Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Το θέμα Του Μήνα
Δομές Αποκατάστασης Παρκινσονικού ασθενή : Καθοδηγούμενη Αποκατάσταση στο πλαίσιο της οικίας

Δρ  Κυριακή  ΣΤΑΘΗ,  MD,  PhD  S.F .E.B. P.M.& R. Η νόσος του Parkinson  είναι μια προοδευτική εκφυλιστική διαταραχή του κεντρικού νευρικού  συστήματος. Χαρακτηρίζεται από μειωμένη παραγωγή & δραστικότητα της ντοπαμίνης (νευροδιαβιβαστής του Κ.Ν.Σ.), εξ αιτίας εκφύλισης αντίστοιχων πυρήνων εξωπυραμιδικού συστήματος. Εκτός από τα κινητικά ελλείμματα / δυσλειτουργίες  οι ασθενείς με Νόσο Parkinson πιθανόν να εμφανίσουν και άλλα συνοδά ελλείμματα. Σχεδιάζοντας...Η ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Senior Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts