Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Το θέμα Του Μήνα
Κλινικές Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Αποκατάσταση Ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.) 1/2

Συνέχεια Άρθρου           Πίσω στο 1ο Μέρος

Ελληνική …  Συμμετοχή
Η ιδέα γεννήθηκε στις αρχές του 2014, από την ομάδα της FILISIA  : Παναγιώτης Τίγκας, μηχανικός λογισμικού, Ειρήνη Μαλλιαράκη, υπεύθυνη ανάπτυξης της επιχείρησης, Γιώργος Παπαδάκης, interactiondesignerκαι διευθύνων σύμβουλος.
Monoma Το πρώτο προϊόν, MONOMA,έχει σχεδιαστεί με τη βοήθεια 80 και πλέον ειδικών παιδαγωγών και θεραπευτών και χρησιμοποιεί τις παραπάνω πρακτικές για να υποστηρίξει την ειδική εκπαίδευση και την αποκατάσταση.  Αποτελείται από αποσπώμενες, δυναμικές συσκευές που περιέχουν αισθητήρες και φώτα. Οι θεραπευτές μπορούν να επιλέξουν ασκήσεις που συνδυάζουν μουσική, ήχους, χρώματα και φως.  Ακόμα συλλέγονται δεδομένα ώστε έτσι να γίνεται ευκολότερη η  παρακολούθηση της προόδου των χρηστών.
       Σήμερα, πραγματοποιείται η δεύτερη φάση των κλινικών μελετών με το πανεπιστήμιο του Birmingham  & αναπτύσσεται συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Goldsmith’sστο Λονδίνο.Επίσης, σχεδιάζεται πιλοτικό πρόγραμμα με τη MENCAP, με στόχο άτομα με  γνωσιακές δυσκολίες.
 
 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
    Η ραγδαία ανάπτυξη συστημάτων μικροεπεξεργαστών, με ισχυρές δυνατότητες αμφίδρομου χειρισμού μικτών ψηφιακών-αναλογικών σημάτων, έχει επιτρέψει τη δημιουργία "έξυπνων" μηχανημάτων,  για την αξιολόγηση αλλά  και τη θεραπεία στο χώρο της νευρολογικής αποκατάστασης.   Είναι εργαλεία υψηλής εξειδίκευσης και κόστους (αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας)
    Η εφαρμογή των ρομποτικών συστημάτων μέσω της υψηλής επαναληψιμότηταςτης κινητής εμπειρίας ανακουφίζει από επίπονη επαναλαμβανόμενη προσπάθεια των θεραπευτών, παρέχει ασφαλές περιβάλλον και ορθό πρότυπο κίνησης.  Το κόστος τους όμως δεν επιτρέπει πάντα την ευρεία εφαρμογή τους σ’ όλους τους πληθυσμούς των ασθενών.
    Τα ρομποτικά  συστήματα συμβάλλουν θεραπευτικά, διευκολύνουν ή/και επιτρέπουν την πρόσβαση στο περιβάλλον και τον έλεγχο του, αυξάνουν το βαθμό ανεξαρτοποίησης του ασθενή και βοηθούν στην ψυχοκοινωνική επανένταξή του.  Αυτή η  αυτονομία μπορεί να θεωρηθεί πλασματική στο βαθμό που συνυπολογίζεται η εξάρτηση του ασθενή από τη νέα τεχνολογία.
    Η ειδικότητα της Μηχανικής της Αποκατάστασης ως κλάδος της Βιοϊατρικής Μηχανικής είναι ο χώρος απορρόφησης και αφομοίωσης νέας τεχνολογίας στο χώρο της υγείας. Η ειδικότητα προσφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα. Όμως πολλές αξιόλογες διδακτορικές και μεταπτυχιακές εργασίες καθώς και πρότυπες κατασκευές παραμένουν στα ράφια λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος & κόστους ευρύτερης υλοποίησης.
    Τα τεχνολογικά μέσα παραμένουν πάντα χρήσιμα εργαλεία, συμπληρωματικά και επικουρικά σε ένα ολοκληρωμένο κλασικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Η χρήση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας μπορεί να περιορίζεται σε εργαστηριακούς και ερευνητικούς χώρους, με κύριο κίνητρο την αξιολόγηση-τεκμηρίωση, παρά την κλινική-θεραπευτική πράξη.  Οι δυνατότητες που προτείνει η σύγχρονη τεχνολογία θα πρέπει να αξιοποιούνται με φειδώ και εξατομικευμένες ενδείξεις.

--> PENNYCOTT A. et all,, 2012, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Δ. &  ΜΙΧΑΗΛ Ξ.,2003
 

«παρουσιάστηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. 26 – 29 Φλεβάρη 2016»Η ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts