Ιατρική Αποκατάσταση
Φυσικοθεραπεία - Εργοθεραπεία
Κινητική & Λειτουργική Επανεκπαίδευση
Ιατρός Αποκατάστασης
 
   
Βιογραφικό Σημείωμα
Επιστροφή


Κυριακή Στάθη  Κυριακή Γ. Στάθη
1979 : απολυτήριο Λυκείου ΕλληνοΓαλλική Σχολή JEANNE d' ARC, Πειραιά
1988 : πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
        • Αντίγραφο Πτυχίου : Α.Π. 2913 / 25-07-1988
        • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος : Α.Π. 223.046 / 04-08-1988
1993 : τίτλος Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης
        • Τίτλος Ειδικότητας : Α.Π. 19985 / 27-07-1993
2001 : τίτλος Διδάκτορα Ιατρικής Σχολής ΚΑΠΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Πανεπιστήμιο Αθηνών, θέμα διδακτορικής διατριβής : «Σύνδρομο Ώμου-Άκρας Χειρός σε Ημιπληγικούς Ασθενείς : Εφαρμογή Η.Μ.Γ. Biofeedback»
        • Τίτλος : Α.Π. 3738 / Αρ. Διπλ. 1305 / 06-12-2001
 
Ιατρείο Διάγνωσης και Αποκατάστασης παθήσεων του Μυοσκελετικού & Νευρικού Συστήματος
        • Έναρξη Λειτουργίας : 1994
        • Τελευταία τροποποίηση Άδειας Ιατρείου από Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά : Α.Π. 3376 / 27-11-2012
 
Βασικός  Προσανατολισμός
Παθολογία / Κακώσεις Μυοσκελετικού Συστήματος του Ενήλικα
Παθολογία / Κακώσεις Νευρικού (Κεντρικού & Περιφερικού) Συστήματος του Ενήλικα
Γηριατρική Παθολογία
 
1989: δόκιμο μέλος Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
1993: τακτικό μέλος Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
2001 – 2004 : Ειδικός  Γραμματέας  του  Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
2004 – σήμερα : Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
1993 – 1995 & 2001 – 2010:Αντιπρόσωπος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.
     • στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών - Φ.Ι.Απ. (U.E.M.S. - P.R.M.)
     • στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Φ.Ι.Απ. (European Board of P.R.M.)
 
Μέλος ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Επιστημονικών Εταιρειών
1. Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας.
2. Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
3. Μέλος της Ελληνικής Αθλητιατρικής Εταιρείας.
4. Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου.
5. Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πόνου.
6. Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών.
7. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής και Επιστημών για το Χορό & τις Παραστατικές Τέχνες.
 
1998: Certified of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
        • Τίτλος Ειδικότητας : 1395 / 01-12-1997
2009: Senior Fellowship European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
        • Τίτλος Ειδικότητας : 1285 – 2008 // 03-09-2009
2010: Expert in European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
 
Μέλος ΔΙΕΘΝΩΝ Επιστημονικών Εταιρειών
1. Μέλος της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας Παραπληγίας.
     • International Spinal Cord Society = I. S. Co. S.
2. Μέλος της Διεθνούς Γαλλόφωνης Ένωσης για την Κινητοποίηση των Παραπληγικών.
     • Association Francophone Internationale des Groupes d'Animation de la Paraplégie = A.F.I.G.A.P.
3. Μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
     • Société Française de la Médecine de Rééducation et de Réadaptation = SO.F.ME.R.R.
4. Μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Αποκατάστασης Άνω Άκρου
     • G.E.R.O.M.
5. Μέλος της Αθλητιατρικής Ένωσης των Λατινικών Χωρών και των Χωρών της Μεσογείου
     • G. L. M. M. S.
 
Επιστημονική Δραστηριότητα 1988 – σήμερα
26 δημοσιεύσεις σε Ελληνικά ιατρικά περιοδικά
5 δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων
4 συμμετοχές στη συγγραφή ελληνικών επιστημονικών συγγραμμάτων
1 συμμετοχή στη συγγραφή ξενόγλωσσων / διεθνών επιστημονικών συγγραμμάτων
3 συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα
Παρακολούθηση : 75 ελληνικών, 25 διεθνών συνεδρίων & 34 workshops
Επιστημονικές Εργασίες Επ. Διαλέξεις Προεδρείο Επ.Εκδηλώσεων
1988 /
Σήμερα
Ελληνικά
Συνέδρια
Διεθνή
Συνέδρια
Ελληνικά
Συνέδρια
Διεθνή
Συνέδρια
Ελληνικά
Συνέδρια
Διεθνή
Συνέδρια
1ο Όνομα 13 13 12 5 7 5
2ο Όνομα 10 5 - - - -
3ο Όνομα 8 9 - - - -
ΣΥΝΟΛΟ 31 27 12 5 7 5
 
Εκπαιδευτής Ιατρών / Παραϊατρικών Επαγγελμάτων / Φοιτητών / Κοινού
1993 – σήμερα : τακτική συμμετοχή στα σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Μεταφράστρια θεμάτων Ειδικότητας Φ.I.Aπ. European Board of P.R.M. Νοεμ. 1999 σήμερα
National Manager Ειδικότητας Φ.I.Aπ. European Board of P.R.M. Μάιος 2002 2010
Secrétaire Général d' Examen du Εξετάσεις Ευρωπαϊκού Κολεγίου Φ.Ι.Απ. European Board of P.R.M. Μάιος 2003 2010
1993 – σήμερα : 7 συμμετοχές σε σεμινάρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης παραϊατρικών επαγ/των
1994 – 1998 : καθηγήτρια μαθήματος Νευρολογία – Αποκατάσταση στο Ι.Τ.Ε.Λ. - Σ.Β.Ι.Ε.
1998 – 1999 : καθηγήτρια στο τμήμα Γενικών Ιατρικών Μαθημάτων Σ.Ε.Υ.Π. – Α.Τ.Ε.Ι. – Αθηνών
2004 – 2005 : καθηγήτρια μαθήματος Ιατρική Αποκατάσταση στο τμήμα Επισκεπτών Υγείας Σ.Ε.Υ.Π. – Α.Τ.Ε.Ι. – Αθηνών
καθηγήτρια μαθήματος Ιατρική Αποκατάσταση στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Σ.Α.Ν.)
1985 – σήμερα : 22 συμμετοχές με διαλέξεις σε διοργανώσεις δήμων, συλλόγων ή/και φορέων του αναπηρικού κινήματος
 
