Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Το θέμα Του Μήνα
ΓΙΑΤΙ & ΠΟΤΕ θα πρέπει ο ασθενής με Σ.κ.Π. να αναζητά τη συμβουλή Ιατρού Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (φυσιάτρου)?

Στα χρόνια που περνάνε οι γνώσεις μας εμπλουτίζονται αλλά οι δομές παραμένουν σημαντικά περιορισμένες κι γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναλέμε τα αυτονόητα.

Ορισμός  ΥΓΕΙΑΣ  είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας.
o   Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας Π.Ο.Υ./ W.H.O.
o   Βασική φιλοσοφία του χάρτη της Ottawa  (1986)  είναι :
“Να προστίθενται χρόνια στη ζωή, να προστίθεται ζωή στα χρόνια"
Για να γίνει αυτό πραγματικότητα απαιτείται, με βάση το χάρτη, όλες οι χώρες να λάβουν μέτρα που στοχεύουν σε :
- δημόσια πολιτική: από τους υπεύθυνους για την υιοθέτηση πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και άλλες δημόσιες αρχές και τη βιομηχανία, να λαμβάνεται υπόψη η υγεία κατά το σχεδιασμό αυτών των πολιτικών.
- υγιές περιβάλλον: με τη συνεχή βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος -στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας, στο δρόμο, στις διακοπές και στον ελεύθερο χρόνο, σε δημόσιους χώρους- ώστε να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας,
- υγιή τρόπο ζωής: με την αύξηση και οργάνωση της γνώσης και κατανόησης για τον τρόπο που οι συνήθειες της ζωής επηρεάζουν την υγεία οικογενειών και ατόμων, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να το επιτύχουν,
- υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας: με την αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και την εξασφάλιση της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ προαγωγής της υγείας, πρόληψης της αρρώστιας, θεραπείας, φροντίδας και αποκατάστασης”.
 
ονειρευόμαστεπάντα τη δημιουργία μιας δομής / ενός τμήματος σε κάθε μεγάλο νομαρχιακό νοσοκομείο, εξειδικευμένου στα άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (Σ.κ.Π.), όπου αυτά τα άτομα (και οι οικογένειες τους) θα μπορούν να κάνουν χρήση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ υπηρεσιών πρόληψης – υγείας – ιατρικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης.


·         Ορισμός  Σ. κ. Π.
o   M.S.  -  αίτια

o   M.S.  – απομυελίνωση – πλάκες – κλινική εικόναανάλογα με την εντόπιση της  Π Λ Α Κ Α Σ προκύπτει  η  ανάλογη  Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η    Ε Ι Κ Ο Ν Α


o   M.S.  -  ώσεις  - εξέλιξη
 • Υποτροπιάζουσα / Διαλείπουσα  A   80 %
 • Πρωτοπαθής Προϊούσα  A  15 %
 • Προοδευτική Υποτροπιάζουσα.  A   5 %
Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι δεν έχουν όλα τα άτομα με Σ.Κ.Σ. όλα αυτά τα συμπτώματα.  Κάποιος μπορεί να έχει ένα ή δύο απ’ αυτά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της νόσου. Τα συμπτώματα δεν είναι ποτέ της ίδιας έντασης.  Κάθε άτομο είναι και παραμένει ξεχωριστό και ως τέτοιο οφείλει να αντιμετωπίζεται.

Η  Υποτροπιάζουσα/Διαλείπουσα ΣΚΠ είναι ο πιο κοινός τύπος σε ποσοστό 85% του συνόλου των ασθενών.Χαρακτηρίζεται από υποτροπές (ή «ώσεις») κατά την διάρκεια των οποίων ο άνθρωπος βιώνει οξεία νευρολογική δυσλειτουργία, είτε με νέα συμπτώματα είτε με τα ήδη υπάρχοντα να γίνονται πιο σοβαρά.

Οι υποτροπές ακολουθούνται από υφέσεις, οι οποίες είναι περίοδοι χωρίς εμφανή συμπτώματα. Η υποτροπή ορίζεται ως ένα νέο ή επαναλαμβανόμενο νευρολογικό σύμπτωμα που εμφανίζεται συνεχόμενα για 24 έως 48 ώρες χωρίς βελτίωση. Διαρκούν συνήθως μέρες έως και βδομάδες πριν να φτάσουν στο ζενίθ και να υποχωρήσουν μερικώς ή ολικώς. Η διάρκεια και η ανάκαμψη εξαρτώνται από την σοβαρότητα της έξαρσης, από το πόσο σύντομα αντιμετωπίστηκε και από το στάδιο της ασθένειας. Οι υποτροπές πρέπει να αναφέρονται στον θεράποντα γιατρό μόλις αναγνωριστούν, καθώς η κατάλληλη θεραπεία μπορεί να μειώσει κάποια μη αναστρέψιμη βλάβη.

Οι υποτροπές δεν θα πρέπει να συγχέονται με το φαινόμενο Uhthoff («ψευδοώσεις»), το οποίο μπορεί να περιγραφεί ως μία επανάληψη νευρολογικών συμπτωμάτων εξαιτίας μιας προσωρινής αύξησης της θερμοκρασίας του σώματος, είτε από εξωτερική πηγή (καιρικές συνθήκες) είτε από εσωτερική (άσκηση, πυρετός). Συνήθως αυτά υποχωρούν αφού πέσει η θερμοκρασία και ξεκουραστεί ο ασθενής. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα νευρολογικά συμπτώματα μπορεί να χειροτερέψουν εξαιτίας της κούρασης, του στρες, της σωματικής άσκησης και της παρουσίας μολύνσεων. Μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο, αλλά όσοι έχουν ΣΚΠ θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν τις υποτροπές από τις ψευδο-ώσεις.

H Προοδευτική Υποτροπιάζουσα είναι ο λιγότερο κοινός τύπος ΣΚΠ, επηρεάζοντας ένα 5% του συνόλου των ασθενών.Χαρακτηρίζεται από μία αρχική πορεία που μοιάζει πολύ με την Πρωτοπαθή Προϊούσα ΣΚΠ, αλλά με μία ή περισσότερες επάλληλες υποτροπές, που εμφανίζονται κατά το προχωρημένο στάδιο της ασθένειας.

H Πρωτοπαθής Προϊούσα επηρεάζει το 15% των ασθενών με ΣΚΠ.Αυτός ο τύπος χαρακτηρίζεται από αργή συσσώρευση νευρολογικής αναπηρίας, χωρίς οξείες «επιθέσεις» νευρολογικών δυσλειτουργιών. Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι η αδυναμία και η ακαμψία των ποδιών και η δυσκολία στο περπάτημα – κάτι που χειροτερεύει μετά από 1-2 χρόνια. Συνήθως υπάρχει και συνύπαρξη ουρολογικών συμπτωμάτων, όπως συχνοουρία και ακράτεια. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να βιώσουν κούραση, προβλήματα μνήμης και όρασης, καθώς και κατάθλιψη.

Όσοι έχουν πρωτοπαθή προϊούσα μορφή δύσκολα μπορούν να νιώσουν τις αλλαγές από μέρα σε μέρα. Συνήθως συγκρίνουν την κατάστασή τους από χρόνο σε χρόνο. Εκεί είναι ολοφάνερο τί μπορούν ακόμα να κάνουν και τί όχι. Το πόσο γρήγορα επιβαρύνεται ο οργανισμός εξαιτίας της ΣΚΠ ποικίλει ανάμεσα στους ασθενείς και είναι εντυπωσιακό πως και τα αποτελέσματα των ερευνών διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους.

ΠΟΙΟΣ  ?
συνηθίζουμε να χρεώνουμε την κάθε πάθηση σε μια ειδικότητα – πρακτική καλή για να κατακερματίσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη και με ένα μηχανιστικό μοντέλο να τη μετατρέψουμε σε μαριονέτα
 • στο περιβάλλον μιας τέτοιας θεώρησης και η θεραπεία θα είναι ανάλογη, δηλαδή αποσπασματική.
 •  είναι προφανές ότι η Σ.κ.Π. που μπορεί να αρχίζει από το γραφείο ενός νευρολόγου, δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να σταματάει εκεί
για έναν ασθενή με Σ.Κ.Π., το πρόγραμμα αποκατάστασης είναι τόσο απαραίτητο όσο και η φαρμακευτική αγωγή.  Όπως τη φαρμακευτική αγωγή την  καθορίζει και την παρακολουθεί ο νευρολόγος, έτσι καιτο πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει να καθορίζεται και να επανεκτιμάται από τον ειδικό ιατρό αποκατάστασης
 • εμπλέκονται πολλοί επαγγελματίες
 • η αντιμετώπιση ασθενή με Σ.κ.Π. είναι δουλειά ομάδας


 
Ορισμός  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • είναι μια διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα επαγγελματικής, παιδαγωγικής, ιατρικής ή άλλης μορφής παρέμβασης, καθώς επίσης δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι, για να επανακτήσουν την ανεξαρτησία τους εκείνα τα πρόσωπα που την έχασαν, μετά από ασθένεια, στέρηση  ή τραυματισμό.
 • είναι μια διαδικασία που σκοπό έχει  να επισημάνει, προβλέψει ή ελαχιστοποιήσει τις  διάφορες αιτίες      ανικανότητας, βοηθώντας το άτομο να χρησιμοποιήσει τις ικανότητές του και να αποκτήσει εμπιστοσύνη και σωστή εκτίμηση του εαυτού  του, μέσα από επιτυχημένες εμπειρίες σε διάφορους κοινωνικούς ρόλους.  (Π.Ο.Υ.)
  http://library.tee.gr/digital/m2150/m2150_galata.pdf
 • Αποκατάσταση είναι μια διαδικασία προσαρμογής αλλά και ανατροπής των καταστάσεων που οδηγούν το άτομο σε αναπηρία, με τη χρήση τεχνικών, πληροφόρησης, βοηθημάτων αλλά και την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την καλύτερη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία του ατόμου.
 • Αποκατάσταση είναι  η  διαδικασία  που  ακολουθείται  ώστε  το  άτομο να  βοηθηθεί  να  αναπτύξει το μέγιστο φυσικό, ψυχικό,  κοινωνικό, επαγγελματικό, εκπαιδευτικό  και  πολιτισμικό δυναμικό του.
 • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση είναι η ιατρική ειδικότητα που βοηθά τον άνθρωπο, να βοηθήσει τον εαυτό του.

ΓΙΑΤΙ ?
      Όλα αυτά είναι συνέπειες της απομυελίνωσης και θεωρούνται ως ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ  συμπτώματα της Σ.Κ.Σ.   Η απομυελίνωση καταστρέφει την επικοινωνία των νευρικών οδών στο κεντρικό νευρικό σύστημα και αυτή η διαταραχή εκφράζεται με τα παρακάτω πρωτογενή συμπτώματα  : 
 • Κόπωση
 • Διαταραχές Βάδισης
 • Διαταραχές λειτουργίας Εντέρου  ή / και Κύστης
 • Προβλήματα Ορασης
 • Γνωσιακές Διαταραχές
 • Αισθητικές  Διαταραχές («μούδιασμα»,  «τσίμπημα»)
 • Διαταραχές στη σεξουαλική λειτουργία
 • Πόνο
 • Κατάθλιψη ή / και άλλες διαταραχές συναισθήματος
 Τα  ΛΙΓΩΤΕΡΟ  ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ της  Σ.Κ.Π.
 • Τρόμος
 • Διαταραχές συντονισμού των κινήσεων
 • Διαταραχές λόγου ή / και κατάποσης
 • Έλλειμμα ακοής
 Επιπλέον όμως, όπως σε κάθε χρόνια νόσο, υπάρχουν συμπτώματα που προκύπτουν ως δευτερογενείς συνέπειες των πρωτογενών συμπτωμάτων. Αυτά είναι τα ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ  συμπτώματα της Σ.Κ.Σ.   π.χ. :
 • Δυσλειτουργία κύστης  --> Ουρολοίμωξη
 • Διαταραχή Μυϊκού Τόνου  --> Δυσχρηστία μυών / ελλιπής  έλεγχος κορμού
 • Διαταραχή Μυϊκού Τόνου  --> Περιορισμός κινητικότητας / κατακλίσεις
 • Διαταραχή Κατάποσης   --> Πνευμονία από εισρόφηση
 
Τέλος, όπως σε κάθε χρόνια νευρολογική νόσο, υπάρχουν συμπτώματα που προκύπτουν ως τριτογενείς συνέπειες του συνδιασμού  πρωτογενών & δευτερογενών συμπτωμάτων. Αυτά είναι τα ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ  συμπτώματα της Σ.Κ.Σ.   π.χ. :
 • Διαταραχή μυϊκού τόνου   -->  περιορισμός κινητικότητας   -->  αδυναμία οδήγησης / κοινωνική απομόνωση
Τα ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ  συμπτώματα της Σ.Κ.Σ.  είναι οι κοινωνικές, επαγγελματικές και συναισθηματικές συνέπειες που συνδέονται με τα πρωτογενή και δευτερογενή συμπτώματα της νόσου. Η διάγνωση μιας χρόνιας εξελικτικής νευρολογικής νόσου πλήττει τη σωματική εικόνα και την αυτοεκτίμηση. Το άτομο γίνεται ανίκανο να περπατήσει ή να οδηγήσει και μειώνεται η ποιότητα της ζωής του. Η ύπαρξη της χρόνιας νευρολογικής νόσου επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 
 • Ο στόχος ενός προγράμματος αποκατάστασης είναι να αποκατασταθεί η απαραίτητη λειτουργικότητα για τις καθημερινές δραστηριότητες, αυτή που χάθηκε εξ αιτίας ενός τραυματισμού ή μιας νόσου.
 • Τα προγράμματα αποκατάστασης προσαρμόζονται στη φύση των ελλειμμάτων και έχουν μεγάλη ποικιλία απόψεων.
ΠΟΙΟΣ  ?
 • Η ομάδα αποκατάστασης είναι απαραίτητα πολυμελής
 • Είναι επικεντρωμένη στον ασθενή
 • Αλλά έχει ανάγκη από ένα συντονιστή & αυτός είναι ο ειδικός ιατρός Φ.Ι.Απ.ΓΙΑΤΙ  ?   είναι απαραίτητη η ένταξη σε πρόγραμμα Αποκατάστασης 
 • Ένα πρόγραμμα σχεδιάζεται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Απαιτεί πάντα την ενεργό συμμετοχή του ασθενή. Αρχικά χρειάζεται την ενεργό  βοήθεια των μελών της ομάδας αποκατάστασης, στη συνέχεια απλά την επίβλεψή τους και σε βάθος χρόνου ή ο ασθενής  ή / και ο φροντιστής του θα πρέπει να έχουν  αποκτήσει την ικανή εκπαίδευση ώστε να υποστηρίζουν μόνοι τους το πρόγραμμα.
 • Ένα πρόγραμμα πρέπει  να επανελέγχεται και να αναπροσαρμόζεται τακτικά,  ανάλογα με την πορεία της νόσου ή τις ιδιαιτερότητες του ατόμου.

 
ΓΙΑΤΙ  ?   ο Ιατρός Φ.Ι.Απ. συντονιστής της ομάδας Αποκατάστασης 
Ο Ιατρός Αποκατάστασης  καλείται να συνυπολογίσει  
 • τόσο τις  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς  των νευρολογικών ελλειμμάτων  (μείωση αερόβιας ικανότητας, μυικής ισχύος, αντοχής,  μείωση εύρους κίνησης αρθρώσεων,  μείωση χρόνου αντίδρασης  - κόπωση,  διαταραχή ισορροπίας,  συναισθηματική αστάθεια – κατάθλιψη, πόνος) 
 • όσο και τη  σ υ ν ύ π α ρ ξ η   των ελλειμμάτων που προκύπτουν από τη Γήρανση (αρθροπάθεια  γονάτων  ή ισχίων – σπονδυλική στένωση,  μειωμένη ελαστικότητα των ιστών – συγκάμψεις,  οστεοπόρωση,  αυξημένη συχνότητα  πτώσεων,  αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική  αγγειοπάθεια – καρδιο/αναπνευστική ανεπάρκεια).
 
ΠΟΤΕ  ?   
από  τη  στιγμή  της  διάγνωσης :
 • η φαρμακευτική αγωγή την καθορίζει και την παρακολουθεί ο νευρολόγος
 • το πρόγραμμα αποκατάστασης  σχεδιάζεται,  καθορίζεται και  επανεκτιμάται από τον ειδικό ιατρό Φ.Ι.Απ..
γιατί  :
 • ο περιορισμός της κινητικότητας επιφέρει περιορισμό της φυσικής δραστηριότητας & της λειτουργικής ανεξαρτησίας. 
 • σ’ αυτό το φαύλο κύκλο συνήθως επιδρούν αρνητικά οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία.
 • η νόσος στη διαδρομή της στο χρόνο μπορεί να οδηγήσει σε ΑΝΑΠΗΡΙΑ
 
ΤΙ  ?   
Το σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα αποκατάστασης προϋποθέτει
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ: ελλειμμάτων, συνοδών προβλημάτων (Καρδιαγγειακής Λειτουργίας, Αναπνευστικής Επάρκειας, Ορίων Φόρτισης των Αρθρώσεων, ανάγκης προστασίας από μυϊκό κάματο
 • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ   &  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ  της  Ομάδας  Αποκατάστασης.  
Ο Ιατρός Φ.Ι.Απ. σχεδιάζοντας το πρόγραμμα Αποκατάστασης οφείλει να θέτει ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ, όπως η Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Η των Λειτουργικών Ικανοτήτων, της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας και της ΑυτοΕκτίμησης αλλά και η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
 
Ομάδα Αποκατάστασης   &   ασθενής  με   Σ.κ.Π.


Η Εφαρμογή Φυσικών Μέσων & ΚΙΝΗΣΙΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣστοχεύουν στην αξιοποίηση της υπολειμματικής κινητικότητας, στην πρόληψη επιπλοκών (συγκάμψεις, μυική ατροφία αχρησίας) & την αντιμετώπιση συνεπειών (σπαστικότητα, αισθητικό έλλειμμα)
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣέχει αποδείξει τα οφέλη του ως προς τη βελτίωση της κάρδιο - αναπνευστικής  φυσικής κατάστασης, τη λειτουργία της κύστης,  τη λειτουργία του εντέρου, τη μείωση της κόπωσης, τη μείωση της κατάθλιψης, τη θετικότερη στάση ζωής και την αύξηση ενεργού κοινωνικής συμμετοχής

Προσοχή :
 • πρόληψη κόπωσης
 • πρόληψη θερμικής εξάντλησης (η άσκηση θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τις μέρες με πολύ ζέστη ή / και τις ζεστές ώρες της μέρας).
 • η άσκηση χρειάζεται σωστή καθοδήγηση ώστε :
 1. να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα (αύξηση της μυϊκής μάζας, αύξηση της οστικής μάζας, βελτίωση της αναπνευστικής χωρητικότητας
 2. να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες (τραυματισμοί, κόπωση)

ΕΡΓΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • αξιοποίηση  υπολειμματικής  λειτουργικότητας
 • προαγωγή  ανεξαρτησίας  στις  καθημερινές  δραστηριότητες
 • διευκόλυνση  εργασίας  φροντιστή
Προσοχή :
 • πρόληψη  κόπωσης
 • συνύπαρξηγνωσιακών διαταραχών, σπαστικότητας

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • αξιοποίηση  υπολειμματικής  λειτουργικότητας
 • προαγωγή  επικοινωνίας  (φώνηση, προφορικό  / γραπτό λόγο)
 • επανεκπαίδευση  κατάποσης

Προσοχή :
 • πρόληψη  κόπωσης
 • συνύπαρξηψευδο-προμηκικής  συνδρομής
 
 
Στο πρόγραμμα αποκατάστασης ασθενή με Σ.κ.Π. ίσως χρειαστεί να γίνουν ιδιαίτερες παρεμβάσεις, γι΄αυτό θα πρέπει να συνυπολογισθούν πιθανά  ΣΥΝΟΔΑ προβλήματα :
 • Ορθοκυστικές διαταραχές
 • Σεξουαλική   Δυσλειτουργία
 • Γνωσιακά ελλείμματα
 • Αισθητικά ελλείμματα
 • ΠΟΝΟΣ
 • Κόπωση 
 • Κατάθλιψη
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Διαταραχές  Συμπεριφοράς

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούν οι Ψυχιατρικές Διαταραχές, αντικείμενο διερεύνησης και αντιμετώπισης από ψυχίατρο, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά :
 • Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗείναι πιο συχνή στη Σ.Κ.Σ. απ’ ότι  στο γενικό πληθυσμό ή σε άτομα με άλλη χρόνια νόσο ή αναπηρία.  Αυτό μπορεί να οφείλεται τόσο στην πίεση της ζωής από τις συνέπειες της Σ.Κ.Σ. όσο και στις εγκεφαλικές βλάβες από την απομυελίνωση.  Σε σοβαρές μορφές κατάθλιψης συμβαίνει ανισορροπία στις χημικές ουσίες του εγκεφάλου.  Καταθλιπτικά συμπτώματα που διαρκούν περισσότερο από 2 εβδομάδες χρειάζονται αντιμετώπιση από ειδικό.
 • Η  ΘΛΙΨΗ  ως αποτέλεσμα του βιώματος απώλειας είναι  συχνή  στα άτομα με  Σ.Κ.Σ., που έχουν πολλές εμπειρίες απώλειας (εργασία, ικανότητας για βάδιση, επιδεξιοτήτων καθημερινής ζωής). Διαφέρει από την κατάθλιψη γιατί έχει λιγότερο επίμονο χαρακτήρα, συνδέεται με συγκεκριμένα γεγονότα.  Η θλίψη συνήθως περνάει χωρίς θεραπεία. Εντούτοις είναι απαραίτητη η συμβουλευτική υποστήριξη σε ατομικό επίπεδο και σε ομάδες.
 • Το STRESS    είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις αλλαγές στον τρόπο  ζωής  που επιβάλλει η  Σ.Κ.Σ.. Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση τεχνικών διαχείρισης του Stress, καθώς και υποστήριξη τόσο του ατόμου και του περιβάλλοντος του.
 • Η  Γενικευμένη ΑΝΗΣΥΧΙΑ / ΑΓΩΝΙΑ    είναι άμεσα συνδεδεμένη  με την εξελικτική μορφή της νόσου. Σημαντική βοήθεια παρέχουν η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη τόσο του ατόμου και του περιβάλλοντος του.
 • Η  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΣΤΑΘΕΙΑ  που συνδέεται με τη Σ.Κ.Σ. κάνει τα μέλη της οικογένειας να παραπονούνται για συχνές εκρήξεις θυμού ή ανησυχίας. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν οφείλονται σε συναισθηματικές διαταραχές ή συνδέονται με εγκεφαλικές βλάβες. Συνιστάται συμβουλευτική υποστήριξη τόσο του ατόμου και του περιβάλλοντος του και σε σοβαρές μορφές φαρμακευτική αγωγή.
 • Η  ΨΕΥΔΟΠΡΟΜΗΚΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  είναι σπάνια και εμφανίζεται με βαριά συναισθηματική αστάθεια, επεισόδια ανεξέλεγκτου γέλιου ή / και κραυγών χωρίς προφανή αιτία. Οφείλεται σε βλάβη συγκεκριμένης εγκεφαλικής περιοχής. Είναι σημαντικό να έχουν ενημερωθεί σχετικά τα μέλη της οικογένειας και οι φροντιστές. Ελέγχεται με φάρμακα.
 • Η  ΑΠΡΟΣΦΟΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ είναι σπάνια και εμφανίζεται με διάφορες μορφές όπως έλλειψη σεξουαλικών και κοινωνικών αναστολών,  αμοραλισμό, κ.α.  Η αντιμετώπιση της είναι δύσκολη και πολύπλοκη (φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπεία, ενημέρωση και υποστήριξη περιβάλλοντος).

Η ζωή είναι πολύτιμη για να την αφήνει κανείς στην τύχη.  Η πρόληψη είναι η εγγύηση για την καλή υγεία. Τα άτομα με Σ.Κ.Π. οφείλουν να έχουν πρόσβαση στους προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, όπως ο γενικός πληθυσμός.
Προαπαιτούμενα για τη θετική έκβαση  είναι  η ειλικρίνεια και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αποκατάστασης.  Επίσης είναι χρήσιμη η γνώση και η αποδοχή απ΄ όλους της αλήθειας ότι μια χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από ώσεις είναι κάτι παραπάνω από αναμενόμενο να συνοδεύεται και από εναλλαγές της διάθεσης και της στάσης απέναντι στο πρόβλημα.  Εξ ίσου σημαντική είναι και η αποδοχή της μη ύπαρξης  – μέχρι στιγμής – διαθέσιμης ριζικής θεραπείας. Κατά συνέπεια  δεν θα πρέπει να υποκύπτει κανείς στις σειρήνες της διαφήμισης θαυματουργών μεθόδων – ξοδεύοντας άσκοπα χρήματα και δυνάμεις - αλλά αντίθετα να αφιερώνει όλη του τη δύναμη στην αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και στην προσαρμογή σ’ αυτά.
info
            Η σωστή πληροφόρηση,  η επαρκής κοινοτική ενεργοποίηση και δράση αποτελούν κύριες πηγές δύναμης για την αντιμετώπιση της νόσου και των συνεπειών της.  Η ουσία βέβαια παραμένει πάντα η αυτο-ενεργοποίηση και η αλήθεια είναι ότι ποτέ  δεν  ξέρεις  πόσο  δυνατός  είσαι, μέχρι   τη   στιγμή  που  το  να  είσαι  δυνατός είναι  η  μόνη  σου  επιλογή.
 
Οι ασθενείς με Σ.Κ.Π. είναι σαφώς  εκείνοι που έχουν πολλά να κερδίσουν από τη στενή συνεργασία τους με ιατρό  Φ.Ι.Απ.,δεδομένου ότι  ο ιατρός Φ.Ι.Απ. δεν έχει τίποτε να προσφέρει  εκεί που ΔΕΝ του ζητούν ή αρνούνται τη βοήθειά του.
 

Δρ  Κυριακή  Γ.  ΣΤΑΘΗ
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
MSC,MD,  PhD,  Senior F. E. Board of P.R.M.
Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Φ.Ι. ΑπΗ ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Life Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts