροτήσουν το σύνολο της σύγχρονης  βιολογικής  επανατροφοδότησης :
η   ΗλεκτροΜυοΓραφία  (Η.Μ.Γ.)
η   ΗλεκτροΕγκεφαλοΓραφία  (Η.Ε.Γ.)
οι  Καρδιαγγειακές έρευνες (θερμοκρασία / υγρασία δέρματος)
(οι δύο τελευταίες είναι σημαντικές αλλά ο ρόλος τους στην αποκατάσταση έχει πολύ περιοριστεί)
 
 
Ηλεκτρο-Μυο-Γραφική   Βιολογική   Επανατροφοδότηση    -     E.M.G.   Biofeedback
 

 
Στους ημιπληγικούς η εφαρμογή του Βiofeedback  εξατομικεύεται, έχοντας πάντα  συμπληρωματικό ρόλο στο πρόγραμμα αποκατάστασης αυτών των ασθενών. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την  επανεκπαίδευση  ισορροπίας σε καθιστή / όρθια θέση και  της  βάδισης   (π.χ. : έλεγχος υπερέκτασης του ημίπληκτου γόνατος,  διόρθωση της ανάσπασης του έσω χείλους του ημίπληκτου άκρου ποδός,  κ.α.), για τη λειτουργική επανεκπαίδευση του ημίπληκτου άνω άκρου  (π.χ. : επανεκπαίδευση ωμοβραχιόνιου ρυθμού, έλεγχος συνεργειών, κ.α.)  &  για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας.
 
Εικονική   Πραγματικότητα    -    Virtual   Reality  (V. R.)
ένα τεχνητό περιβάλλον που δημιουργείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε ο ασθενής να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τον εαυτό του αλλά και να λειτουργεί μέσα σε αυτό.  Ένα ειδικό σύστημα υπολογίζει τις αλλαγές που γίνονται στον εικονικό κόσμο και τροφοδοτεί και  ενθαρρύνει τον ασθενή με νέα δεδομένα.
Τα αισθητικά ερεθίσματα της εικονικής πραγματικότητας δημιουργούν συσπάσεις των μυών και κινήσεις που είναι αποτελεσματικές στην εκπαίδευση της ισορροπίας, της ιδιοδεκτικότητας και κυρίως της κίνησης στην ημιπληγική πλευρά.
 • Λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον, είναι εύκολο, φιλικό, διασκεδαστικό & προσφέρει νέες θεραπευτικές εμπειρίες. Είναι ένα έξυπνο και αποτελεσματικό εργαλείο της αποκατάστασης.
 • Προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε  ασθενή και δίνει την δυνατότητα εξατομικευμένων ασκήσεων σύμφωνα  με τους στόχους της θεραπείας  (αλλάζουν εύκολα τα επίπεδα δυσκολίας των ασκήσεων & ρυθμίζονται οι  παράμετροι).
 • Λειτουργεί  διαδραστικά δηλαδή επικοινωνεί ο ασθενής με τον  τεχνητό κόσμο, τον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας  και αυτός με την σειρά του με τον ασθενή. 
 • Παρέχει τη δυνατότητα  μέτρησης της απόδοσης του ασθενή  & της αντικειμενικής του αξιολόγησης.
Ε Ι Ν Α Ι     Ο Λ Α    Γ Ι Α    Ο Λ Ο Υ Σ   ?
Υπάρχουν πολλές καταστάσεις (ειδικής & μη ειδικής παθολογίας, σχετικές ή όχι με το Α.Ε.Ε.) που απαγορεύουν ή παρεμποδίζουν τη χρήση των εφαρμογών της τεχνολογίας στην αποκατάσταση μετά από Α.Ε.Ε.. Τέτοιες είναι :
Διαταραχές  Προσανατολισμού, Ψυχωσικές Διαταραχές, Συναισθηματική Αστάθεια, Διαταραχές Επικοινωνίας,  Γνωσιακές   Διαταραχές, Διαταραχές  εν  τω  Βάθει  Αισθητικότητας, Αισθητηριακές  Διαταραχές   (π.χ. όρασης,  ακοής),  Πλήρης  Παράλυση  (καμιά εκούσια κίνηση),Μυοσκελετική  Παθολογία  (π.χ. κάταγμα, σύγκαμψη).
 