Κλινική Εμπειρία
Παθολογική κλινική Γ.Ν.Ν. ΛΑΜΙΑΣ : ειδικευόμενη βοηθός (12/1988 – 06/1989)
Νευρολογική κλινική Γ.Ν.Ν. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» : ειδικευόμενη βοηθός (09/1989 – 03/1990)
Ε' Ορθοπαιδική κλινική Γ.Ν.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» : ειδικευόμενη βοηθός (04/1990 – 10/1990)
Κλινική Φ.Ι.Απ. – Ε.Ι.Α.Α. : ειδικευόμενη βοηθός (12/1990 – 05/1993)
Η.Μ.Γ. Εργαστήριο Κλινικής Φ.Ι.Απ. Γ.Π.Ν. «Κ.Α.Τ.» : ειδικευόμενη βοηθός (10/1991 – 12/1991)
Ιατρείο Φ.Ι.Απ. ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. : ειδικευόμενη βοηθός (02/1992 – 04/1992)
Κέντρο Νευρολογικής και Λειτουργικής Αποκατάστασης COUBERT – FRANCE : ειδικευόμενη βοηθός (06/1992– 09/1992)
Κέντρο Αποκατάστασης Άνω Άκρου TOULOUSE – FRANCE : επισκέπτης ιατρός (07/1994– 09/1994)
Ιατρείο Διάγνωσης & Αποκατάστασης παθήσεων μυοσκελετικού & νευρικού συστήματος (Πειραιά) : Ειδικευμένος Επιστημονικός Διευθυντής (1994 – ΣΗΜΕΡΑ)
Θεραπευτήριο «ΥΓΕΙΑ» - Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης : Ειδικευμένος Επιστημονικός Συνεργάτης (1996 – 2005)
Ιατρικό Κέντρο Πειραιά Κλινική «ΙΑΣΙΣ» - Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης : Ειδικευμένος Επιστημονικός Διευθυντής (2001 – 2003)
 
Μέλος ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Επιστημονικών Διοργανώσεων
1. Ειδικός Γραμματέας της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 27 - 28 Μαΐου 1995
2. Γενικός Γραμματέας της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Συνάντησης της A.F.I.G.A.P. (Association Francophone Internationale des Groupes d' Animation de la Paraplegie)
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 - 27 Απριλίου 1996
3. Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Μεσογειακού Συνεδρίου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.ΑΠ.
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 4 - 7 Σεπτεμβρίου 2000
4. Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής των «Ελλαδοκυπριακών Ημερών Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης»
     • Λεμεσός, ΚΥΠΡΟΣ 23 - 24 Μαρτίου 2002
5. Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του 3oυ Παγκοσμίου Συνεδρίου Νευρολογικής Αποκατάστασης.
     • Βενετία, ΙΤΑΛΙΑ 2 - 6 Απριλίου 2002
6. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 6οθ Πανελλαδικού Ιατρο-Κοινωνικού Συνεδρίου.
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 15 - 16 Νοεμβρίου 2002
7. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνέδριο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ και ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»
     • Κύμη, ΕΥΒΟΙΑ 4 - 6 Απριλίου 2003
8. Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
     • Χανιά, ΚΡΗΤΗ 25 - 27 Οκτωβρίου 2003
9. Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 43ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της I.S.C.O.S. (Παγκόσμια Ιατρική Εταιρία Παραπληγίας)
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 - 29 Σεπτεμβρίου 2004
10. Προεδρείο στο Satellite Symposium της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. στα πλαίσια του 43ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της I.S.C.O.S. (Παγκόσμια Ιατρική Εταιρία Παραπληγίας)
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 26 - 29 Σεπτεμβρίου 2004
11. Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Αποκατάστασης Συνδιοργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 20 – 21 Νοεμβρίου 2004
12. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
     • Ναύπλιο, ΕΛΛΑΔΑ 23 – 25 Σεπτεμβρίου 2005
13. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Συνεδρίου Αποκατάστασης Συνδιοργάνωση :
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Ε.Ε.Φ.Ι.Απ.)
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων (ΠΑ.ΣΥ.Π.Κ.Α.)
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 4 - 5 Νοεμβρίου 2005
14. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 14 – 17 Σεπτεμβρίου 2006
15. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 29 – 30 Νοεμβρίου 2008
16. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
     • Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ 15 – 16 Ιανουαρίου 2010
17. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 18th European Congress of P.R.M.
     • Θεσσαλονίκη, ΕΛΛΑΔΑ 28 Μαίου – 1η Ιουνίου 2012

Η ιατρική είναι επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο δικτυακό τόπο www.kstathi.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση & την εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης & αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος χωρίς υπεύθυνη ιατρική συμβουλή.

Ιατρός Αποκατάστασης, μέλος της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Senior Fellowship of European Board of Physical Medicine & Rehabilitation
U.E.M.S.–Section P.R.M.-European BOARD Expert & Examination Secretary
powered by Web Arts