 
Θεραπεία   «Καθρέφτης»     -      Mirror  Therapy
είναι  μια  τεχνική  που  σχετίζεται με την εικονική πραγματικότητα.
Αξιοποιεί  τα οπτικά ερεθίσματα,  στοχεύει τόσο στην ενεργητική  όσο και στην παθητική κινητική επανεκπαίδευση  και στον περιορισμό των λανθασμένων  κινήσεων
 
Χρησιμοποιείται ένας καθρέφτηςγια να μεταφέρει τα οπτικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο μέσω της παρατήρησης του υγιούςτμήματος του σώματος του ατόμου, ενώ πραγματοποιεί  μια  σειρά  κινήσεων.
 
 

 
 
Αμφοτερόπλευρη   Θεραπεία     -      Bilateral   Therapy
είναι  μια  τεχνική  που  βασίζεται στις ίδιες αρχές με τη «θεραπεία του καθρέφτη»,  αξιοποιεί  τα οπτικά ερεθίσματα,  από τη δραστηριότητα της υγιούς πλευράς.
Πρωτόκολλο     -      Αποτελέσματα
 • ενεργητική / υποβοηθούμενη /  παθητική κινητική  επανεκπαίδευση με συμμετρικές κινήσεις και από τις 2 πλευρές
 • 15 min  ΠΡΙΝ  από  30 minθεραπεία άνω άκρου
 
Θεραπεία  με  περιορισμό του άθικτου μέλους    -    Constraint   Induced  Movement  Therapy  (C.I.M.T.)
είναι  μια  τεχνική  που  βασίζεται στον περιορισμό του υγιούς μέλους στο 90 % των ωρών αφύπνισης & στην αποκλειστική χρήση του ημίπληκτου μέλους
Πρωτόκολλο
Ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο κινητικής συμπεριφοράς, με κώδικες ενθάρρυνσης για τη συμμετοχή & επιβράβευσης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
 

 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ          -         Robotics   Systems
ένα περιβάλλον που δημιουργείται από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναγνωρίζει τις δυνατότητες του ασθενή, τον ενθαρρύνει να λειτουργεί μέσα σε αυτό, αξιοποιώντας & βελτιώνοντας όλες τις ικανότητες του.  
Η αποτελεσματικότητα του συστήματος διατήρηση της προσοχής σε υψηλό επίπεδο, στην επαναληψιμότητα, στην ένταση και στην επιμονή στη στοχο-κατευθυνόμενη κίνηση.

χαρακτηριστικά   Ρομποτικών  Συστημάτων

 • εκπαιδεύει  σε  ψηλή ακρίβεια
 • εκπαιδεύει με  μεγάλη  επαναληψιμότητα  της  κινητικής μαθησιακής  εμπειρίας
 •  
 • ανακουφίζει την επίπονη επαναλαμβανόμενη προσπάθεια του θεραπευτή
 •  
 • καταγράφει
 • απαιτεί  αυξημένη  ένταση  &  «δοσολογία»
 •    παραλλαγές  εφαρμογής  :
            --> το RΟΒΟΤ  ξεκινά την κίνηση
            --> το RΟΒΟΤ  υποβοηθά την κίνηση
            --> το RΟΒΟΤ  οριοθετεί  την κίνηση
 
Ρομποτικά  Συστήματα    ΆΝΩ   Άκρου     -      Robotics   Systems  Upper   Limb
Η  αποκατάσταση της ιδιαιτερότητας του  άνω άκρου να εκτελεί χιλιάδες συνδυασμένες επιδέξιες κινήσεις που απαιτούν  συντονισμό  που διαταράσσεται σε Α.Ε.Ε. &  απαιτεί  διοχέτευση  κατάλληλων ερεθισμάτων στην πάσχουσα περιοχή.  Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος των ρομποτικών συστημάτων αποκατάστασης άνω άκρου.
Ρομποτική Αποκατάσταση  
 • Με τη χρήση του Ρομποτικού Συστήματος  είναι δυνατόν να γίνουν  300-500 επαναλήψεις  της  κίνησης σε μια ώρα, αντί των 30-40 επαναλήψεων που μπορεί να επιτευχθούν με  τα  συμβατικά προγράμματα κινητοποίησης.   
 • Το ρομποτικό σύστημα  λειτουργεί σε  ασφαλές  περιβάλλον και έχει  τη δυνατότητα  τροποποίησης των  παραμέτρων  ώστε να δημιουργούνται  εξατομικευμένα προγράμματα  ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του κάθε ασθενή.
 • Ο μεγάλος αριθμός επαναλήψεων και  η ακρίβεια εκτέλεσης της κίνησης βελτιώνουν τελικά τη λειτουργικότητα του άνω άκρου
 
ARMEO         Ρομποτικά  Συστήματα    ΆΝΩ   Άκρου  -   Robotics   Systems  Upper   Limb
 • Ένα   ρομποτικό   ορθωτικό    μηχάνημα   που  εφαρμόζεται  στο άνω  άκρο.
 • Παρέχει ρυθμιζόμενη υποστήριξη του βάρους του άνω άκρου.
 • Χρησιμοποιεί  οπτικά ερεθίσματα από ηλεκτρονικό  υπολογιστή  μέσω συστήματος bio feedback (σε ένα ευχάριστο περιβάλλον).
 • Κατευθύνει  τον   ασθενή  στην  εκτέλεση  λειτουργικά  στοχευμένης  κίνησης
 • Ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας  περιλαμβάνει  : 2 ώρες θεραπείας, 5 ημέρες την εβδομάδα για 15 συνεδρίες.
 • Για εσωτερικούς ασθενείς  εφαρμόζεται  πρόγραμμα σε  καθημερινή βάση,  15 – 45 min,  ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του ασθενή, χωρίς να παραμελείται το συμβατικό πρόγραμμα κινητικής επανεκπαίδευση.
 • Για εξωτερικούς ασθενείς, ενδείκνυνται ωριαίες συνεδρίες,  2 - 3 φορές την εβδομάδα
Τα άτομαμε καλύτερο έλεγχο της κίνησης  κατά την έναρξη  του προγράμματος ρομποτικής εκπαίδευσης παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση του κινητικού ελέγχου  με τη ρομποτική εκπαίδευση

--> COLOMER C.et all, 2013,  STEIN J.  et all,  2004

 
Hand  of   Hope    χέρι  της  ελπίδας
Ρομποτικά  Συστήματα    ΆΝΩ   Άκρου  -   Robotics   Systems  Upper   Limb
 
 
 
 

 
 
 
-->  Πρόθεση για Κίνηση
Το  Χέριτης Ελπίδας - μέσω  EMGσημάτων που προέρχονται από τις εγκεφαλικές εντολές - ανιχνεύει στο χέρι του ασθενή την πρόθεσή του για κίνηση.
-->  Επεξεργασία Σήματος
Η συσκευή επεξεργάζεται αυτά τα σήματα και τροφοδοτεί μ’ αυτά το νάρθηκα του χεριού
-->  Εκτέλεση της Κίνησης
Ο νάρθηκας του χεριού υποστηρίζει τη λειτουργική κίνηση του χεριού
-->  Θετικό Feedback
Ο ασθενής «ξαναμαθαίνει» τη λειτουργία του χεριού του μέσω του θετικού Feedback
-->  Διαδραστικά  παιγνίδιασε πραγματικό χρόνο ενισχύουν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης

--> SUSANTO  E. A. et all, 2015

 
SEM  GLOVE      γάντι  μυών
Ρομποτικά  Συστήματα    ΆΝΩ   Άκρου  -   Robotics   Systems  Upper   Limb
-->  ανιχνεύει την κίνηση
--> την ενισχύει
 
Δεν έχει καμιά  αξία για τα άτομα με  ολική παράλυση.
 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει έστω και ελλειμματική ικανότητα κάμψης / έκτασης δακτύλων.
 
Η ένδειξη του είναι η αδύναμη  σύλληψη  ή η μειωμένης αντοχής  συγκράτηση

--> SEM™ Glove  =  Soft Extra Muscles (for You)  =  επιπλέονμύες
--> ‘Hand in Mind’  = χέριστομυαλό

Ρομποτικά  Συστήματα   ΒΑΔΙΣΗΣ     -      Robotics  Gait   Systems
Τα  ρομποτικά συστήματα βάδισης (RoboticGaitSystem) δεν είναι θαυματουργά, προϋποθέτουν θέληση και απαιτούν συνεργασία και  αποφασιστικότητα
 
αποτελούνται  από  :
--> ένα σύστημα ανάρτησης του σώματος
--> μια πλατφόρμα που συγχρονίζεται αυτόματα με την ταχύτητα βάδισης
--> ένα ρομποτικό σύστημα που κινεί τα κάτω άκρα
--> ένα προηγμένο λογισμικό (την «καρδιά του συστήματος») που :
 • ελέγχει και προσαρμόζει τους ρομποτικούς βραχίονες
 • συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος για τη διαδικασία βάδισης
 • ρυθμίζει τη δύναμη και την ταχύτητα ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε ασθενή
 
 
Ρομποτικά  Συστήματα   ΒΑΔΙΣΗΣ     -      Robotics   Gait   Systems
 
 • Επανεκπαιδεύει τον εγκέφαλο στην αυτοματική διαδικασία της βάδισης
 • Επιτυγχάνει πολλές επαναλήψεις του κύκλου βάδισης με ακρίβεια και με το ίδιο πρότυπο
 • Μπορεί να εφαρμοστεί στο πρώιμο στάδιο
 • Ελαττώνει τη σπαστικότητα
 • Παρέχει ασφαλές & ελεγχόμενο περιβάλλον  θεραπείας
 • Επιτρέπει στον ασθενή να συμμετέχει στη διαδικασία βάδισης
 • Μπορεί να βοηθήσει & ασθενείς  που βρίσκονται στη χρόνια φάση
 
 
Aντιβαρυτικός διάδρομος Alter G http://i.dailyherald.com/stories/94/normal/94789.jpg VC-Lokomat Elderly Patient 250tall
Αντιβαρυτικός διάδρομος AlterG
     Έχει τη δυνατότητα πλήρους (έως και 100%) αφαίρεσης του σωματικού βάρους του ασκούμενου
   Έτσι διευκολύνει την επανεκπαίδευση της βάδισης ατόμων με ελλιπή ισορροπία, έντονη μυϊκή αδυναμία στα κάτω άκρα. 
KINEASSIST  Σύστημα
    Σε πραγματικό περιβάλλον υποστηρίζει αλλαγές στη στατική ή/και δυναμική ισορροπία, στη βάδιση σε ομαλό έδαφος, στη βάδιση σε αναρρίχηση, κ.α.
     Ο διάδρομος απαντά άμεσα στην πρόθεση του χρήστη.
    Ιδιαίτερο σύστημα καλωδίωσης προστατεύει τον ασθενή από τις συνέπειες της απώλειας ισορροπίας  (πτώση) ώστε να  αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του, ενώ αυξάνει τη δύναμη και την αντοχή του.
    Το σωματικό βάρος  υποστηρίζεται στο ισχίο, επιτρέποντας για το φυσικό βάδισμα χωρίς καμία μηχανική παρεμβολή
Lokomat® Training
     Βασίζεται στις αρχές ότι :
--> «αν θέλετε να μάθετε να περπατάτε θα πρέπει να περπατήσετε»   & 
--> αυτή η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται όσο γίνεται νωρίτερα και να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν  περισσότερους «κύκλους βάδισης».
   Ευνοεί τη στήριξη στο ένα κάτω άκρο.
  Έμμεσα προάγει τη σημαντική μείωση του σωματικού λίπους με παράλληλη αύξηση της μυικής μάζας.
 
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την επίδραση στη βάδιση ενός μακροχρόνιου προγράμματος εκπαίδευσης με το συγκεκριμένο σύστημα.
 

 
Βοηθήματα    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οι υπολογιστές αφής σχεδιασμένοι από την Appleείναι ευρέως διαδεδομένοι. Μέσα από το Appstoreυπάρχει μια τεράστια ποικιλία διασκεδαστικών και πρωτότυπων εφαρμογών που μπορούν να εφαρμοστούν στη θεραπευτική διαδικασία ατόμων με αφασία & άλλες διαταραχές λόγου ή επικοινωνίας.
 
 
http://3.bp.blogspot.com/-B7g7-tcOKkc/TnmbpB_gakI/AAAAAAAAAWw/xgvLdQ33bqA/s200/proloquo2go_3.jpg
 
http://1.bp.blogspot.com/-XfGdDSytVyQ/TnmcvKXw-3I/AAAAAAAAAXo/Ingugx10w8o/s200/grace.jpg http://4.bp.blogspot.com/-yHO4-Yn4KvM/TnmdF99M9nI/AAAAAAAAAX4/FEvFhLvjTzA/s200/mytalk.jpg http://1.bp.blogspot.com/-8XJqUHjV0ZQ/TnmdK-psSSI/AAAAAAAAAX8/Cu9DMPMhpWI/s200/taptotalk.jpg

Συνέχεια ΆρθρουΗ ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts